Automatyzacja i robotyzacja to klucz do sukcesu!

Jak optymalizować łańcuch dostaw w czasach automatyzacji?

Oceń możliwość wdrożenia automatyki w procesach magazynowych, transportowych i wybierz odpowiedni rodzaj automatyzacji.

Podczas VII edycji Forum Logistyka & Łańcuch Dostaw, w oparciu o CASE STUDIES firm z różnych branż, poruszymy takie problemy jak:

Robotyka i automatyzacja procesów transportowych 

Wykorzystanie danych w aplikacjach mobilnych, czyli Big Data w logistyce

Innowacje w procesach pakowania 

Zarządzanie zapasami i gospodarką magazynową 

Supply Chain Analytics 

Lean w logistyce

Automatyzacja procesów logistycznych w branży Automotive

Jeśli masz pomysł na ciekawe case study w ramach tego kongresu skontaktuj się ze mną jak najszybciej!

Kliknij, aby wysłać wiadomość:

Agnieszka Palka

Project Manager

Pliki do pobrania

Aby pobrać ten plik, podaj swój adres e-mail

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Trio Conferences Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 9 (dalej zwana Trio Conferences), w celu korzystania z prowadzonej przez Trio Conferences usługi„Newsletter Trio Conferences” oraz informacji o produktach Trio Conferences.Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listydystrybucyjnej usługi „Newsletter Trio Conferences”.