Zgłoś udział
Innowacje w utrzymaniu ruchu
15-16 czerwca, Centrum Konferencyjne Zielna, Warszawa

Program

Dzień 1 (15 czerwca, poniedziałek)
09:30
Rejestracja
09:55
Powitanie uczestników
10:00
Data management – czyli zarządzanie danymi do wykorzystania analityki w konserwacji

 • Zdefiniowanie dobrych praktyk w zakresie zbierania i jakości danych
 • Analiza danych w celu wyznaczenia kierunku działań UR
 • Planowanie krótko i długoterminowe
 • Monitorowanie skuteczności zrealizowanych działań
 • Rozpowszechnienie najlepszych praktyk
 • Zbieranie i analiza danych do predykcyjnego utrzymania ruchu

Przemysław Szczepaniak
Winkelmann
Maintenance Manager
10:40
Wystąpienie Partnera – StatSoft Polska

Szczegóły wkrótce…

11:10
Predykcja w utrzymaniu ruchu – jak przedstawić korzyści decydentom

 • Okresowa vs. predykcyjna konserwacja maszyn – identyfikacja korzyści technicznych i komercyjnych
 • Środowisko rozwiązań predykcyjnych: infrastruktura, ludzie i transformacja procesu
 • Jak efektywnie technicznie i kosztowo przeprowadzić transformację procesu w kierunku predykcyjnego UR

Adam Błachowicz
Pilkington Automotive Poland
Kierownik Utrzymania Ruchu
11:50
Przerwa na kawę
12:10
Wykorzystanie danych i ich analiza w UR

 • Przykłady ważnych danych dla utrzymania ruchu – w jaki sposób uzyskać z nich wiarygodne i istotne informacje
 • Jak typ zbieranych danych i ich wykorzystanie różni się w zależności od stopnia zaawansowania systemu UR
 • Optymalizacja kosztowa, wzrost efektywności i redukcja zbędnych czynności jako główny cel analizy

Stanisław Galas
HiProMine
former TPM Coordinator at Unilever; Analytics Project Coordinator
12:50
Prewencja w Utrzymaniu Ruchu – ewolucja czy rewolucja?
Łukasz Wróbel
CNH Industrial
Plan Maintenance Manager
13:30
Lunch
14:30
Innowacyjne technologie w komplementarnym zastosowaniu klasycznych oraz niekonwencjonalnych metod diagnostycznych lin stalowych

 • Koszty i dokładność danych – jak optymalnie podejść do wdrożenia
 • W jakim stopniu nowe czujniki bez danych historycznych wpłyną na wyniki operacyjne
 • Data management platform – skuteczne wykorzystanie danych z czujników

Krzysztof Badowski
Keller Polska
Efficiency Improvement Coordinator EMEA
15:10
Nowoczesne narzędzia prewencji i predykcji a rola zespołu UR – technik 4.0?

 • Nowoczesne rozwiązania prewencyjne i predykcyjne – zrozumienie celu stosowania w zespole UR
 • Rola autonomii i świadomości zespołu UR na wybór rozwiązań/metod prewencji i predykcji
 • Rozumienie wyników dostarczanych przez narzędzia predykcji i prewencji oraz umiejętność ich prezentacji dla decydentów (koszt vs zysk) przez techników

Wiktor Horszwald
Zalando Lounge
Kierownik Utrzymania Ruchu
15:50
Zakończenie pierwszego dnia spotkania
Dzień 2 (16 czerwca, wtorek)
09:30
Rejestracja
10:00
Optymalizacja zużycia mediów przy wykorzystaniu metod predykcji (case study)
Paweł Łęciński
Bungee
BEU Predictive Maintenance SME and Realibility Lead Nort-Central Europe II
10:40
Zrozumieć ultradźwięki, czyli o monitoringu stanu urządzeń i oszczędności energii

 • Jak działa technologia ultradźwiękowa?
 • Jakie są jej zastosowania?
 • Wdrożenie i korzyści w reaktywnym, prewencyjnym, predykcyjnym i preskryptywnym Utrzymaniu Ruchu

Jurek Halkiewicz
UE Systems
Manager Regionalny,
11:20
Przerwa na kawę
11:40
Wyzwania TPM w obliczu RWOLUCJI PRZEMYSŁOWEJ 4.0
Paweł Kańtoch
Lear Corporation
Continuous Improvement Lean Leader
Krzysztof Dobrowolski
Lean Expert
12:20
Narzędzia Przemysłu 4.0 – wykorzystanie w Utrzymaniu Ruchu

 • Przemysł 4.0
 • Narzędzia/instrumenty I 4.0
 • Przykład wykorzystania technologii przyrostowych
 • Przykład wykorzystania rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości (AR, VR)
 • Przykład  wykorzystania cyfrowego bliźniaka
 • Przykład wykorzystania cobotów
 • Przykład wykorzystania bigdata
 • Przykład wykorzystania Internet of  Things

 

 

 

 

Łukasz Sęczkowski
Werner Kenkel
Continuous Improvement Engineer
13:00
Lunch
13:40
Jak przekonać produkcję, że innowacje w utrzymaniu ruchu mają sens

 • Shop floor maintenance – korzyści dla produkcji
 • Wibrodiagnostyka – poprawa BHP
 • Inwestycja w czujniki – skrócenie przestojów produkcji
 • MES Maintenance – lepsze wykorzystanie maszyn

Arkadiusz Dziedzic
Borg Automotive
former Operations Director
14:45
KPI’s w służbie Utrzymania Ruchu

 • Rodzaje wskaźników
 • Sposób wykorzystywania i ustalania celów
 • Dobór wskaźników w zależności od priorytetów firmy

Tomasz Kuś
World Class Solutions
Konsultant
16:00
Zakończenie drugiego dnia spotkania, wręczenie certyfikatów