Zgłoś udział
Łukasz Sęczkowski
Werner Kenkel
Absolwent Politechniki Poznańskiej na kierunku mechatronika oraz Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, doktorant na Akademii Górniczo-Hutniczej. W Werner Kenkel zajmuje się optymalizacją systemów produkcyjnych oraz wdrażaniem rozwiązań usprawniających procesy produkcyjne, wpływające na poprawę wskaźników wydajnościowych. Doświadczenie zdobywał u światowych liderów w branży FMCG: Nestlé, Unilever, Heineken. Zawodowe zainteresowania skupiają się na rozwoju systemów produkcyjnych oraz narzędzi powiązanych z koncepcją przemysłu 4.0.
Powrót do strony głównej