Prelegenci

 • Sebastian Antony Head of Process Transformation Barclaycard

  Sebastian is the Head of Process Transformation at Barclaycard and is a leader in process led digital transformation, helping Barclaycard customers and clients benefit from marketing, analytics, mobile and technology innovation; working with COTO's, CIO's, CEOs, MDs and Operations to put Customer at the heart of business offers and operations to improve performance. Sebastian is a trusted professional with 16+ years in banking and financial services. Above all he is a brilliant storyteller, someone who can bring digital to life for Sr. Exec and with internal teams, at all levels, ensuring the Transformation remains process led and forward thinking. He has built an
  excellent reputation for and shaping & delivering complex process led technology enabled transformation & change programmes.

 • Paul Glenn Operational Excellence Lean Six Sigma Black Belt Prysmian Group

  Extremely passionate about working with people, driving change, training and mentoring people, helping them bring significant business impact. More than a decade of demonstrated Continuous Improvement history working in Manufacturing and Logistics, teaching others in a wide range of methodologies. Including, Lean Six Sigma, DMAIC, Operations Management, Value Stream Mapping, SMED, Kaizen, FMEA, 5 Y’s, and many more.

 • Daniel Jacobs Location Quality Manager WorleyParsons

  Daniel Jacobs has 20 years experience in quality and continuous improvement engineering across diverse industry sectors including the Consumer Goods, Construction, Engineering and Petrochemical Industries.He is a passionate about keeping the customer experience central to business planning, and delivering this in the most efficient and effective manner possible. He is a keen student of Japanese continuous improvement methodologies. Daniel holds an MSc in Engineering Management, a B.Tech (Quality) and a National N Diploma in Electrical Engineering. He is a IRCA certified Quality Lead Auditor and a Chartered Quality Professional with the Chartered
  Quality Institute.

 • Flor Martinez Reyes Process and Control Improvement Manager Heineken Global Shared Services

  Certyfikowany Lean Six Sigma Master Black Belt, doświadczony Menedżer Jakości i Ciągłego Doskonalenia oraz trener, coach i doradca. Ma doświadczenie w budowaniu i wdrażaniu strategii ciągłego doskonalenia, opracowywaniu programów szkoleniowych Lean i Six Sigma oraz w motywowaniu ludzi do ciąglego doskonalenia. Pracowała głównie w firmach BPO, jednakże doradzała również firmom produkcyjnym. Obecnie jest Kierownikiem ds. Doskonalenia Procesów i Kontroli w firmie HEINEKEN.

 • Susanne Richter-Wills Director, BPO Solutions Kofax / Lexmark Enterprise Software

  She has been working the process automation industry for over 20 years. She is responsible at Kofax for business development activities related to BPO companies who help many industries to streamline their processes.
  RPA is a key technology that she is working with. The projects which she is involved in span many industries globally. Combining RPA with other automation technology best practices is the focus of her activities to assure fast and reliable ROI of utilizing automation technologies.

 • Elżbieta Deisenberg Lean Leader DSV ISSC

  Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zarządzania jakością i usprawnianiu procesów w globalnych firmach takich jak: Pioneer, Citibank, Raiffeisen Bank oraz Credit Suisse. Z pasją wspiera organizacje w osiąganiu „więcej za mniej”, wdrażając kulturę ciągłego doskonalenia w oparciu o podejście Lean Six Sigma. Aktualnie, jako Lean Leader w DSV ISSC rozwija zespół specjalistów i wdraża kulturę Lean w różnych obszarach Centrum Usług Wspólnych. W wolnym czasie ćwiczy jogę i czyta literaturę psychologiczną.

 • Karol Dyczkowski Specjalista Automatyzacji Testów Nest Bank

 • Jacek Kukiz EMEA Operational Excellence Leader - Lean Logistic Ekspert Niezależny

  Odpowiada za region EMEA w firmie Norma sp. z o.o. w obszarze logistyki. Od ponad 17 lat wdraża rozwiązania doskonalące w korporacjach międzynarodowych, w przemyśle motoryzacyjnym, maszynowym oraz lotniczym. Prowadzi warsztaty oraz szkolenia ekspertów lean z obszarów produkcji, logistyki i administracji. Projektuje i wdraża gry z zakresu lean management. W 2016 roku jeden z prowadzonych przez niego projektów zdobył pierwsze miejsce w Europie Centralnej i Wschodniej w międzynarodowym konkursie MANUFACTURING EXCELLENCE w obszarze „Supply Chain Management”.

 • Radosław Kulewicz Kierownik Wydziału Zarządzania Testami Nest Bank

 • Piotr Kuljon Business Developer Manager makeitright

  Od ponad 10 lat dostarcza, projektuje lub zarządza projektami związanymi z automatyzacją w obszarze zarządzania jakością, systemami IT i procesami biznesowymi w Polsce a także w Europie. Główny obszar zainteresowań, to to automatyzacja i robotyzacja. Dużą część doświadczenia zawodowego zdobył pracując u globalnego dostawcy rozwiązań IT, obecnie rozwija polski start-up technologiczny z obszaru automatyzacji testów i Robotic Process Automation.
  Ukończył Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej, ze specjalizacją Inżynierii Oprogramowania oraz Wydział Informatyki Uniwersytetu Wolverhampton w Anglii.
  W wolnej chwili kolekcjonuje klocki Lego, żegluje po Bałtyku i projektuje gry komputerowe.

 • Agata Link Operational Excellence Manager Geoban, part of Santander Group

  Od 2008 roku związana z firmą Geoban, gdzie na co dzień z pasją zajmuje się usprawnianiem procesów dzięki nietypowemu połączeniu metodologii Lean z automatyzacjami. 5 lat temu podjęła się wyzwania automatyzowania procesów bankowych – od stworzenia zespołu, metodologii, przez wyszukanie potencjału, do dostarczania szytych na miarę rozwiązań automatyzacyjnych dla operacji z Grupy Santander. Poprzez realizowane projekty zagraniczne dzieli się również zdobytym doświadczeniem z pozostałymi firmami z Grupy Santander, m.in. z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, USA. W 2012 roku uczestniczyła w tranzycji głównego systemu bankowego Banku Sovereign w Stanach Zjednoczonych. Zwolenniczka teorii, ze Lean to sposób myślenia oraz nastawienia do procesów i ludzi.

 • Piotr Maj Certyfikowany Six sigma Black Belt, Szef Zespołu Zarządzania projektami Bank Millennium

  Karierę zawodową zaczynał w obszarze rynków kapitałowych i instrumentów dłużnych. Z bankowością związany od 2009 roku, początkowo w obszarze Marketingu Bankowości Przedsiębiorstw, od 4 lat w obszarze zarządzania projektami i optymalizacji procesów usługowych. Kierujący zespołem zarządzania projektami w Departamencie Procesów w Banku Millennium – w pracy codziennej wykorzystujący inżynierską intuicję w połączeniu z wiedzą i narzędziami z metodyk Lean/Six Sigma/PRINCE2. Prowadzi szkolenia z efektywnego prowadzenia projektów optymalizacyjnych i zarządzania nimi. Wyznaje zasadę: „Jeśli poznasz zasadę działania, jesteś w stanie to naprawić”. Pasjonat motocykli i wszystkiego co z nimi związane. Absolwent Politechniki Lubelskiej oraz Dublin Business School.

 • Krzysztof Michalik CAD Specialist KS Industry Solutions

  Absolwent Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej na kierunku Automatyka i Robotyka. Od ponad 3 lat zajmuje się wdrażaniem rozwiązań klasy PLM w szczególności umożliwiających programowanie robotów przesyłowych offline jak i pozwalających na symulacje, analizę i optymalizacje procesów produkcyjnych i logistycznych.

 • Maciej Nowicki Head of Process Management Team Bank Millennium

  Certyfikowany Six Sigma Black Belt. Przez 13 lat w Banku Millennium wdrożył system zarządzania ryzykiem operacyjnym, stworzył model monitoringu projektów. Kierując zespołem w Departamencie Procesów w Banku Millennium od lat kształtuje rzeczywistość Banku m.in. poprzez architekturę procesową, model właścicielstwa procesów i pomiaru KPIs. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej i University of Sussex.

 • Zuzanna Pamuła Process Excellence Senior Specialist Lundbeck

  Certyfikowany Lean Six Sigma Black Belt. Od 7 lat szkoli w dziedzinie Lean Six Sigma, analizuje procesy, szuka przyczyn źródłowych oraz wspiera i prowadzi projekty usprawnieniowe. Swoje doświadczenie zawodowe w doskonaleniu procesów biznesowych zdobywała m.in. w UBS i Heineken. Obecnie odpowiedzialna za stworzenie kultury ciągłego doskonalenia w Lundbeck Business Service Centre. Współzałożyciel i obecny prezes Stowarzyszenia Service Process Improvement Network.

 • Julita Rudolf Group Business Transformation Director Grupa Onet-RAS Polska

  Z Grupą Onet – RAS Polska związana jest od kwietnia 2016 roku, najpierw jako konsultant wewnętrzny, a od grudnia 2016 r. na stanowisku Group Business Transformation Director. Prowadzi i uczestniczy w projektach mających na celu zwiększenie efektywności Grupy, w szczególności odpowiada za inicjatywy skupione na poprawie efektywności procesów oraz zarządzaniu zmianą. Wcześniej Julita pełniła rolę dyrektora Biura Realizacji Projektów w PKP CARGO. Była odpowiedzialna za realizację projektów o strategicznym znaczeniu dla spółki i Grupy oraz za obszar innowacji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w doradztwie biznesowym. Realizowała projekty obejmujące optymalizację procesów, projektowanie i wdrażanie zmian w strukturze organizacyjnej oraz wdrażanie
  narzędzi informatycznych dla największych przedsiębiorstwach działających w Polsce.

 • Iwona Sikorska Process Excellence Manager & Team Lead KMD Poland Sp. z o.o.

  Od ponad 10 lat zajmuje się optymalizacją procesów i zasobów w dużych, międzynarodowych firmach. Posiada doświadczenie we wdrażaniu Lean Management dla procesów biznesowych. Certyfikowany Scrum Master i Lean Coach. Jako trener prowadziła szkolenia i warsztaty z zakresu jakości i cią¬głego doskonalenia procesów dla wyższej kadry managerskiej oraz wszystkich grup pracowniczych. Planuje i realizuje projekty usprawniające we wszystkich obszarach działalności organizacji od etapu zbierania i analizowania danych poprzez poszukiwanie rozwiązań aż do raportowania i świę¬towania sukcesów. Z wykształcenia psycholog i doradca zawodowy, manager jakości i ciągłego doskonalenia oraz audytor wewnętrzny ISO, absolwentka Uniwersytetu SWPS w Warszawie na kierunku: Społeczna Psychologia Informatyki i Komunikacji.

 • Jacek Strach Prezes Zarządu makeitright

  Współzałożyciel makeitright. Ponad 15 lat zajmuje się z pasją zagadnieniami związanymi z automatyzacją procesów biznesowych. Twórca koncepcji i rozwiązania technicznego Farmy Automatyzacji. Ukończył wydział Elektrotechniki i Automatyki, specjalność Automatyka i Robotyka na Politechnice Gdańskiej. Poza pracą oddaje się w pełni życiu rodzinnemu. Interesuje się naukami przyrodniczymi, filozofią, religią i polityką.

 • Tomasz Szostek Dyrektor Ds. Wdrożeń i Expert TRIO Advisory

  Manager. Od prawie 20 lat na stanowiskach zarządczych w różnorodnych firmach w tym w dużych przedsięwzięciach, także własnych. Zarządzał dużymi zespołami. Wiele lat związany z branżą Telco/IT. Specjalista outsourcingu, managed services i SOP. Buduje i optymalizuje procesy oraz narzędzia do ich nadzorowania i pomiaru efektywności. Silnie analityczny i multidyscyplinarny. Ostatnio odpowiedzialny za rozwój doradztwa i budowę narzędzi w Trio Advisory. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

 • Aneta Szporak Head of Organizational Management Grupa Allianz Polska

  Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej, które zdobywała w takich obszarach, jak: operacje, rozwój produktów (ubezpieczenia na życie), zarządzanie organizacją (m.in. zarządzanie procesami, portfelem projektów i projektami), szkolenia. Brała udział w projektach zarówno na szczeblu lokalnym, jak i regionalnym – jako kierownik projektu, członek zespołu
  projektowego oraz komitetów sterujących. Uczestniczyła również w pracach międzynarodowych grup eksperckich. Ma kierunkowe wykształcenie w zakresie finansów i ubezpieczeń (studia magisterskie, podyplomowe i doktoranckie). Specjalizacje: Operational Excellence, Business Process Management, Performance Management, Change Management, Project Management, Project Portfolio
  Management, Business Continuity Management, Cost Optimization.

 • Wojciech Tatys Manager ds. zarządzania i optymalizacji procesów biznesowych CBRE Corporate Outsourcing

  Manager ciągłego doskonalenia odpowiedzialny za dział Business Process Excellence, który wspiera CBRE Warsaw GBS (600+ pracowników) w codziennych wyzwaniach biznesowych. Entuzjasta zarządzania procesami i ciągłego doskonalenia z wykorzystaniem takich metodyk jak Lean, Six Sigma czy ToC. Laureat nagrody LEIP za najlepsze studium przypadku wdrożenia Lean Management w Polsce.Twórca strategii ciągłego doskonalenia w ramach CBRE Global Business Services wraz z zespołem ds. automatyzacji i modelem dojrzałości operacyjnej. Autor dedykowanego programu szkoleniowego Lean i trener skupiający się na dzieleniu się wiedzą na temat zarówno miękkich, jak i twardych umiejętności poprzez ich praktyczne zastosowanie. Doświadczony kierownik projektów i programów z wyjątkowym zestawem umiejętności opartym na PMI, Prince2 i Agile/Scrum. Doświadczenie zawodowe pozyskiwał w globalnych korporacjach, takich jak Hewlett Packard, Microsoft i CBRE. Wykształcenie informatyczne umożliwia mu w łatwy sposób rozmawiać z biznesem podczas wszelakich projektów mających za cel implementację danego systemu, czy przeniesienie usług z jednej lokalizacji do drugiej.

 • Aleksander Wyciślik Continuous Improvement Manager Lear Corporation Polska

  Certyfikowany Trener (EQF 5 European Qualification Framework), Trener Biznesu oraz Konsultant. Absolwent Politechniki Śląskiej , wydziału Organizacji i Zarządzania oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, oraz programu Leadership Harvard Business Review.
  Projekty prowadzone m.in. dla: Artech Polska Sp. z .o.o. , Avantor Performance Materials Poland S.A. , Bahlsen Snacks Gmbh, Bison- Bial S.A., Carlex Design, Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A., CHL Sławków (Euroterminal) , Elmix sp.j. Torbus, Federal Mogul BIMET , Finnveden Bulten Polska S.A., Grupa Linter (Linter Sp. z o.o., Met-Roll, Interszczel), Grupa Kopex, Huta Metali Nieżelaznych Szopienice S.A. , Huhtamaki Foodservice Poland Sp. z o.o., Jokey Plastik Blachownia Sp. z o.o., Logstor Polska Sp. z o.o., Lear Corporation Poland Sp. z o.o. , Manuli Hydraulics, Messer Castolin Eutectic Sp. z o.o. , Nestle Polska – Winiary , Norma Variant Polska, PZL Świdnik S.A. , Pfleiderer Grajewo S.A. i Pfleiderer MDF Sp. z o.o., Prevac Sp. Z o.o , Primo Profile Sp. z o.o. , Plastic Omnium Auto Sp. z o.o. (Kleszczów, Gliwice, Poznań, Lipovka, Eisenach), Reum Polska Sp. z o.o, Siemens Healthcare Sp z o.o., oraz TDJ S.A. Współpraca w zakresie prowadzenia szkoleń z: Akademia Produkcji, Centrum Szkoleń Twardych, Komiliton Trening i Rozwój, Mazowieckie Centrum Szkoleniowe, Polsko Niemiecka Izba Przemysłowo Handlowa, Spectrum Consulting, TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o., Politechnika Śląska, Wyższa Szkoła Biznesu w Cieszynie, Żywcu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.