III Forum

Geologii i Górnictwa

22-23 marca 2018 r., Hotel Bristol, Warszawa

Partnerzy wydarzenia:

Współorganizator:

SSW_znak_podst_cmyk

Srebrni Partnerzy:

abb_logo_print_4c

famur

Partner:

tpi_logo

Patron Honorowy:

giph-logo

Patronat Medialny: 

igr

kruszywa

logo-wnig

tg-logo-pion

netteg_rgb

 

Za nami III edycja spotkania przedstawicieli branży poszukiwawczo-wydobywczej – III Forum Geologii i Górnictwa. Wydarzenie odbyło się w dniach 22-23 marca w hotelu Bristol
w Warszawie.

W tym roku kolejna edycja spotkania przybrała nową nazwę i formułę – dotychczasowy program Konferencji Prawo Geologiczne i Górnicze został rozszerzony o nowe zagadnienia, bezpośrednio związane z zagadnieniami inwestycyjnymi i trendami technologicznymi.

Jak przystoi formule Forum wydarzenie oparto o  wymianę doświadczeń praktycy-praktykom,
a na agendę złożyły się panele: prawny, inwestycje i innowacje, informacja geologiczna
i środowisko. W każdym z nich uczestnicy otrzymali solidną dawkę praktycznej wiedzy popartej przykładami.

Podsumowanie trendów globalnych w produkcji i konsumpcji węgla i ich skutków dla rynku lokalnego przedstawił Prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, która objęła patronatem honorowym wydarzenie.

Uczestnicy mieli okazję poznać wyzwania związane z inwestycja a KWK Nowa Ruda, które przedstawił przedstawiciel Balamara Resources, jak również dowiedzieć się jak nowoczesne rozwiązania  firm ABB i Famur pomogą  w wejściu w erę Industry 4.0.

Tematyka prawna skupiała się na przeglądzie najważniejszy zmian w regulacjach mających wpływ na funkcjonowanie branży. Prócz informacji dotyczących kierunków zmian w obszarze Prawa geologicznego i górniczego, mowa była  również na temat nowego Prawa wodnego oraz ustawy o jawności życia publicznego. Poruszono zagadnienia dotyczące gromadzenia, archiwizowania i udostępniania informacji geologicznej.

Zagadnienia prawne znalazły również swoje odzwierciedlenie w  tematach związanych
z inwestycjami, a więc w obszarze zagospodarowania przestrzennego czy zasad korzystania
z nieruchomości na cele związane w poszukiwaniem, rozpoznawaniem czy wydobywaniem kopalin.

Nie zabrakło praktycznego podjęcia do tematyki związane z pozyskaniem źródeł finansowania oraz możliwości skorzystania z ulg na badania i rozwój. Na zakończenie przedstawiono zagadnienia związane ze szkodami  w środowisku odpadami górniczymi.

Nowością tegorocznej edycji była debata poświęcona obciążeniom działalności poszukiwawczo-wydobywczej. Paneliści w osobach: Macieja Woźniaka, Wiceprezesa ds. Handlowych PGNiG, Piotra Spaczyńskiego, Partnera SSW Pragmatic Solutions, Andrzeja Zibrowa, Dyrektora Generalnego Balamara Resources i Maciej Nowakowskiego, Dyrektora Wsparcia Prac Geologicznych PGNiG dyskutowali o barierach prowadzenia działań,  wskazując jednocześnie na zauważalne zwiastuny pozytywnych zmian w obszarze współpracy z regulatorem.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, prelegentom i partnerom za udział
w tegorocznej odsłonie wydarzenia.

Wszystkich Państwa gorąco zachęcamy do kontaktu z nami, przekazywania swoich uwag, spostrzeżeń oraz propozycji tematów, które powinny znaleźć swoje miejsce w agendzie przyszłorocznej edycji Forum.

  • Zapraszam do kontaktu!
    Anna Piotrowska Senior Associate, LL.M., SSW
    kom. +48 664 445 107