Profesjonalny controlling HR

Głównym celem controllingu personalnego jest nadzorowanie procesu zarządzania kapitałem ludzkim. Controlling HR jest niezwykle użytecznym narzędziem do monitorowania, oceny, analizy zjawisk personalnych takich jak: rekrutacja, selekcja, fluktuacja, motywacja, satysfakcja, zaangażowanie. Przy zastosowaniu odpowiednich metod i narzędzi można przedstawić zjawiska personalne w ujęciu ilościowym i jakościowym.

W trakcie szkolenia przeanalizowane zostaną cele, metody i zakresy użyteczności Controllingu HR oraz wskazane konkretne narzędzia. Omówimy wskaźniki controllingu personalnego, ich dobór oraz wykorzystanie. 

 

 

HOT TOPICS

» Poznanie i przećwiczenie metod wskaźnikowego badania efektywności obszaru personalnego.

» Nabycie umiejętności i przećwiczenie budowania karty wskaźnikowej w controllingu personalnym.

» Zapoznanie z benchmarkami wskaźników.

» Poznanie i przećwiczenie metod jakościowego badania efektywności obszaru personalnego.

» Nabycie umiejętności i przećwiczenie budowania metod i narzędzi do badań jakościowych w controllingu personalnym.

» Zapoznanie z benchmarkami praktyk personalnych w kluczowych obszarach personalnych.

 

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy:

  • kierowników HR wyższego i niższego szczebla
  • specjalistów ds. HR
  • specjalistów ds. controllingu
  • osoby pracujące w obszarze ZZL

 

 

 

Warsztat poprowadzi praktyk z wieloletnim doświadczeniem: 

Pobierz AGENDĘ

Aby pobrać ten plik, podaj swój adres e-mail

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Trio Conferences Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 9 (dalej zwana Trio Conferences), w celu korzystania z prowadzonej przez Trio Conferences usługi„Newsletter Trio Conferences” oraz informacji o produktach Trio Conferences.Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listydystrybucyjnej usługi „Newsletter Trio Conferences”.

Terminy warsztatów: