III Forum

Geologii i Górnictwa

22-23 marca 2018 r., Hotel Bristol, Warszawa

 

Szanowni Państwo,

Za nami dwie edycje konferencji Prawo Geologiczne i Górnicze. Od samego początku naszym celem było stworzenie
miejsca, gdzie przedstawiciele szeroko pojętej branży poszukiwawczo-wydobywczej będą mogli nie tylko zaktualizować
i poszerzyć swoją wiedzę na temat bieżącego otoczenia prawnego w jakim przyszło im funkcjonować, ale również
wymienić się praktycznymi doświadczeniami z innym uczestnikami tego samego rynku, a także nawiązać owocne
kontakty zawodowe.

Obecna edycja wydarzenia, którą mamy przyjemność prezentować, została rozszerzona o zagadnienia biznesowe
i studia przypadków, stąd nowa formuła i nazwa – Forum Geologii i Górnictwa.
DZIĘKI UDZIAŁOWI W NIEJ DOWIEDZĄ SIĘ PAŃSTWO:

• w jakim kierunku zmierzają zmiany prawne mające bezpośredni wpływ
na działalność branży poszukiwawczo-wydobywczej
• jak pozyskać finansowanie i z sukcesem prowadzić inwestycje
• jak robotyka i automotyzacja zmienia branżę na przykładzie projektu e-kopalnia
• jak przywrócić drugie życie dolnośląskim złożom – na podstawie studium przypadku
projektu KWK „Nowa Ruda Węgiel Koksujący”
• jak przygotować i przeprowadzić plan remediacji
• czy i jak zagospodarować odpady

To oczywiście tylko część wybranych zagadnień, serdecznie zachęcamy do zapoznania się
ze szczegółami programu.

Nasze Forum to nie tylko wiedza, możliwość poznania i skorzystania z doświadczeń innych praktyków branży,
ale i doskonała okazja do nawiązania i zapewne odświeżenia kontaktów biznesowych.
Sprzyjać temu będzie aplikacja networkingowa, dostęp do której otrzyma każdy z uczestników,
jak również uroczysta kolacja, która odbędzie się po zakończeniu pierwszego dnia Forum.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z agendą wydarzenia i liczymy na spotkanie z Państwem podczas Forum!

 

 • Aktualności prawa Geologicznego i Górniczego – nowelizacje ustawy Prawo geologiczne i górnicze, nowe rozporządzenia, kierunki dalszych zmian przepisów
 • Nowe Prawo wodne – jak zmiany wpłyną na branżę
 • Opłaty, podatki, ulga R&D, obciążenia fiskalne związane z działalnością geologiczną i górniczą
 • Finansowanie inwestycji geologicznych i górniczych
 • Zagospodarowanie przestrzenne z uwzględnieniem nowych przepisów Kodeksu Urbanistycznego- Budowlanego – co zmiany oznaczają dla branży
 • Umowy dzierżawy – jak skutecznie zabezpieczyć dostęp do gruntu
 • Plany zagospodarowania złóż kopalin – praktyczne zagadnienia
 • „Drugie życie” dolnośląskich złóż – pasja, misja i determinacja drogą do odbudowania górniczej tradycji (studium przypadku)
 • Budowa nowoczesnej kopalni węgla kamiennego (case study)
 • Najczęstsze błędy przedsiębiorcy górniczego z doświadczeń kontroli przeprowadzanych przez WUG
 • Szkody górnicze
 • Gospodarka odpadami
 • Nowoczesne metody badania i poszukiwania złóż
 • Automatyzacja i robotyka w górnictwie – Industry 4.0
 • Gromadzenie, archiwizowanie i udostępnianie informacji geologicznej – najczęstsze pytania

 

Prelegenci

Pobierz agendę wydarzenia

Aby pobrać ten plik, podaj swój adres e-mail

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Trio Conferences Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 9 (dalejzwana Trio Conferences), w celu korzystania z prowadzonej przez Trio Conferences usługi„Newsletter Trio Conferences” oraz informacji o produktach Trio Conferences.Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listydystrybucyjnej usługi „Newsletter Trio Conferences”.

 

 

Chcemy, aby Forum było miejscem dialogu oraz poszukiwań konstruktywnych rozwiązań dla branży. Dlatego też w tej edycji planujemy zorganizowanie debaty, do której serdecznie zapraszamy.

Wspólnie postaramy się przyjrzeć aktualnemu stanowi rynku poszukiwań i wydobycia oraz znaleźć odpowiedź na najbardziej nurtujące pytania.

 

Relacja z II edycji

Przypominając Państwu klimat i atmosferę wiosennej edycji, zachęcam do zapoznania się z krótką relacją filmową

 • Zapraszam do kontaktu!
  Anna Piotrowska Senior Associate, LL.M., SSW
  kom. +48 664 445 107
 • Zapraszam do kontaktu!
  Joanna Jamka, MBA Dyrektor ds. konferencji,
  Członek Zarządu
  kom. +48 500 161 297