Zgłoś udział
CONTROLLING PERSONALNY I EFEKTYWNOŚĆ ZZL
22-23 kwietnia, Warszawa

Prelegenci

Anna Kasperowicz
Ekspert HR w obszarze zarządzania potencjałem ludzkim
Praktyk z doświadczeniem w obszarze strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w obszarze HR w firmach o różnych kulturach organizacyjnych m.in.: firmie zajmującej się badaniami marketingowymi, organizacji pozarządowej oraz jednej z największych firm logistycznych.

Specjalizuje się w obszarze rekrutacji i diagnozie potencjału pracowników, systemach ocen kompetencyjnych, zintegrowanych programach rozwoju oraz systemach motywacyjnych. W swoim warsztacie wykorzystuje podejście projektowe oraz stara się „miękki HR’ wspierać „twardymi” wskaźnikami.