VII Spotkanie Praktyków

Pricing Management

Elastyczność, sztuczna inteligencja, narzędzia

10-11 października 2019 r., Golden Floor (Chłodna 51), Warszawa

Dzięki analizie case studies uznanych na rynku firm, takich jak: Frisco.pl, Volkswagen Group Polska, Schneider Electric, Eurocash, Castrol, Oriflame, Nutricia Advanced Medical Nutrition, PepsiCo, Algolytics Technologies, Simon Kucher & Partners, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, pogłębisz swoją wiedzę o tym, w jaki sposób wykorzystać i wdrożyć nowe, oparte na kliencie ceny i opcje optymalizacji przychodów, zachowując tym samym swój udział w rynku i rentowność. 

FORMUŁA PRAKTYCY-PRAKTYKOM

W związku z formułą praktycy-praktykom, będziesz miał okazję zadać pytania oraz wymienić się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami z przedstawicielami innych firm.

DLA KOGO?

Do udziału zapraszamy osoby zajmujące się polityką cenową, tworzące strategię cenową, zarządzające przychodami, upustami i rabatami. W szczególności pracowników działów sprzedaży, finansów, controllingu, marketingu, area pricing.

  • Algorytmy cenowe
  • Skuteczne podnoszenie cen w segmencie B2B
  • Pricing w warunkach inflacji
  • Rozwiązania informatyczne wspierające procesy cenowe
  • Polityka cenowa i promocyjna jako element strategii kategorii
  • Analiza cenowa otoczenia konkurencyjnego
  • Psychologia zachowań konsumenckich

Swoim doświadczeniem podzielą się:

Aby pobrać ten plik, podaj swój adres e-mail

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Trio Conferences Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 9 (dalej zwana Trio Conferences), w celu korzystania z prowadzonej przez Trio Conferences usługi„Newsletter Trio Conferences” oraz informacji o produktach Trio Conferences.Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listydystrybucyjnej usługi „Newsletter Trio Conferences”.