CONTROLLING PERSONALNY I EFEKTYWNOŚĆ ZZL

Praktyczne szkolenie dla HR

Warszawa, 27-28.11.2019

 

 

Cele szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest przekonanie uczestników, że warto wdrażać i rozwijać controlling HR oraz zajmować się efektywnością ZZL. Optymalizację wykorzystania potencjału społecznego w organizacji można osiągnąć dzięki umiejętnemu wdrożeniu i rozwijaniu controllingu personalnego, nawiązując do misji i celów organizacji w zestawieniu z aktualnym i możliwym do osiągnięcia potencjałem pracy.

Celem szkolenia jest również ukazanie, jak przy zastosowaniu odpowiednich metod i narzędzi można przedstawić zjawiska personalne w ujęciu ilościowym i jakościowym.

Pozostałe cele to:

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu uwarunkowań efektywności działań ZZL oraz metod jej pomiaru
 • Poznanie zasad i realiów funkcjonowania controllingu personalnego
 • Nabycie umiejętności w zakresie projektowania, wdrażania i prawidłowego interpretowania wskaźników controllingu strategicznego i operacyjnego w organizacji.
 • Poznanie metod oraz konkretnych narzędzi Controllingu HR

 

 

Korzyści uczestników:

 • Poznanie i przećwiczenie metod wskaźnikowego badania efektywności obszaru personalnego
 • Nabycie umiejętności i przećwiczenie budowania karty wskaźnikowej w controllingu personalnym
 • Poznanie i przećwiczenie budowania metod i narzędzi do badań jakościowych obszarze personalnym
 • Zapoznanie z metodą benchmarkingu wskaźników controllingu personalnego w kluczowych obszarach personalnych.

 

Szkolenie ma charakter interaktywny, podczas którego przedstawione zostaną wybrane narzędzia i metodologia, uczestnicy otrzymają także listę uniwersalnych wskaźników wraz z sposobami ich liczenia do praktycznego stosowania w swoich organizacjach.

Adresaci szkolenia:

 • Specjaliści HR zajmujący się planowaniem zasobów ludzkich, rekrutacją, employer brandingiem, szkoleniami i rozwojem zawodowym, ocenami i motywowaniem
 • HR Business Partnerzy
 • Menedżerowie HR
 • pozostałe osoby pragnące doskonalić wiedzę w zakresie wskaźnikowania poszczególnych obszarów ZZL, dążące do wyrażania „miękkiego HR twardymi wskaźnikami” i chcące poznać aktualne trendy w obszarze controllingu personalnego

 

 

 

Warsztat poprowadzi praktyk z wieloletnim doświadczeniem: 

Pobierz AGENDĘ

Aby pobrać ten plik, podaj swój adres e-mail

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Trio Conferences Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 9 (dalej zwana Trio Conferences), w celu korzystania z prowadzonej przez Trio Conferences usługi„Newsletter Trio Conferences” oraz informacji o produktach Trio Conferences.Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listydystrybucyjnej usługi „Newsletter Trio Conferences”.

Terminy warsztatów: 27-28.11.2019