Zgłoś udział
VI Polish Manufacturing Excellence Summit
24-25 września, Airport Hotel Okęcie, Warszawa

Program

Dzień 1 (24 września, czwartek)
09:30
Rejestracja
09:55
Powitanie uczestników
10:00
ROI optymalizacji procesów produkcyjnych

 • Jak mierzyć efektywność procesów i ich optymalizacji
 • Jak redukować koszty procesów produkcyjnych

Łukasz Sęczkowski
Werner Kenkel
Continuous Improvement Engineer
10:45
Optymalizacja zużycia mediów przy wykorzystaniu metod predykcji (case study)

Praktyczne przykłady wykorzystania ultradźwięków i podczerwieni

Paweł Łęciński
Bunge
BEU Predictive Maintenance SME and Realibility Lead Nort-Central Europe II
11:30
Przerwa na kawę
11:50
Industry 4.0 w Novartis

Dzięki dostępności na rynku szeregu gotowych usług i narzędzi budowanie Cyfrowego Miejsca Pracy przestało być przedsięwzięciem typowo deweloperskim. Zagadnienie Transformacji Cyfrowej wymaga podjęcia szeregu decyzji i działań, które mają realny wpływ na to, w jakim stopniu opracowane rozwiązanie wpłynie na produktywność użytkowników. Podczas prezentacji odpowiemy na następujące pytania:

 • W jaki sposób zaplanować iteracje wdrożenia Cyfrowego Miejsca Pracy?
 • Jakie działania podjąć, aby maksymalizować zaangażowanie użytkowników i adopcję narzędzi?
 • Jak zaprojektować rozwiązanie, aby było odporne na ciągle zmieniające się wymagania?

Tomasz Pałka
Novartis
Dyrektor Produkcji
12:25
Robotyzacja procesów produkcyjnych na przykładzie
13:10
Lunch
14:20
Data management – czyli zarządzanie danymi do wykorzystania analityki w konserwacji

 • Zdefiniowanie dobrych praktyk w zakresie zbierania i jakości danych
 • Analiza danych w celu wyznaczenia kierunku działań UR
 • Planowanie krótko i długoterminowe
 • Monitorowanie skuteczności zrealizowanych działań
 • Rozpowszechnienie najlepszych praktyk
 • Zbieranie i analiza danych do predykcyjnego utrzymania ruchu

Przemysław Szczepaniak
Winkelmann
Maintenance Manager
14:50
Wykorzystanie danych i ich analiza w UR

 • Przykłady ważnych danych dla utrzymania ruchu – w jaki sposób uzyskać z nich wiarygodne i istotne informacje
 • Jak typ zbieranych danych i ich wykorzystanie różni się w zależności od stopnia zaawansowania systemu UR
 • Optymalizacja kosztowa, wzrost efektywności i redukcja zbędnych czynności jako główny cel analizy

 

Stanisław Galas
Analytics Project Coordinator, HiProMine
former TPM Coordinator at Unilever
15:30
Zakończenie pierwszego dnia konferencji
Dzień 2 (25 września, piątek)
09:30
Rejestracja
10:00
TPM w nowoczesnej strategii optymalizacji utrzymania ruchu

 • Reorganizacja strategii utrzymania ruchu
 • Jak zaangażować pracowników w zgłaszanie nieprawidłowości

 

 

Adrian Dymek
Carlsberg
Specjalista ds. Ciągłego Doskonalenia
Krzysztof Kokoszka
Carlsberg
Kierownik Obszaru Pakowania
10:45
Nowoczesne narzędzia prewencji i predykcji a rola zespołu UR – technik 4.0?

 • Nowoczesne rozwiązania prewencyjne i predykcyjne – zrozumienie celu stosowania w zespole UR
 • Rola autonomii i świadomości zespołu UR na wybór rozwiązań/metod prewencji i predykcji
 • Rozumienie wyników dostarczanych przez narzędzia predykcji i prewencji oraz umiejętność ich prezentacji dla decydentów (koszt vs zysk) przez techników

 

 

Wiktor Horszwald
Zalando Lounge
Kierownik Utrzymania Ruchu,
11:30
Przerwa na kawę
11:50
Innowacyjne technologie w komplementarnym zastosowaniu klasycznych oraz niekonwencjonalnych metod diagnostycznych lin stalowych

 • Koszty i dokładność danych – jak optymalnie podejść do wdrożenia
 • W jakim stopniu nowe czujniki bez danych historycznych wpłyną na wyniki operacyjne
 • Data management platform – skuteczne wykorzystanie danych z czujników

Krzysztof Badowski
Keller Polska
Koordynator wdrożenia poprawy efektywności produkcji w EMEA
12:25
Digitalizacja zarządzania parkiem maszynowym

 • IoT – jak skutecznie zarządzać parkiem maszynowym
 • Monitorowanie wykorzystania parku maszynowego w czasie rzeczywistym (rozwiązania mobilne)

13:10
Lunch
14:00
Wdrożenie kultury Ciągłego Doskonalenia (case study)

 • Redukcja kosztów vs. poprawa jakości
 • Kaskadowanie celów i ustalanie priorytetów
 • Znaczenie zaangażowania inżynierów w proces
 • Rola komunikacji wewnętrznej

14:45
Automatyzacja w akcji (case study)

 

 

 

15:30
Zakończenie drugiego dnia konferencji, wręczenie certyfikatów