Zgłoś udział
Adam Błachowicz
Pilkington Automotive Poland
Od 2005 roku pracuje w fabryce szyb samochodowych, Pilkington Automotive Poland, japońskiego koncernu NSG Group. Przez większość czasu jako Programista sterowników PLC i systemów HMI, później jako Koordynator Zespołu Programistów, a obecnie jako Kierownik Działu Utrzymania Ruchu w zakładzie, w Chmielowie. Swoje doświadczenie zawodowe, budował głównie w obszarach związanych z: programowaniem PLC, systemami SCADA, HMI, robotami i przemysłowymi sieciami komunikacyjnymi. Od 01.10.2019 rozpoczął równolegle pracę na Politechnice Rzeszowskiej jako asystent w Zakładzie Informatyzacji i Robotyzacji Procesów Przemysłowych. Absolwent kierunku Elektrotechnika, w specjalności Telekomunikacja, Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.
Powrót do strony głównej