Zgłoś udział
Optymalizacja procesów w shared services center
27-28 maja, Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa

Program

Dzień 1 (27 maja, środa)
09:30
Rejestracja
09:55
Powitanie uczestników
10:00
Model biznesowy i trendy rozwojowe w SSC

 • Subiektywny przegląd modeli funkcjonowania SSC
 • Rozwój SSC: doskonałość operacyjna, konwergencja, automatyzacja, integracja pozioma i pionowa
 • Od Centrum Usług Wspólnych do Centrum Doskonałości: Partnership, Managed Services / SLA / Cost per Unit
 • Główne wyzwania rodzimych SSC na lata 2020 – 2025

Piotr Maksimczuk
Westwing
Head of Operations and SSC
10:40
Rosnące wymagania rynku a „time-to-market” na styku transformacji biznesowej oraz IT.

 • Myślenie procesowe i kilka akronimów: bpmn, BPM, BPMS, RPA, Low-Code, No-Code, RAD.
 • Elastyczność procesów oraz „legacy” – gdzie tu miejsce dla RPA?
 • Low-Code BPMS oraz RPA – czy i kiedy warto w to wchodzić?
 • Możliwości systemów Low-Code BPMS na przykładzie Aurea BPM

Pavel Arno
Tecna, producent Platformy Aurea BPM
Dyrektor działu sprzedaży i marketingu
11:10
Przerwa na kawę
11:40
3 x A – AI, Automatyzacja i Analityka. Jak przygotować procesy na automatyzację/RPA

 • Standaryzacja i dokumentacja jako podstawa efektywności automatyzacji
 • Dojrzałość procesowa – jak ocenić czy jesteśmy gotowi na RPA
 • Changes and challenges – zmiana kompetencji pracowniczych

Karol Wawrzynowski
Jeronimo Martins Polska
SSC Director
12:20
Fazy implementacji RPA w SSC – w spółdzielni mleczarskiej tez się da

 • Wdrożenie Robotics Process Automation – jak wyglądały początki
 • Transformacja od robotów do problem solvers
 • Tworzenie Centre of excellence w modelu federated

Michał Gajkiewicz
Arla Foods
Michal Gajkiewicz, Scrum Master
13:00
Lunch
13:50
Automatyzacja i digitalizacja w HR

 • Efektywna automatyzacja procesów – od czego zacząć
 • Przykłady zrealizowanych wdrożeń

Sebastian Szachnowski
Volvo Group
Director HRS Digitalization
14:30
Nasza historia z robotami – pierwsze koty za płoty

 • Oczekiwania a rzeczywistość – korzyści, szybkość wdrożenia
 • Procesy, infrastruktura i narzędzia – co zawiodło
 • Lessons learned – czyli czego możesz się nauczyć, dzięki naszym doświadczeniom

Maciej Karpiński
Ingka Business Service Center (Ikea)
Senior RPA Developer
15:15
Zakończenie pierwszego dnia spotkania
Dzień 2 (28 maja, czwartek)
09:30
Rejestracja
10:00
Global Business Services (SSC and outsourcing) w erze digital

 • Cyfryzacja jako nieuchronny kierunek rozwoju rynku – od czego zaczęliśmy
 • Od dostawcy usług do end to end business process transformation
 • Nasze digital success story
 • Skills of the future – up-skilling pracowników

 

Artur Sawicki
Infor Wrocław
Dyrektor Center of Excellence
10:40
Continuous Improvement w digitalowym świecie centrów usług wspólnych

 • Nasze podejście do CI – Continuous Improvement czy Continuous Innovation
 • Rola zaangażowania pracowników w ciągłym doskonaleniu
 • Przywództwo i odpowiedzialność za proces
 • Jak mierzyć efektywność usprawnień/ innowacji

Katarzyna Zalewska
Avon
Global Business Services Global Head, Continuous Improvement Head, Board Member
11:20
Przerwa na kawę
11:40
Jak zwiększyć zaangażowanie swoich pracowników. Dowiedz się jak to robią najlepsze Centra Usług Wspólnych

Dziś w dobie transformacji cyfrowej potrzebujesz zaangażowanych pracowników bardziej niż kiedykolwiek. Dlatego poznaj:

 • Jak najlepsze Centra Usług Wspólnych angażują swoich pracowników
 • Jakie wskaźniki biznesowe pomagają angażować pracowników bardziej, a jakie mniej
 • Jak zróżnicowanie zespołów zmienia zaangażowanie
 • I wreszcie dowiesz się w jakim stopniu zaangażowanie pracowników wpływa na ich retencję, poziom zarobków, zadowolenie klientów i decyzje co do automatyzacji procesów.

Wszystko to na podstawie badań jakie przeprowadziłem na temat zaangażowania pracowników w Centrach Usług Wspólnych.

 

Krzysztof Herdzik
Trener i doradca w zakresie przywództwa i innowacji
12:20
Alpha, XYZ i Milenialsi – jak rekrutować i motywować najmłodsze pokolenie na rynku pracy

• Innowacje w onboardingu – jak angażować od pierwszych dni zatrudnienia
• Motywacja – co się sprawdza
• Rola wynagrodzeń i benefitów w zarządzaniu młodą generacją

Anna Klus
Franke
HR Manager SSC
13:00
Lunch
13:40
Jak budować wartość dodaną SSC w strukturach globalnej organizacji

 • Istotność pozycjonowania i organizacji SSC jako lidera zmian i optymalizacji procesów
 • Kluczowa rola SSC jako organizacji zarzadzajacej zbiorami danych (data governance)
 • Od pogromcy kosztów do dostawcy wartości – jak efektywnie wykorzystać standaryzacje, centralizacje i analitykę

Łukasz Wielochowski
Zoetis
Dyrektor CUW
14:20
Technologie IT w świecie centrów usług wspólnych

 • Rola infrastruktury w procesie digitalizacji i RPA
 • Krzywa dojrzałości IT w procesach cyfrowych i robotyki 

 

15:00
Zakończenie drugiego dnia spotkania, wręczenie certyfikatów