Partnerzy

 • Patronat Główny

  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 • Partner

  • SoniqAnalytics

   Soniq Analytics to firma specjalizująca się w analizie, projektowaniu i optymalizacji przebiegu procesów biznesowych w przedsiębiorstwach. W oparciu o wieloletnie doświadczenie, we współpracy z SoniqSoft opracowaliśmy innowacyjne narzędzie do zarządzania projektami: oprogramowanie SoniqProject. Jest to program dedykowany dla firm realizujących projekty, unikatowe zlecenia, jednorazowe usługi. Pomaga w porządkowaniu danych i efektywnym ich wykorzystywaniu.

   W prosty sposób daje podgląd aktualnego stanu projektu:

   – zaawansowania prac

   – poziomu kosztów poniesionych w stosunku do zaplanowanych

   – nierozliczonych faktur

   – zaplanowanych nieobecności

  • Advance Metrics

   Advance Metrics to:

   • doświadczenie – nasz zespół tworzą osoby które od lat zajmują się bibliometrią
   • zrozumienie potrzeb świata nauki – współpraca z jednostkami naukowymi i czasopismami naukowymi pozwoliła nam zrozumień priorytety i oczekiwania pracowników naukowych
   • wiedza – znajomość zarówno przepisów prawa polskiego jak i rozwiązań stosowanych w innych krajach w połączeniu z bardzo dużym doświadczeniem i nowatorskim podejściem powoduje, iż proponujemy rozwiązania całkowicie innowacyjne a jednocześnie bardzo ułatwiające pracę wszystkim naszym klientom
  • Trio Advisory

   Wspieramy Klientów na każdym etapie procesu innowacji od badań wyjściowych, stworzenia strategii, opracowania procesów i modeli zarządzania innowacjami po testy i wdrożenie. Nasi doradcy pomagają decydentom w tworzeniu, wdrażaniu i zarządzaniu innowacjami w przedsiębiorstwie. Łączymy kompetencje wielu zespołów kluczowych z punktu widzenia działalności innowacyjnej (doradztwo strategiczne, prawno-biznesowe, transakcyjne, start-up’owe).

   Pomagamy naszym Klientom kształtować innowacyjne strategie wspierające rozwój biznesu.

 • Partner ds. pozyskiwania funduszy

  • ABBEYS EDF Sp. z o.o. Sp. k.

   ABBEYS jest specjalistą w zakresie uzyskania dotacji z UE dla przedsiębiorstw związanych z innowacją. W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 wsparcie dla polskich przedsiębiorców wyniosło: 4 196 700 000 EUR, w tym wsparcie uzyskane przy współpracy z ABBEYS  wyniosło: 305 449 426 EUR. ABBEYS – do chwili obecnej zrealizowało  428 zadań konsultacyjnych, których łączna wartość przekracza 3 534 211 900 PLN. W roku 2007 skuteczność ABBEYS wyniosła 88,21% –  w odniesieniu do projektów inwestycyjnych. Szczycimy się tym, że liczba ta w listopadzie 2008 wzrosła do 92,48%, a następnie w 2013 roku do 94,45%, co oznacza, że ponad dziewięć na dziesięć projektów otrzymuje wsparcie w wyniku zaangażowania ABBEYS.

   W ostatnim Okresie Programowania dla Polski spółka  ABBEYS pozyskała 7,3% wszystkich dotacji przyznanych polskim przedsiębiorcom W KRAJU w zakresie innowacji. Największa dotacja złożona wyniosła 156 900 000 MLN PLN i dotyczyła inwestycji technologicznej.  Spośród  5 firm walczących o dotację przed Komisją Europejską –  ABBEYS –  skutecznie obronił 3 projekty, a przy jednym pełnił funkcję doradczą wobec klienta przez cały dwuletni proces pracy z KE w Warszawie i w Brukseli.

 • Patronat

  • Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

   Inicjatywa powstania Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu zrodziła się w 2011 r. Przedstawiciele firm z branży odpadowej prowadzące działalność w Skierniewicach w sierpniu 2011 roku podjęły inicjatywę utworzenia klastra gospodarki odpadowej i recyklingu obejmującego swoich zasięgiem teren województwa łódzkiego i mazowieckiego.

   Klaster powstał w oparciu o dotychczasową współpracę przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką odpadami z firmami świadczącymi usługi doradcze, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz instytucjami otoczenia biznesu.