DZIEŃ 1 (12 października, czwartek)

9:30 PORANNA KAWA I REJESTRACJA

10:00 POWITANIE UCZESTNIKÓW

10:10 NOWELIZACJA USTAWY O ZAPASACH GAZU – KLUCZOWE ZMIANY WPROWADZONE USTAWĄ

 • Zakres podmiotowy obowiązku utrzymywania zapasów gazu
 • Nowe warunki wykorzystywania zagranicznych pojemności magazynowych w celu wypełnienia obowiązku utrzymywania zapasów gazu
 • Zmodyfikowane zasady rozliczeń za uruchomione zapasy obowiązkowe gazu
 • Przepisy o nałożeniu kar za niewypełnienie obowiązku utrzymywania zapasów gazu
 • Zmiany w ustawie Prawo Energetyczne

Prelegenci

 • Grzegorz Filipowicz Senior Associate w Praktyce Infrastruktury i Energetyki Domański Zakrzewski Palinka

10:45 OBLIGATORYJNE WYKORZYSTANIE INSTALACJI MAGAZYNOWYCH W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO

 • Stanowisko KE w zakresie wykorzystania instalacji magazynowych w celu realizacji usług o charakterze użyteczności publicznej
 • Przykłady rozwiązań w zakresie obligatoryjnego wykorzystania instalacji magazynowych w wybranych państwach UE
 • Wykorzystanie instalacji magazynowych w Polsce i UE
 • Techniczne warunki tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego
 • Usługa biletowa a obowiązki sprawozdawcze wynikające z REMIT i MIFID II
 • Dostępność usług magazynowych, umożliwiających tworzenie zapasu obowiązkowego

Prelegenci

 • Wiesław Rokosz Doradca Dyrektora Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy

11:20 SESJA PYTAŃ I ODPOWIEDZI

11:40 PRZERWA NA KAWĘ

12:00 DYWERSYFIKACJA DOSTAWCÓW - NOWE MOŻLIWOŚCI ZAKUPU GAZU

 • Gaz skroplony – regulacje i koszty korzystania z usług oferowanych przez Terminal LNG w Świnoujściu
 • Rynek „small-scale” LNG : trading, import, produkcja, obrót
 • Zakupy na giełdzie
 • Import gazu z różnych kierunków i źródeł

Prelegenci

 • Tomasz Lelonek Dyrektor ds. Wsparcia Sprzedaży Hermes Energy Group S.A.

12:45 LUNCH

13:45 CZY OBAWY PRZED WZROSTEM CEN GAZU NA RYNKU KRAJOWYM SĄ UZASADNIONE?

 • Otoczenie makro, czynniki wpływające na ceny hurtowe
 • Jak mogą kształtować się ceny gazu w perspektywie średnio- i długoterminowej
 • Liberalizacja rynku

          -Wpływ zwolnienia z zatwierdzania taryf dla odbiorców przemysłowych na rynek gazu

          - Powiązania z indeksem TGE, sytuacja na giełdzie a sprzedaż detaliczna

 • Prognozy rozwoju sprzedaży detalicznej na rynku krajowym (odbiorcy przemysłowi i indywidualni)

 

Prelegenci

 • Grzegorz Żarski Niezależny Ekspert

14:30 ZAKUP GAZU – JAK ZARZĄDZAĆ UMOWAMI W DOBIE UWALNIANIA CEN

 • Na co zwrócić uwagę przy zmianie sprzedawcy?
 • Jak zabezpieczyć dostawy?
 • Jak niwelować ryzyko zmian cen?

Prelegenci

 • Łukasz Mordasiewicz Dyrektor Departamentu Gazu Fortum Marketing and Sales Polska S.A.

15:15 PRZERWA NA KAWĘ

15:35 OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE – NOWE WYMOGI W PRAKTYCE

 • Dyrektywa MIFiD II – wpływ na obrót na rynku finansowym i giełdzie towarowej
 • Nowe obowiązki ( i ryzyka), które wprowadza dyrektywa
 • Wymogi MIFID II względem działalności TGE – jakie zmiany czekają giełdę

       

Prelegenci

 • Arkadiusz Ratajczak Radca Prawny Kancelaria Adwokacka dr hab. Mariusz Swora

16:20 ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA WARSZTATÓW

DZIEŃ 2 (13 października, piątek)

 

 

9:45 PORANNA KAWA, REJESTRACJA

10:00 BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE

 • Czy i w jaki sposób regulacje ustawy poprawią bezpieczeństwo?
 • Tworzyć zapas w Polsce czy zagranicą?
 • Instrument finansowy zapasów – podnosi czy osłabia bezpieczeństwo?
 • Firmy handlujące gazem na giełdzie – co je czeka?

Prelegenci

 • Marcin Czub Niezależny Ekspert

10:45 GAZ DLA UKRAINY. NADZIEJA DLA POLSKICH FIRM?

 • Reforma ukraińskiego rynku gazu ziemnego: dotychczasowe skutki dla zagranicznych firm
 • Handel: uwarunkowania dostaw gazu na Ukrainę i handlu gazem na Ukrainie (ukraińskie regulacje, klimat dla biznesu, popyt)
 • Dalsze reformowanie ukraińskiego rynku gazu ziemnego: ryzyka i szanse dla zagranicznych firm

Prelegenci

 • Marcelina Gołębiewska Doradca Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o.

11:45 PRZERWA NA KAWĘ

12:05 PROGNOZA DLA POLSKI PO 2020 R.

 • Bilans popytu i podaży w perspektywie średnioterminowej
 • Nowe i "stare" źródła gazu

          - gaz rosyjski - co dalej z Jamalem i kontraktami?

          - gaz z morza - Norwegia, Katar, USA i inni

          - gaz krajowy

 • Europejski rynek gazu, konkurencja dostawców i integracja rynku 
 • Scenariusze rozwoju rynku dostaw i konkurencji

Prelegenci

 • Andrzej Szczęśniak Ekspert rynku ropy naftowej i paliw, gazu ziemnego i energii oraz bezpieczeństwa energetycznego

12:50 LUNCH

13:50 ROLA TGE NA POLSKIM RYNKU GAZU ZIEMNEGO

 • Jak zaistnieć na rynku gazu na TGE - zasady uczestnictwa
 • TGE – Jak sprzedawać na giełdzie?
 • Rola TGE w projekcie powołania regionalnego centrum handlu i dystrybucji gazu w Polsce
 • Hub Gazowy

Prelegenci

 • Dr Marcin Sienkiewicz Dyrektor Rynku Gazu TGE S.A.

14:35 UWOLNIENIE CEN GAZU NA RYNKU HURTOWYM - KONSEKWENCJE ZMIAN

 • Etapy deregulacji rynku gazu w Polsce
 • Atrakcyjność hurtowego rynku gazu dla odbiorców przemysłowych – stan obecny i perspektywy rozwoju
 • Konkurencyjność polskiego rynku gazu po uwolnieniu.
 • Wpływ stopnia zliberalizowania rynku na ceny gazu na przykładzie rynków hurtowych w Europie

Prelegenci

 • Łukasz Wyłuda Ekspert ds. Analiz Rynkowych Orange Polska S.A.

15:20 ZAKOŃCZENIE DRUGIEGO DNIA WYDARZENIA I WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW