WARSZTATY 

Konkursy i loterie – czyli jak (nie) organizować akcji promocyjnych?

Odpowiedzialność, ryzyka prawne, RODO

7 grudnia 2018 r., Centrum Konferencyjne Zielna, Warszawa

Czy każda akcja promocyjna musi mieć regulamin?

Jak łatwo i w zgodzie z prawem zorganizować konkurs z nagrodami? Co powinien zawierać regulamin konkursu?

Czy można zmienić warunki konkursu w czasie jego trwania?

Jak poprawnie przeprowadzić konkurs w obliczu RODO?

Które działania dotyczące zgód są zakazane?

Jak przeprowadzać konkursy na portalach społecznościowych?

Jaką odpowiedzialność ponosi organizator loterii?

Jeśli zadałeś sobie co najmniej 3 z powyższych pytań i chcesz wiedzieć, jak zgodnie z prawem przeprowadzać konkursy i organizować akcje promocyjne, to wydarzenie jest właśnie dla Ciebie!

Dzięki analizie case studies z różnych branż, które zaprezentują Eksperci z Kancelarii Affre & Wspólnicy Sp. K.:

 • POZNASZ przykłady akcji promocyjnych organizowanych przez lub na zlecenie m.in.: Lidla, Orange, Drosed
 • NIE BĘDZIESZ MUSIAŁ godzinami zastanawiać się nad prawnymi aspektami swoich akcji promocyjnych
 • ZYSKASZ więcej czasu, który
 • WYKORZYSTASZ na kreację konkursowych pomysłów, które
 • ZAINTERESUJĄ Twoich odbiorców.
 • ….I co najważniejsze, będziesz mógł być spokojny, że działasz zgodnie z prawem.

 

FORMUŁA PRAKTYCY-PRAKTYKOM

W związku z formułą praktycy-praktykom, będziesz miał okazję zadać pytania oraz wymienić się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami z przedstawicielami innych firm.  

 

 

 

DLA KOGO?

Wydarzenie kierowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za tworzenie konkursów i akcji promocyjnych w swoich organizacjach. W szczególności dla: Marketing Managerów, Brand Managerów, Project Managerów i Prawników.

 

 

 • Kiedy konkursy i loterie mogą naruszać prawo?
 • Jak (nie) informować o konkursie i loterii? Obowiązki informacyjne organizatora
 • Konkursy i loterie w obliczu RODO
 • Klauzule niedozwolone w regulaminach – przykłady z praktyki
 • Ryzyka związane z organizacją konkursu/loterii
 • Konkurs i nagrody vs zmiana warunków regulaminu
 • Spam i nieuczciwe praktyki rynkowe

                                                                             

Swoim doświadczeniem podzielą się:

Agenda do pobrania

Aby pobrać ten plik, podaj swój adres e-mail

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Trio Conferences Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 9 (dalej zwana Trio Conferences), w celu korzystania z prowadzonej przez Trio Conferences usługi„Newsletter Trio Conferences” oraz informacji o produktach Trio Conferences.Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listydystrybucyjnej usługi „Newsletter Trio Conferences”.