Optymalizacja procesów w centrach usług wspólnych i biznesowych

1-2 marca 2018r., Centrum Konferencyjne Zielna, Warszawa

  

W centrach usług wspólnych i biznesowych kluczową kwestią staje się budowanie przewagi nad konkurencją oraz możliwości dalszego rozwoju na niezwykle dynamicznie zmieniającym się rynku.

 

Jak efektywnie optymalizować procesy w SSC? Jak zarządzać zespołami wielofunkcyjnymi, aby firma działała najefektywniej?

Co wiąże się z wdrażaniem Continuous Improvement Culture w SSC? Na czym polega w praktyce Optymalizacja kosztów SSC?

 

Dzięki temu wydarzeniu poznasz praktyki i metody zwiększenia efektywności i jakości procesów, a także podniesienia ich poziomu kontroli w centrach usług.

 

ooo

Wśród prelegentów praktycy z firm:

ooologosy-szaredy

Dlatego w kolejnej edycji naszego spotkania, nasi eksperci będą skupiać się na m.in. zaprezentowaniu rozwiązań w następujących obszarach:

 • Nowe umiejętności wymagane od liderów zarządzających Centrum
 • Strategie utrzymania talentów w organizacji
 • Jakie procesy automatyzować a jakie nie przynoszą zamierzonych efektów
 • Rynek pracy w sektorze usług
 • Kultura ciągłego doskonalenia jako element strategii biznesowej
 • Determinanty procesu wyboru lokalizacji centrów usług
 • Dojrzałość procesowa w branży BPO / SSC
 • Synergia LEAN z Robotyzacją
 • Automatyzacja i Robotyzacja procesów w centrach usług
 • SLA- ich znaczenie we współpracy z partnerami

ooo

Prelegenci

ooo

Pliki do pobrania

Aby pobrać ten plik, podaj swój adres e-mail

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Trio Conferences Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 9 (dalejzwana Trio Conferences), w celu korzystania z prowadzonej przez Trio Conferences usługi„Newsletter Trio Conferences” oraz informacji o produktach Trio Conferences.Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listydystrybucyjnej usługi „Newsletter Trio Conferences”.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy:

 • Dyrektorów Centrum Usług Wspólnych
 • Dyrektorów Strategicznych i Operacyjnych
 • Dyrektorów Rozwoju Biznesu
 • Kierownictwa obszarów wydzielanych do CUW -SSC

oraz przedstawicieli biznesu zainteresowanych inwestycją w CUW - SSC

Formularz kontaktowy

Jeśli masz pytania napisz do nas!