Komunikacja wewnętrzna, z powodu braku czasu, finansów, zasobów, nierzadko spychana jest na dalszy plan. Jednocześnie okazuje się być jednym z najważniejszych elementów naszej organizacji.

 

Bez ludzi, bez umiejętnego, prostego porozumiewania się z nimi, bez wyboru efektywnych narzędzi komunikacji, nie osiągniemy założonych celów, bo kluczem do sukcesu firmy są zmotywowani pracownicy.

Jeżeli nieustająco zadajesz sobie pytania:

Jak umiejętnie przełożyć cele biznesowe na komunikację wewnętrzną?

  Jak osiągnąć skuteczne zaangażowanie w organizacji wielopokoleniowej?

  Które metody mierzenia skuteczności działań komunikacji wewnętrznej są najlepsze?

  Jak zaangażować pracowników do tworzenia własnych materiałów wizualnych?

  Jak umiejętnie wykorzystać social media dla potrzeb komunikacji wewnętrznej

  Czy digitalowe narzędzia zawsze są idealnym lekiem na nasze komunikacyjne bolączki?

Dzięki analizie case studies uznanych na rynku firm, takich jak: Grupa AXA Polska, Tesco Polska, Mowi PolandKancelaria Affre & Wspólnicy, Żabka Polska, Danfoss Poland, Grupa Hotelowa Orbis i Accor Hotels, Carlsberg Polska, Lafarge Polska, Aude, Antal, WEEKLY.PL pogłębisz swoją wiedzę o tym, jak tworzyć  odpowiedni wizerunek organizacji oraz dowiesz się, co zrobić, by efektywnie zaangażować pracowników w życie firmy.

FORMUŁA PRAKTYCY-PRAKTYKOM

W związku z formułą praktycy-praktykom, będziesz miał okazję zadać pytania oraz wymienić się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami z przedstawicielami innych firm.

DLA KOGO?

Wydarzenie kierowane jest w szczególności do: Dyrektorów, Kierowników, Managerów, Specjalistów: działów.: komunikacji, komunikacji wewnętrznej, komunikacji korporacyjnej, PR, HR, projektów komunikacyjnych oraz Employer Branding Managerów.

  • RODO a komunikacja wewnętrzna
  • Mierzenie skuteczności działań komunikacji wewnętrznej
  • Design Thinking w komunikacji wewnętrznej
  • Komunikacja zmiany – jak wdrożyć nowe projekty
  • Organizacja rozproszona geograficznie vs. narzędzia komunikacji
  • Komunikacja wizualna pracowników
  • Pracownicy jako ambasadorzy naszej firmy

Swoim doświadczeniem podzielą się:

Pliki do pobrania

Aby pobrać ten plik, podaj swój adres e-mail

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Trio Conferences Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 9 (dalej zwana Trio Conferences), w celu korzystania z prowadzonej przez Trio Conferences usługi„Newsletter Trio Conferences” oraz informacji o produktach Trio Conferences.Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listydystrybucyjnej usługi „Newsletter Trio Conferences”.