Controlling personalny dla HR

(Warszawa 27-28.03.2019r.)

 

Głównym celem controllingu personalnego jest nadzorowanie procesu zarządzania kapitałem ludzkim. Controlling HR jest niezwykle użytecznym narzędziem do monitorowania, oceny, analizy zjawisk personalnych takich jak: rekrutacja, selekcja, fluktuacja, motywacja, satysfakcja, zaangażowanie. Przy zastosowaniu odpowiednich metod i narzędzi można przedstawić zjawiska personalne w ujęciu ilościowym i jakościowym.

W trakcie szkolenia przeanalizowane zostaną cele, metody i zakresy użyteczności Controllingu HR oraz wskazane konkretne narzędzia. Omówimy wskaźniki controllingu personalnego, ich dobór oraz wykorzystanie.

HOT TOPICS

 • Poznanie i przećwiczenie metod wskaźnikowego badania efektywności obszaru personalnego.
 • Nabycie umiejętności i przećwiczenie budowania karty wskaźnikowej w controllingu personalnym.
 • Zapoznanie z benchmarkami wskaźników.
 • Poznanie i przećwiczenie metod jakościowego badania efektywności obszaru personalnego.
 • Nabycie umiejętności i przećwiczenie budowania metod i narzędzi do badań jakościowych w controllingu personalnym.
 • Zapoznanie z benchmarkami praktyk personalnych w kluczowych obszarach personalnych.

 

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy:

 • Menedżerowie HR
 • HR Business Partnerzy
 • Specjaliści HR
 • Menedżerowie i specjaliści z obszarów controllingu
 • Specjaliści i menedżerowie z obszarów strategicznego zarządzania
 • Inne osoby mające wiedzę nt. procesów w obszarze ZZL

 

 

 

Warsztat poprowadzi praktyk z wieloletnim doświadczeniem: 

Pobierz AGENDĘ

Aby pobrać ten plik, podaj swój adres e-mail

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Trio Conferences Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 9 (dalej zwana Trio Conferences), w celu korzystania z prowadzonej przez Trio Conferences usługi„Newsletter Trio Conferences” oraz informacji o produktach Trio Conferences.Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listydystrybucyjnej usługi „Newsletter Trio Conferences”.

Terminy warsztatów: 27-28.03.2019