Zgłoś udział
Innowacje w utrzymaniu ruchu
15-16 czerwca, Centrum Konferencyjne Zielna, Warszawa

Prelegenci

Adam Błachowicz
Pilkington Automotive Poland
Kierownik Utrzymania Ruchu
Od 2005 roku pracuje w fabryce szyb samochodowych, Pilkington Automotive Poland, japońskiego koncernu NSG Group. Przez większość czasu jako Programista sterowników PLC i systemów HMI, później jako Koordynator Zespołu Programistów, a obecnie jako Kierownik Działu Utrzymania Ruchu w zakładzie, w Chmielowie. Swoje doświadczenie zawodowe, budował głównie w obszarach związanych z: programowaniem PLC, systemami SCADA, HMI, robotami i przemysłowymi sieciami komunikacyjnymi. Od 01.10.2019 rozpoczął równolegle pracę na Politechnice Rzeszowskiej jako asystent w Zakładzie Informatyzacji i Robotyzacji Procesów Przemysłowych.
Absolwent kierunku Elektrotechnika, w specjalności Telekomunikacja, Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.
Arkadiusz Dziedzic
Borg Automotive
former Operations Director
25 lat doświadczenia w zarządzaniu różnymi typami produkcji, utrzymaniem ruchu, zakupami, planowaniem. Najważniejsze dla niego to budowanie zespołu świadomego współzależności, opartej na odpowiedzialności, ciągłym doskonaleniu i kompetencji. Inspirują go ludzie twórczy z otwartym umysłem. Pragnie inspirować jak wprowadzać zmiany, żeby były skuteczne

Jurek Halkiewicz
UE Systems
Manager Regionalny,
Od 2013 roku manager regionalny na Polskę w UE Systems Europe. Wcześniej audytor nieszczelności instalacji sprężonego powietrza metodą ultradźwiękową w firmie Aria-C. Odpowiedzialny za przedstawicielstwo handlowe oraz prowadzenie szkoleń wdrażających programy inspekcji ultradźwiękowych w zakresie detekcji wycieków sprężonych gazów, badania stanu łożysk (PdM), badania poprawności pracy odwadniaczy pary czy urządzeń elektrycznych. Certyfikowany w zakresie Technologii Ultradźwiękowej (Cat. II), prowadzący szkolenia Cat. I w Polsce. Konsultant w sprawie organizacji programów Ultradźwiękowej inspekcji urządzeń. Autor i współautor wielu artykułów dotyczących Technologii Ultradźwiękowej w prasie technicznej oraz prezentacji wygłaszanych na konferencjach związanych z diagnostyką maszyn oraz zarządzaniem mediami technicznymi.
Absolwent Politechniki Poznańskiej.

Krzysztof Badowski
Keller Polska
Efficiency Improvement Coordinator EMEA
Swoje 15 letnie doświadczenie zawodowe zasadniczo związane z procesami utrzymania i zarządzania parkiem maszynowym zdobywał w firmach STRABAG/BMTI oraz Keller Polska. Przygodę z Lean Management rozpoczął w 2013 roku stawiając pierwsze kroki przy wdrożeniu głównych filarów TPM w Dziale Sprzętu i Logistyki oddziału Keller w Polsce.
Pozytywne przyjęcie w pozostałych strukturach firmy oraz opracowana strategia rozwoju projektu oparta na doskonaleniu w procesach Equipment Managementu pozwoliły rozszerzyć obszar jego działania na Europę, Bilski Wschód oraz Afrykę (EMEA). Lider projektów R&D, trener, koordynator akcji aktywnego wsparcia jednostek biznesowych, zagorzały zwolennik wewnętrznego Networkingu i wymiany Know-how. Uhonorowany przez firmę BalticBerg tytułem Oficera Przemysłu w kategorii „Doceniony przez przemysł” za ciekawe projekty i poświęcenie w realizacji celów organizacji przemysłowych. Wyróżniony za międzynarodowe dokonania w obszarze zarządzania majątkiem i utrzymania ruchu firmy Keller w VI edycji programu Supply Chain Designer organizowanego przez Euro Logistics.
Członek zarządu i sekretarz w Polskim Stowarzyszeniu Zarządzania Majątkiem i Utrzymania Ruchu (PAMMS). Absolwent wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej.


Łukasz Wróbel
CNH Industrial
Plan Maintenance Manager
Od 9 miesięcy Plant Maintenance Manager w firmie CNH Industrial Kutno, odpowiada za dział Utrzymania Ruchu, Inwestycje i Rozwój oraz dział Narzędziowni. Od początku swojej kariery zawodowej bezpośrednio związany z Utrzymaniem Ruchu, przeszedł przez wszystkie szczeble zarządzania zespołem – od brygadzisty do managera. Absolwent Politechniki Poznańskiej na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania. Na obecnym stanowisku odpowiedzialny głównie za transformację działu Utrzymania Ruchu oraz rozwój zakładu poprzez realizację projektów inwestycji oraz wdrożenie w odpowiedzialnym obszarze metodologii WCM.

Łukasz Sęczkowski
Werner Kenkel
Continuous Improvement Engineer
Absolwent Politechniki Poznańskiej na kierunku mechatronika oraz Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, doktorant na Akademii Górniczo-Hutniczej. W Werner Kenkel zajmuje się optymalizacją systemów produkcyjnych oraz wdrażaniem rozwiązań usprawniających procesy produkcyjne, wpływające na poprawę wskaźników wydajnościowych.
Doświadczenie zdobywał u światowych liderów w branży FMCG: Nestlé, Unilever, Heineken. Zawodowe zainteresowania skupiają się na rozwoju systemów produkcyjnych oraz narzędzi powiązanych z koncepcją przemysłu 4.0.

Krzysztof Dobrowolski
Lean Expert
Manager z 20-letnim doświadczeniem w przemyśle, logistyce oraz usługach. Pasjonat lean management, doświadczony w redukowaniu kosztów operacyjnych. Lider transformacji i reorganizacji. Wielokrotny dyrektor produkcji oraz kierownik wydziałów produkcyjnych, inżynier jakości i specjalista. Autor bloga o skutecznym zarządzaniu ‘Lean jest dla ludzi’. Absolwent Politechniki Wrocławskiej.


Paweł Kańtoch
Lear Corporation
Continuous Improvement Lean Leader
Continuous Improvement Lean Leader / TPM Champion w firmie będącej światowym liderem w branży automotive. Certyfikowany trener oraz lider zmian. W swojej pracy stawia na motywację oraz zaangażowanie pracowników w działania
Paweł Łęciński
Bungee
BEU Predictive Maintenance SME and Realibility Lead Nort-Central Europe II
Od 2010 r. związany jest z firmą ZT Kruszwica S.A., zwycięzcą konkursu Fabryka Roku 2016. Przez lata, wraz z całym zespołem zrewolucjonizował podejście do utrzymania ruchu w swoim zakładzie.
Kierował też budową nowego zakładu spółki we Włoszech oraz odpowiadał za wdrożenie w nim pełnej strategii UR. Praktyk RCM. Posiada również uprawnienia diagnostyczne (level 2) Brytyjskiego Instytutu Badań Nieniszczących (BINDT). Jest laureatem wielu krajowych i międzynarodowych nagród branżowych, w tym CMRP of the Year w USA. Obecnie, w ramach koncernu odpowiada za 7 zakładów w regionie Europy Północno-Centralnej. Pełni też funkcję eksperta ds. PdM dla regionu BEU. Absolwent Politechniki Opolskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Politechniki Wrocławskiej.
Przemysław Szczepaniak
Winkelmann
Maintenance Manager
Od 12 lat związany z działem Utrzymania Ruchu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych organizacjach głównie z branży motoryzacyjnej m.in. Toyota Motor Manufacturing Poland, Mando Corporation, Cooper Standard, Winkelmann. Przeszedł przez poszczególne stopnie kariery od inżyniera do kierownika Utrzymania Ruchu.
Absolwet Wydziału Elektroniki i Telekomonunikacji Politechniki Poznańskiej. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Przemysłowych Systemów Robotyki i Automatyki na wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej.

Stanisław Galas
HiProMine
former TPM Coordinator at Unilever; Analytics Project Coordinator
Konsultant od ponad 10 lat związany z optymalizacją procesów, projektowaniem systemów zarządzania parkiem maszynowym, systemów planistycznych oraz metodyk zbierania i analizy danych. Wdrażał strategie Lean i tpm dla klientów z branży produkcyjnej, farmaceutycznej, FMCG i poligraficznej.Tomasz Kuś
World Class Solutions
Konsultant
Ekspert Lean/TPM doświadczony od 17 lat zarówno w Produkcji jak i Logistyce (procesy End to End – E2E). Zarządzanie programami Ciągłego Doskonalenia: TPM/WCM/Lean/Kaizen od 2003r na szczeblach zakładu, kraju, globalnym w korporacji. Zarządzanie systemami audytowymi i szkolenie audytorów; W ciągu ostatnich lat lider i konsultant projektów wdrożeniowych z zakresu TPM/WCM/Lean/. Zarządzanie zespołami projektowymi i działami w organizacji.
Specjalizacje: Zapewnienie Bezpieczeństwa, optymalizacja i doskonalenie procesów produkcyjnych i logistycznych (Lean), Zarzadzanie Utrzymaniem Ruchu, TPM, WCM, Zarządzanie Jakością, Zarządzanie Zmianami,
Międzynarodowe doświadczenie: 5 kontynentów 40 państw.
Wielobranżowe doświadczenie (FMCG, Hi-Tech, Przemysł Chemiczny, Oponiarski, Automotive)


Wiktor Horszwald
Zalando Lounge
Kierownik Utrzymania Ruchu
Przygodę z działem technicznym rozpoczął w Michelin Polska, gdzie przez 10 lat zbierał doświadczenie w różnych zakładach w Polsce, jak i we Francji. Swoją wiedzę poszerzał prowadząc międzynarodowe projekty instalacji nowych maszyn oraz usprawniania istniejących procesów. Spojrzenie jakościowe zdobył koordynując metodę nadzoru charakterystyk produktów przez kontrolę parametrów procesu. W ramach doskonalenia warsztatu poznał specyfikę FMCG w Tchibo Manufacturing Poland. Aktualnie kierownik utrzymania ruchu w kolejnej, nowej dziedzinie – logistyce, w której jednym z głównych wyzwań było zrekrutowanie i zbudowanie zespołu działu technicznego. Absolwent Politechniki Gdańskiej, na kierunku Automatyka i Robotyka.