DZIEŃ PIERWSZY, 19 MARCA 2014


9:00 Rejestracja, poranna kawa

9:20 Powitanie uczestników i otwarcie konferencji
Justyna Piechocka, Project Director, Trio Conferences

KIEDY INFORMACJA STAJE SIĘ CENNĄ WALUTĄ ...

9:30 …You have to build Analytics Capabilities: Practical Approaches

KEYNOTE SPEAKER Murat Akguc, VP - Head of Business Development & Strategy Dept., Credit Europe Bank

Analytics is hotter than ever. As data generation and availability increases, analytics has become one of the key business ingredient. Companies are investing heavily in analytics capabilities. IDC estimates; the worldwide business analytics software market is expected to grow at a 10% compound annual growth rate (CAGR) through 2017. On the internal side, organizations have been focusing primarily on building an analytics competency center. During the session we will share our journey to build the analytics function at Credit Europe. It will cover challenges and possible roadblocks as well some practical lessons learned on how to succeed in this task. Everybody is welcome to join the discussion to articulate following questions:


• „Embrace for Impact”, what is the new business landscape with connected and rich data environment?
• What are the first steps a company needs to take to get serious about business analytics?
• What are the some practical business cases which could help to get early wins during the build-up phase

10:10 … You need an effective DATA GOVERNANCE in Business Analytics. How to build it?

KEYNOTE SPEAKER Anwar Mirza, Financial Systems Director, TNT

Business Management assume that the information provided to them is always accurate, consistent and complete and why shouldn’t they? Why isn’t information quality inherent as a given with every analytic output or IT solution? This keynote addresses both Business & IT professionals by raising the bar and challenging them to adopt an integrated Data Governance strategy as part of ‚business-as-usual’. This session will address all levels within an organisation and show.

• The components of an integrated Data Governance program
• How to implement the necessary IT and business process controls
• The impact & cost of poor data in tangible terms
• How to get assistance and other practical enforcement tips

10:50 Przerwa na kawę

11:20 ...We need „Data Scientist” and „Data Professional” roles as an answer to demanding business problems

KEYNOTE SPEAKER Jochen Leidner, Lead Scientist, Thomson Reuters

This keynote addresses the competencies and skills required to perform analytics-related job roles in an increasingly data-driven economy, and raises the question of whether new formal qualifications or professions are required to ensure the supply of these skills to businesses. The buzz phrases „big data”, „analytics” and „data science” have entered mainstream business discourse largely uncritically; we will review whether they are terms of art, what they stand for, how useful they are, and what educational implications, if any, follow from the findings.

• What do „Data Scientists” and „Data Professionals” do?
• „Big Data”, „Data Science” and „Analytics” scrutinized
• How to invest in talent and education to be ready for a data-driven economy

12:00 ...Przejdź od bierności do proaktywności i wykorzystaj Moment w Biznesie! Co zyskali inni zmieniając podejście do analityki biznesowej? Analiza case studies


Marek Bulka, Customer Solution Manager, SAP Polska

• Kiedy organizacje są gotowe na zmiany?
• Ograniczenia i wyzwania dla nowego podejścia do analityki biznesowej
• Big Data+ Analytics + Cloud + Mobile + Social – filary strategii SAP jako wspieracie kluczowych procesów organizacji


12:45 Przerwa na lunch

13:40 ... You have to find out what is hidden in your data – Predictive analytics in business daily practice

KEYNOTE SPEAKER Oliver Werneyer, Data & Distribution Leader, Swiss Re

We will explore how predictive abilities based on your data can be used for process optimisation and profit enhancement.

• Predictive underwriting as a way of using bank data to predict the likely health status of individuals
• Examples of actual projects and outcomes
• How Predictive Underwriting can help you sell insurance products more easilyJAK INNI WYGRYWAJĄ WOJNĘ O DANE? ANALIZA CASE STUDIES

14. 20 Real Time Business Intelligence czyli realny rozwój biznesu. Studium przypadku w obszarze marketingu

Radosław Grabiec, Business Development Director - SAS Polska

• Co w istocie kryje się w kompleksowym środowisku analityki biznesowej odpowiadającym na pozornie proste zadania biznesowe
• Jaki wpływ na efekt biznesowy mają poszczególne elementy nowoczesnej platformy Real Time Business Intelligence
• Odpowiemy na pytania jaką rolę w tym kontekście może grać „big data”
• Poruszymy też temat optymalnych zadań biznesu i IT w procesie Business Analytics w celu osiągnięcia ostatecznego sukcesu pomysłu15:00 Twoja firma potrzebuje DATA STRATEGY! Data Analytics Driven Organization - jak zbudować organizację skutecznie korzystającą ze zgromadzonych danych

Kamil Bartocha, Data Solutions Architect, lastminute.com

• Dane i informacja jako cenne aktywa firmy w nowej gospodarce
• Dobre i złe strategie zarządzania danymi - polityka firmy, infrastruktura i analityka
• Kluczowe elementy przy projektowaniu i implementacji Data Strategy
• Analityka biznesowa i dane, a cele organizacji.Dobre i złe strategie zarządzania danymi - polityka firmy, infrastruktura i analityka15:40 Przerwa na kawę

16. 00 Od modnego sloganu do prawdziwej wartości dla biznesu – Big Data w praktyce

Radosław Kita, Data Scientist, TVN


• Czym się różni Big Data od klasycznego gromadzenia
i przetwarzania danych - czyli 3xV
• Czy Hahoop jest dobry na wszystko? Zalety ale i ograniczenia
• No dobrze, mam zyliard rekordów. Co teraz?
• 12 pakietów, które mocno ułatwiają życie Data Scientistów
• Przegląd statystycznych technik analitycznych wartych stosowania
w pracy z bardzo dużymi zbiorami danych

17:30 Zakończenie pierwszego dnia konferencji

DZIEŃ DRUGI, 20 MARCA 2014
9:00 Rejestracja, poranna kawa

9:20 Powitanie uczestników

Justyna Piechocka, Project Director, Trio Conferences

SAM SKONSTRUUJ ŚCIEŻKĘ SWOJEGO UDZIAŁU!
Każdy z uczestników ma możliwość maksymalnego wykorzystania swojego udziału w wydarzeniu, poprzez personalizację programu i samodzielny wybór spośród poniższych prelekcji

Integracja i przetwarzanie danych

Data & Information Delivery

Business analytics

IA

9:30 Data Integration - wzorce architektoniczne, akwizycja danych, dedykowane platformy przenoszenia i integracji danych, wsparcie dla oceny jakości i profilowania danych oraz korporacyjnych procesów zarządzania informacją

Adrzej Bragun, Data Architect, Bank Zachodni WBK

Korporacyjna integracja danych, optymalne planowanie przepływów, strukturyzowanie danych, klasyfikacja i kategoryzacja informacji

Znaczenie platform integracji danych, heterogeniczność źródeł i formatów danych

Standaryzacja oraz klasyfikacja informacji, znaczenie data governance dla procesów zarządzania jakością danych, ciągłość procesów, uczestnictowo i zaangażowanie biznesowe

Big data - wyzwania integracyjne

IB

9:30
Wartość w danych nieustrukturyzowanych. Możliwości obecnej technologii. Doświadczenia z rynku

Artur Skalski, Business Development Manager - SAS Polska

Obecne możliwości analizy tekstów w języku polskim
Przykłady wdrożeń takiej analityki i możliwości operacjonalizacji wyników w codziennej działalności operacyjnej organizacji
Zaprezentujemy część narzędziową omawianych przykładów, zapraszając do dyskusji odpowiemy na pytania dotyczące tej dziedziny analityki

 

IC

9:30 Analityka biznesowa - długotrwały program, nie krótki projekt!

Rafał Latkowski, Head of Analysis, Loyalty Partner

Pułapki przelotnego zainteresowania analityką na przykładach projektów z rynku polskiego

Wartość kumulatywnego gromadzenia wiedzy (tzw. insights) i przykłady wniosków trywialnych ex-post

Wykorzystanie synergii stałych prac analitycznych na przykładzie projektów typu Contact Strategy

 

10:30 Przerwa na kawę

IIA

10:45
Self-Service BI: analizy i raportowanie w rękach użytkowników biznesowych

Kamil Karbowiak, Managing Partner, JetReports

Co to jest i jak wygląda przyszłość Self-Service BI
Jakie niesie korzyści użytkownikom biznesowym, a jakie działom IT
W jaki sposób Jet Enterprise, uniwersalne narzędzie Self-Service BI, pomaga we wdrożeniu i utrzymaniu Business Intelligence
Jak użyć danych Social BI, Big Data w połączeniu z własnym systemem BI ?

IIB

10:45 Fusing the innovation with modern BI
– Pyramid Analytics launch in Poland
Niv Feldman, Regional Director, Pyramid Analytics
Rafał Pogonowski, Dyrektor Działu Business
& Customer Intelligence, Bonair SA

• Innovative visualizations and data exploration
How organizations with a modern BI solution can
achieve more user satisfaction and lower the TCO
Trends in creating dasboards and data visualization
Presentation with a live demo

IIC

10:45
Wykorzystanie modeli skoringowych i reguł biznesowych do optymalizacji procesów biznesowych

Grzegorz Migut, Analityk, StatSoft

Modele skoringowe w organizacji - wymagania, korzyści, ograniczenia
Rola reguł w procesie optymalizacji działań biznesowych
Przykład budowy, oceny i wdrożenia modelu i reguł w systemie STATISTICA Decisioning Platform

 

11:45 Przerwa na kawę

IIIA

12:00 Using Hadoop cluster to analyze... Hadoop cluster

Adam Kawa, Data Engineer in Analytics and Data Infrastructure, Spotify

What do we primarily use data for at Spotify (e.g. reporting to labels, powering our product features, analyzing user growth)

Why do we additionally analyze the metrics related to responsiveness, utilization and capacity of our servers

What types of business decisions we make based on data generated by Apache Hadoop to improve our big data infrastructure, enable the company to iterate faster and save money

IIIB

12:00 Skuteczne wdrożenia BI w Dziale Sprzedaży FMCG – true story
Case study Agros Nova

Maciej Magnuszewski, Menedżer Działu Kontrolingu Komercyjnego, Agros Nova

• Sprzedaż jest prosta - po co rozwijać BI w dziale sprzedaży?
• Prośba czy groźba – jak przekonać działy komercyjne do wdrożeń BI
• Kto decyduje, kto wdraża, kto tłumaczy – role i odpowiedzialności we wdrożeniu
• Jak nie wdrożyć BI w dziale sprzedaży? – pułapki wdrożeń

IIIC

12:00 Analityka prognostyczna jako efektywne narzędzie w biznesie – praktyczny przewodnik

Remigiusz Siudziński, Business Intelligence Manager, Grupa Pracuj

Co warto prognozować?
Jak dobrze zdefiniować problem prognostyczny?
Jakich metod próbować i jak wybrać najlepszy model?
Kiedy i jak przebudować prognozę?

 

13:00 Przerwa na lunch

IVA

14:00 Master Data Management – jak efektywnie nimi zarządzać uwzględniając strategię i potrzeby nowoczesnej organizacji

Grzegorz Szydłowski, Kierownik Zespołu Zarządzania Danymi Klienta, Grupa Żywiec

Master Data jako fundament do podejmowania strategicznych decyzji biznesowych – Master Data dla biznesu

Współpraca międzydziałowa w obszarze Master Data Management

Mobilny dostęp do Master Data

 

IVB

14:00 
Zarządzanie efektywnością organizacji poprzez dane i informację

Analiza case studies

Wiktor Łyczko, Założyciel, generujleady.pl

• Performance Management jako jedna z możliwości BI i analityki biznesowej
• Jak wykorzystać dane do określania celów organizacji i mierzenia efektywności
• Najczęstsze błędy w zarządzaniu efektywnością poprzez dane

IVC

14:00 Digital Analytics vs Business Analytics: jak je umiejętnie połączyć dla osiągnięcia maksimum korzyści

Maciej Gałecki, CEO, Bluerank

Jak digital analytics może wpływać na obszary biznesowe w organizacji?

Przykłady udanego wykorzystania danych biznesowych w narzędziach digital analytics

Zasady best practice w wykorzystaniu digital analytics w działaniach operacyjnych firmy

15:00 Przerwa na kawę

VA

15:15 Nie ignoruj potencjału społeczności! Social media analytics jako skuteczne narzędzie do wspierania decyzji biznesowych

Mateusz Belattaf, Co-founder, Fokus - smarter analytics

Jak wykorzystać dane pochodzące z mediów społecznościowych do budowania przewagi konkurencyjnej organizacji

Techniki akwizycji i modelowania danych pochodzących z social media

Praktyczne wskazówki, niezbędne narzędzia i błędy, których powinienieś unikać


16:15 Pożegnanie uczestników i zakończenie konferencji, wręczenie certyfikatów


Zapraszam do kontaktu!

Joanna Jamka
Conference Director

j.jamka@trioconferences.pl
tel. 500 161 297

Czym jest jakość danych? Dlaczego tyle mitów narosło wokół jakości danych i czy można jakoś "odczarować" te legendy?  Czy warto inwestować w zarządzanie jakością danych? Jakich technik i narzędzi użyć? Jakiej strategii w tym zakresie potrzebuje organizacja, aby dane stały się tworzywem informacji, a informacja narzędziem podejmowania najlepszych decyzji? Na te i inne pytania, które pojawią się w trakcie mojej prezentacji, z przyjemnością odpowiem podczas Polish Business Analytics Summit 2013, ilustrując konkretnymi przykładami i doświadczeniami z wieloletniej pracy na stanowisku Data Quality Managera w Raiffeisen Polbank.

Andrzej Burzyński, Head of Data Quality Management Team, Departament Informacji Zarządzczej, Raiffeisen Polbank

Holistyczne podejście do zagadnienia – od systemów do zarządzania danymi aż po wzbogacanie danych i analizy predykcyjne. Spotkajmy się na Polish Business Analytics Summit 2013!

Grzegorz Goldian, Partner, Trio Management

Join the 2012 Gartner Business Intelligence Excellence Award winners, Medway Youth Trust at the Polish Business Analytics Summit 2013 and find out how they used text analytics to reduce youth unemployment.  Discover how you can harness the power of your data within a limited budget to target your resources in a more effective way.  Gather useful and meaningful insight from your data using the power of predictive analytics and see how to present these findings using an array of visual BI tools.  See how Medway Youth Trust have developed their BI capabilities since becoming the first registered Charity to win the prestigious Gartner award - we look forward to meeting you!

Gary Seaman, Head of Business Analytics, Meadway Youth Trust – Zdobywca Nagrody EMEA BI Excellence Award 2012

Konferencja naprawdę interesująca, kilka wystąpień szczerze inspirujących i nade wszystko spotkanie świetnie zorganizowane. Czuło się rękę profesjonalisty.

Lidia Deja,
Communications and Marketing Manager GESSEL Attorneys at Law

Lidia Deja NGCC

Spotkanie to było dla mnie bardzo inspirujące, a przyjęta konwencja dawała możliwość przeglądu sytuacji w danym temacie. Organizacja była rewelacyjna! Gratuluję takiego przedsięwzięcia.

Agnieszka Polska-Kamieńska
Managing Partner
Persona GLOBAL® Polska

Agnieszka Polska-Kamieńska NGCC

…jestem bardzo usatysfakcjonowana, jeżeli chodzi zarówno o „zawartość” merytoryczną konferencji jak i jej organizację. Były to dla mnie dwa dni pełne informacji, wiedzy i doświadczenia, którym mogliśmy się wspólnie wymienić i chętnie się dzieliliśmy – co niestety w Polsce jeszcze nie jest zbyt popularne – takie są przynajmniej moje doświadczenia. Cieszę się jednak, że pomału się to zmienia.

Beata Nowak-Wojtachnia
Kierownik Zespołu Zarządzania Standardami
Dział Zarządzania Doświadczeniem Klienta Play

Beata Nowak-Wojtachnia

I recently had the pleasure of presenting at the Next Generation Customer Care conference organised by Trio Conferences. It was a very professional conference with the intimate feel of a discussion group and as a speaker, I was treated as a valued part of the event. The quality of the speakers and delegates was very high which meant that there were excellent networking opportunities as well as some good new material shared with this rich and diverse group of professionals. I would not hesitate to recommend Trio Conferences.

Emilie Smith
Customer Experience Manager, Enterprise Line of Business, Orange Group

Emilie Smith NGCC

At the 2013 Polish Business Analytics Summit we talked a lot about implementing predictive analytics solutions, but we also addressed the equally important question of getting employees and managers to accept and use these tools.  Big data, at all, promises to create a lot of value for today's businesses, but it does so by fundamentally changing how we work - and such summits help us to manage the social side as well as the technical side of that equation.


Matthew Eric Bassett, Data Scientist, Univeral Pictures, "Polish Business Analytics Summit 2013"

1 2 3 4 5 6 7 8