Zgłoś udział

Kierowanie pracą zdalną zespołu (on-line, z domu)

21-24.04.2020

Praktyczne szkolenie ONLINE!

 

Cele szkolenia:

Poznanie i przećwiczenie przez osoby, które stanęły przed wyzwaniem koordynowania pracy zdalnej swoich pracowników:

  • skutecznych praktyk planowania i organizowania pracy zdalnej swojej i pracowników,
  • skutecznego delegowania zadań w formie on line,
  • wymiany informacji i dokumentów z zespołem,
  • efektywnego zarządzania przepływem pracy zdalnej,
  • rzeczowej komunikacji ze współpracownikami,
  • efektywnego prowadzenia spotkań ze współpracownikami,
  • monitorowania i rozliczania pracy zdalnej pracowników,
  • udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej pracownikom,
  • motywowania pracowników pracujących zdalnie,
  • sprawnego korzystania z pomocy informatycznych w tym procesie.

Szkolenie ma charakter wprowadzający.

 

 

Szkolenie składa się z 4 sesji:

Sesja 1. Podstawa procesu – organizowanie własnej pracy w trybie zdalnym.

Sesja 2. Organizowanie pracy zespołu w trybie zdalnym.

Sesja 3. Komunikowanie i współpraca w zespole czasie rzeczywistym on line.

Sesja 4. Podtrzymywanie motywacji w zespole za pomocą pracy ,,one to one” w systemie on line.

 

Szkolenie ma charakter interaktywny, podczas którego przedstawione zostaną wybrane narzędzia i metodologia, uczestnicy otrzymają także listę uniwersalnych wskaźników wraz z sposobami ich liczenia do praktycznego stosowania w swoich organizacjach.

Kierowanie pracą zdalną zespołu (on-line, z domu)

Szkolenie zainteresuje wszystkich, którzy chcą lepiej poznać zasady zarządzania pracą zdalną.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do osób, które zdalnie zarządzają zespołami.

 

W programie m.in.:

Skuteczne praktyki przygotowania się do pracy zdalnej

Efektywne prowadzenie pracy zdalnej

Skuteczne praktyki przygotowania pracy zdalnej Zespołu

Praca w formule one to one z pracownikami w oparciu o rozwiązania on line

Efektywny przebieg spotkań on line

Typowe przyczyny spadku motywacji i przeciwdziałanie im

Dr Irmina Gocan
Ekspert HR

Broszura do pobrania

Agenda

Zapraszamy do udziału

Przejdź
Marcin Jędrzejewski
Business Development Manager
kom. +48 514 902 951