PRAKTYCZNE WARSZTATY

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii

Nowe regulacje, obowiązki, procedury i możliwości w aukcyjnym systemie wsparcia OZE.

Pozycja wytwórcy w nowym otoczeniu prawnym.

25 października 2018 r., Centrum Konferencyjne Zielna, Warszawa

Szanowni Państwo,

W ostatnich miesiącach uchwalono liczne akty prawne, które w sposób gruntowny zmieniają rynek Odnawialnych Źródeł Energii. Przyjęte nowelizacje mają poprawić zasady systemu aukcyjnego, odblokować kolejne aukcje i uruchomić nowe inwestycje w OZE.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w praktycznych warsztatach, podczas których nasi eksperci odpowiedzą na kluczowe pytania o:

  • zmiany i nowe definicje, m.in.: instalacja odnawialnego źródła energii, biomasa, toryfikat, biowęgiel, drewno energetyczne
  • koncesje na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła
  • regulacje prawne umów o przyłączenie
  • nowe zasady kumulacji pomocy publicznej
  • nowy system wsparcia -  Feed-In-Tariff oraz Feed-In-Premium prawa
  • i obowiązki wytwórcy w aukcji  w 2018 roku

Udział w warsztatach pomoże Państwu uporządkować wiedzę oraz wyjaśnić wątpliwości. Będzie to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i dyskusji dzięki przyjętej formule spotkania: „praktycy-praktykom”.

Do uczestnictwa zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw wytwarzających i sprzedających energię pochodzącą z OZE, odbiorców przemysłowych, sprzedawców zobowiązanych, podmioty podlegające obowiązkowi umorzeniowemu, firmy eksploatujące instalacje OZE oraz dostarczające branżowe rozwiązania technologiczne.

  • Koncesja i promesa koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej lub ciepła
  • Nowe zasady kumulacji pomocy publicznej – zakres oddziaływania pomocy inwestycyjnej
  • Zmiany w  systemie wsparcia -  Feed-In-Tarif oraz Feed-In-Premium
  • Aukcyjny system wsparcia OZE. Case studies

Pliki do pobrania

Aby pobrać ten plik, podaj swój adres e-mail

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Trio Conferences Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 9 (dalej zwana Trio Conferences), w celu korzystania z prowadzonej przez Trio Conferences usługi„Newsletter Trio Conferences” oraz informacji o produktach Trio Conferences.Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listydystrybucyjnej usługi „Newsletter Trio Conferences”.