I Dzień Kongresu, 23 kwietnia, poniedziałek

9:30 Rejestracja uczestników poranna kawa

10:00 Powitanie uczestników przez organizatorów i rozpoczęcie Kongresu

10:10 Red vs Blue Ocean Strategy – jaki model biznesowy to Twój model?

 • Ciągłe naśladownictwo czy pionierskie otwieranie rynku – czego chcesz dla rozwoju własnej firmy/produktu
 • R&D jako szansa na zbudowanie trwałej przewagi konkurencyjnej
 • R&D przez pryzmat realizacji strategii a nie tylko kolekcjonowania kolejnych projektów

Prelegent

 • Sebastian Grabowski Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego Orange Labs Polska

10:50 Czy można zaangażować wszystkich do innowacji w firmie?

 • Własne centrum B&R 
 • Współpraca z jednostkami zewnętrznymi 
 • Zalety i wady prezentowanych możliwości
 • A może open innovation?

Prelegent

 • Anna Tryfon-Bojarska Menadżer Zespołu Innowacji i Technologii Skanska S.A.
 • Marcin Sokołowski Menadżer Zespołu Rozwoju Biznesu Zespół Przedrealizacyjny Skanska S.A.

11:40 Przerwa na kawę i networking

12:00 Sposoby zwiększenia budżetu na prace badawczo-rozwojowe oraz na całe działy jakości w firmach

 • Jak Komisja Europejska rozumie rozwój firm w Europie?  
 • Finansowanie działów jakości w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
 • Jak pozyskać środki na prace B+R z Europejskiego Funduszu Rozwoju
 • Pozyskiwanie finansowania unijnego jako sposób na finansowanie działalności firmy i działów jakości

Prelegent

 • Anna Misiołek Prezes Zarządu ABBEYS EDF Sp. z o.o. Sp. k.

12:40 . R&D 4.0 – zaawansowane narzędzia i technologie wykorzystywane do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych na przykładzie działalności firmy Seco/Warwick.

 • Techniki kreatywnego myślenia
 • Zaawansowane narzędzia badawcze
 • R&D w dobie Industry 4.0

Prelegent

 • Łukasz Piechowicz Research and Development Manager SECO/WARWICK S.A.

13:20 Lunch

14:20 Postaw na innowacyjność… w strategii

 • Czy innowacje i innowacyjność można „zaplanować”?
 • Dlaczego R&D powinno stać się elementem strategii firmy?
 • Jak opracować założenia strategii R&D i właściwie je wdrożyć?
 • Co długofalowo oznacza wpisanie R&D do strategii? Potencjalne zalety i wady?

Prelegenci

 • Michał Bak Dyrektor ds. badań i rozwoju Kronospan Szczecinek Sp. z o.o.

15:00 Przerwa na kawę

15:20 Profesjonalizacja R&D

 • Co w praktyce oznacza „centrum kompetencji” R&D w firmie?
 • kompetencje R&D vs prowadzenie badań w obszarze R&D – na czym polega różnica?
 • Dział R&D w firmie, jako centrum kompetencji – minimalny poziom wymagań
 • Jak zadbać o nadzór nad własnością intelektualną – o czym należy pamiętać przy ustalaniu warunków współpracy z jednostką badawczą?

Prelegenci

 • Piotr Brzeziński Dyrektor Zarządzający Advance Metrics Sp z o.o.

16:15 Debata „Dlaczego R&D musi być elementem strategii firmy i dlaczego tak trudno zrealizować tę tezę w praktyce”

Prelegenci

 • Tomasz Nasiłowski Prezes Zarządu InPhoTech Sp. z o. o.
 • Piotr Brzeziński Dyrektor Zarządzający Advance Metrics Sp z o.o.
 • Katarzyna Dorywała Dyrektor Rozwoju Produktowego Grupy Impel Grupa Impel S.A.
 • Tadeusz Tenderenda Członek Zarządu, Kierownik ds. badań i rozwoju InPhoTech Sp. z o.o.
 • Marek Moczulski Prezes Zarządu Bakalland S.A.

17:30 Zakończenie pierwszego dnia Kongresu

II Dzień Kongresu, 24 kwietnia, wtorek

9:00 Rejestracja uczestników, poranna kawa

9:30 Kreowanie produktu w autonomicznych działach, a model interdyscyplinarnej struktury R&D

 • Szeroki portfolio, a równoległy rozwój produktów oraz konflikt: projekt, a produkt
 • Wysoce specjalizowane branże, a problematyka wąskiej próbki
 • Skuteczność prób rozwojowych w strukturze autonomicznych komórek
 • Wykorzystanie globalnych sieci dystrybucji w gromadzeniu oczekiwań rynkowych i informacji zwrotnej o produkcie w średnich przedsiębiorstwach
 • Powody przejścia na interdyscyplinarny model i omówienie założeń wejściowych

 

Prelegenci

 • Gniewomir Gordziej Dyrektor R&D ALVO Sp. z o.o. Sp.k.

10:15 Kultura organizacji w kreowaniu innowacyjności na przykładzie firmy 3M Poland

 • Inwestycja w innowacyjności jako główny czynnik przewagi konkurencyjnej
 • Jak stworzyć środowisko „Talentów”
 • Budowanie i zarządzanie zespołem – motywacja i kompetencje innowacyjne
 • Jakie działania należy podjąć aby sprzyjać kreatywności i innowacyjności w firmie?

Prelegenci

 • Tomasz Duda Country Technical/Dyrektor ds. badań i rozwoju 3 M Poland Sp. z o.o.

11.00 Przerwa na kawę

11:15 Sposoby i metody na kreowanie innowacyjności - Innowacje małe i duże

 • Nisza jako dobre miejsce na start biznesu
 • Innowacje nie zawsze wymagają dużych budżetów, często to sposób myślenia i organizacji
 • Think Global- czyli konkurencja na rynku światowym jest możliwa i konieczna już od początku myślenia o rozwoju firmy
 • Kompetencje i podział- czyli jak współpraca dwóch różnych charakterów wzbogaca

Prelegenci

 • Marek Kaliński i Monika Mitoraj Prezes Zarządu/Manager ds. rozwoju biznesu YOUARTME Sp. z o.o.

12.00 Omówienie 4 kluczowych elementów różniących świat nauki i biznesu, których zrozumienie pozwoli na nawiązanie i budowanie współpracy

 • Rożny sposób „postrzegania” czasu (tempa / terminy) i zarządzania
 • Różne sposoby rozumienia ryzyka i odpowiedzialności
 • Różne sposób rozumienie rezultatów / efektów
 • Rożne potrzeby i oczekiwania

Prelegenci

 • Jarosław Chojecki Specjalista ds. badań i analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

12:45 Lunch

13:45 sesje równoległe

13.45 Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwach R&D

 • Potrzeby w zakresie ochrony własności intelektualnej na przykładzie przedsiębiorstw z branży fotonicznej
 • Rola badań patentowych w skutecznym zarządzaniu IP, czyli czego i kiedy wymagać od kancelarii patentowych
 • Tajemnica przedsiębiorstwa jako efektywne narzędzie ochrony własności intelektualnej

Prelegenci

 • Anna Mąkowska Specjalistka ds. rozwoju i własności intelektualnej Klaster Fotoniki i Światłowodów

13.45 MIX

 • Outsourcing badań do jednostki zew – warunki udanej współpracy
 • Zabezpieczenie ochrony własności intelektualnej realizowanych projektów

Prelegenci

 • Piotr Brzeziński Dyrektor Zarządzający Advance Metrics Sp z o.o.

14.45 Przerwa na kawę

15:00 Jak zminimalizować ryzyko podatkowe związane z realizacją R&D, ulgi inwestycyjne

 • R&D jako koszt uzyskania przychodu
 • Jak rozliczyć porażkę projektu R&D i ew. zagrożenia ze strony organów podatkowych
 • Kto i na jakich zasadach może skorzystać z ulgi – rozliczenie ulgi

Prelegenci

 • Bartłomiej Sikora Senior Associate, adwokat, doradca podatkowy Bird & Bird

15:00 Komercjalizacja wiedzy w praktyce

 • Sprzedaż praw własności intelektualnej, licencjonowanie – o czym należy pamiętać/podstawowe informacje
 • Współpraca przy komercjalizacji wiedzy – jont-venture czy może alians strategiczny
 • Komercjalizacja wiedzy na uczelniach wyższych – spin off/spin out

Prelegenci

 • Marek Rumak Radca prawny Affre i Wspólnicy Spółka Komandytowa

16:00 Zakończenie II dnia Kongresu