Analityka wynagrodzeń i benefitów

5-6 czerwca, Centrum Konferencyjne Zielna, Warszawa

 

staty

 

Zapraszam na wydarzenie na którym przedstawimy praktyczne doświadczenia naszych ekspertów w kwestiach projektowania i wdrażania systemów wynagrodzeń, automatyzacji procesów i analizowania danych płacowych.

 

  • Projektowanie i zastosowanie różnych systemów wynagrodzeń i benefitów
  • System motywacyjny podnoszący zaangażowanie pracowników
  • Trendy światowe w kwestii płac kobiet i mężczyzn a sprawa polska
  • Automatyzacja i robotyzacja procesów w obszarze wynagrodzeń
  • Wskaźniki korygujące wynagrodzenia w regionach
  • Efektywna współpraca ze związkami zawodowymi w kwestii polityki podwyżkowej

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy osoby odpowiadające za projektowanie, analizowanie lub planowanie polityki wynagrodzeń, a w szczególności:

  • Analityków HR
  • Managerów Comp&Ben
  • Osoby zarządzające obszarem HR oraz controllingiem personalny
  • Zapraszam do kontaktu

Napisz do nas!

Jeśli masz pytania napisz do nas!

Pobierz agendę

Aby pobrać ten plik, podaj swój adres e-mail

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Trio Conferences Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 9 (dalejzwana Trio Conferences), w celu korzystania z prowadzonej przez Trio Conferences usługi„Newsletter Trio Conferences” oraz informacji o produktach Trio Conferences.Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listydystrybucyjnej usługi „Newsletter Trio Conferences”.

Prelegenci