HANDLOWIEC 2.0

Narzędzia, techniki sprzedaży, rozwiązania technologiczne

27-28 lutego 2018 r., Warszawa, Centrum Konferencyjne Zielna

 

 Świat odkąd powstał, podlega ciągłej ewolucji.
W świecie sprzedaży jest dokładnie tak samo.
W sprzedaży nie ma miejsca na półśrodki!

 

UWAGA:
Po odbytym szkoleniu Twoje postrzeganie świata sprzedaży może ulec zmianie. Jeżeli zaobserwujesz przyśpieszone bicie serca i problemy
z nabraniem powietrza, możesz się skontaktować z lekarzem lub farmaceutą, lub grzecznie poprosić kolegów z działu, aby przestali Cię trzymać
tak mocno za szyję, gdyż to właśnie Ty zaraz odbierasz nagrodę za najlepszy wynik EVER!

 

 

Aby być MEGA sprzedawcą lub managerem sprzedaży i realizować cele, należy po pierwsze rozumieć jak działają 3 poniższe obszary:

  1. Klient i proces zakupu
  2. Sprzedaż + Marketing – nowoczesny i skuteczny proces sprzedażowy
  3. Punkt styczny obu tych światów

 

Po drugie, trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że wszystko się zmienia i dotyczy to też procesów zakupowych, a co za tym idzie
również procesów i technik sprzedaży.

HOT TOPICS

  • EWOLUCJA DZIAŁÓW SPRZEDAŻY
  • SOCIAL SELLING NA LINKEDIN
  • NOWOCZESNY PROCES SPRZEDAŻY
  • MARKETING JAKO PARTNER BIZNESOWY
  • PROCES ZAKUPOWY TWOICH KLIENTÓW

Pobierz agendę

Aby pobrać ten plik, podaj swój adres e-mail

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Trio Conferences Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 9 (dalejzwana Trio Conferences), w celu korzystania z prowadzonej przez Trio Conferences usługi„Newsletter Trio Conferences” oraz informacji o produktach Trio Conferences.Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listydystrybucyjnej usługi „Newsletter Trio Conferences”.