Prawne i techniczne aspekty realizacji kontraktów budowlanych FIDIC

PRAWNE I TECHNICZNE ASPEKTY REALIZACJI KONTRAKTÓW BUDOWLANYCH FIDIC

CASE STUDY WORKSHOP

24 maja 2017 r., Centrum Konferencyjne Zielna, Warszawa

 

Szanowni Państwo,

Warunki Kontraktowe FIDIC są powszechnie wykorzystywane przy realizacji prac projektowych lub umów budowlanych i znajdują szerokie zastosowanie na gruncie polskim. Warunki Kontraktowe FIDIC różnią się jednak od warunków wzorcowych, ponieważ są znacznie modyfikowane przez zamawiających publicznych, a to przysparza wykonawcom trudności w zastosowaniu ich w praktyce.  

Wychodząc naprzeciw potrzebom uczestników rynku, zapraszamy Państwa do udziału w praktycznych warsztatach, podczas których wyjaśnimy wszelkie zagadnienia związane z realizacją kontraktów budowlanych w oparciu o wzorzec FIDIC.

Warsztaty realizujemy w innowacyjnej formule, łącząc aspekty prawne i techniczne, prezentując konkretne przykłady
z praktyki prawnej i technicznej realizacji kontraktów
(case study). Dzięki temu, będą mogli Państwo zastosować przekazane doświadczenie bezpośrednio w realizowanych kontraktach. 

Udział w warsztatach zapewni Państwu zdobycie konkretnych, praktycznych wskazówek dotyczących przygotowania
i dochodzenia roszczeń:

 • o przedłużenie czasu na ukończenie
 • zapłaty kosztów pośrednich w związku z przedłużeniem terminów realizacji inwestycji
 • związanych z przyspieszeniem realizacji robót
 • związanych z wadliwością dokumentacji
 • o wynagrodzenie za prace dodatkowe i zamienne

oraz  jak przygotować się na sytuację roszczenia podwykonawców i dostawców.

Naszym celem jest przygotowanie Państwa do realizacji projektów zgodnie ze wzorcem FIDIC stosowanym na polskim rynku. Oprócz wysokiego poziomu merytorycznego gwarantujemy możliwość zadawania pytań naszym ekspertom oraz wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami wydarzenia.

Zachęcam do rejestrowania swojego udziału i liczę na spotkanie z Państwem 24 maja!

Uwaga! W związku z ograniczoną liczbą miejsc, organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, o czym poinformuje osobę zgłaszająca i uczestnika odrębną wiadomością mailową w ciągu 2 dni roboczych.

 

Ważne zagadnienia

 • Roszczenie o przedłużenie Czasu na Ukończenie
 • Przykłady klauzul umownych
 • Dochodzenie zapłaty kosztów pośrednich w związku z przedłużeniem terminów realizacji inwestycji
 • Roszczenia związane z przyspieszeniem realizacji robót
 • Wadliwość dokumentacji
 • Wynagrodzenie za prace dodatkowe i zamienne
 • Roszczenia podwykonawców i dostawców

 

 • Zapraszam do kontaktu!
  Joanna Jamka, MBA Dyrektor ds. konferencji,
  Członek Zarządu
  kom. +48 500 161 297

Program warsztatów

Aby pobrać ten plik, podaj swój adres e-mail

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Trio Conferences Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 9 (dalejzwana Trio Conferences), w celu korzystania z prowadzonej przez Trio Conferences usługi„Newsletter Trio Conferences” oraz informacji o produktach Trio Conferences.Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listydystrybucyjnej usługi „Newsletter Trio Conferences”.

Formularz kontaktowy

Jeśli masz pytania napisz do nas!