PRAKTYCZNE WARSZTATY

Nowy system wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji.

Rozliczenie wsparcia za 2018 rok.

27 listopada 2018 r., Centrum Konferencyjne Zielna, Warszawa

Szanowni Państwo,

Z końcem 2018 r. wygaśnie obecny system wsparcia produkcji energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji oparty o świadectwa pochodzenia. Zgodnie z przyjętą przez Ministerstwo Energii strategią rozwoju ciepłownictwa w Polsce, nowy system wsparcia kogeneracji ma zacząć obowiązywać od stycznia 2019 r. i zgodnie z projektem ma wprowadzić szereg zmian w zakresie rodzajów jednostek kogeneracji, które będą podlegały wsparciu, definicji, regulacji w zakresie kumulacji pomocy publicznej.

W związku z tym zapraszamy serdecznie do udziału w praktycznych warsztatach, podczas których dowiedzą się Państwo:

 • Jak wyglądają obecne zasady funkcjonowania systemu "certyfikatów" – w oparciu o praktyczne zagadnienia oraz studium przypadku
 • Jakie nowe definicje wprowadzi ustawa
 • Jakie będą możliwości a jakie zakazy w zakresie łączenia rodzajów pomocy publicznej
 • Jakie będą rodzaje „koszyków” i jednostek wytwórczych uczestniczących w nowym systemie wsparcia
 • W jaki sposób będzie można ubiegać się o wsparcie w nowym systemie
 • Jakie będą zasady otrzymywania i rozliczania wsparcia

W programie warsztatów znajdą również Państwo blok zagadnień poświęconych praktycznym (technicznym) aspektom wsparcia oraz możliwość merytorycznej dyskusji z prelegentami, na co dzień zajmującymi się kwestiami regulacji prawnej, udzielania pomocy publicznej i technicznej weryfikacji jednostek kogeneracji.

Do udziału w warsztatach zapraszamy:

 • Zarządzających przedsiębiorstwami energetycznymi
 • Dyrektorów Operacyjnych, ds. Rozwoju, ds. Regulacji, Technicznych
 • Kierowników działów ruchu i eksploatacji jednostek kogeneracji
 • Specjalistówds. eksploatacji i obsługi technicznej jednostek kogeneracji
 • Właścicieli biogazowni rolniczych, jednostek kogeneracji na oczyszczalniach ścieków i wysypiskach śmieci
 • Przedstawicieli handlowych firm dostarczających rozwiązania i usługi dla energetyki
 • Przedstawicieli jednostek samorządu, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz ochrony środowiska

 • Obecny system wsparcia kogeneracji
 • Rozliczenie ostatniego roku funkcjonowania systemu świadectw pochodzenia z kogeneracji
 • Charakterystyka nowego systemu wsparcia: system aukcyjny oraz premii gwarantowanych
 • Nowe definicje, regulacje i krąg podmiotów uprawnionych do wsparcia w nowym systemie
 • Mechanizmy ubiegania się , zasady otrzymywania i rozliczania wsparcia
 • Systemy wsparcia kogeneracji w aspekcie praktycznym i technicznym

Pliki do pobrania

Aby pobrać ten plik, podaj swój adres e-mail

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Trio Conferences Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 9 (dalej zwana Trio Conferences), w celu korzystania z prowadzonej przez Trio Conferences usługi„Newsletter Trio Conferences” oraz informacji o produktach Trio Conferences.Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listydystrybucyjnej usługi „Newsletter Trio Conferences”.