Warunki ogólne

Zastrzeżenia Prawne

1. Strona internetowa „www.trioconferences.pl” („Strona Internetowa”)

Strona Internetowa zawiera informacje i materiały dotyczące działalności spółki Trio Conferences sp. z o.o.<nbsp>Sp. K. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 9, 00-739 Warszawa („Trio Conferences”) oraz jej spółek zależnych. Właścicielem i operatorem Strony Internetowej jest Trio Conferences.

2. Zasady korzystania ze Strony Internetowej

Informacje i materiały zamieszczone na Stronie Internetowej w żaden sposób nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Korzystanie ze Strony Internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione na niej warunki, bez prawa zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści. Jeśli użytkownicy nie akceptują tych warunków, nie są uprawnieni do korzystania ze Strony Internetowej. Podczas przetwarzania danych Trio Conferences zobowiązują się do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad ochrony tajemnicy oraz standardów bezpieczeństwa i poufności. Trio Conferences zastrzega sobie prawo zmiany informacji i materiałów umieszczonych na Stronie Internetowej w wybranym przez siebie terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia użytkowników.

3. Prawo autorskie

Treść informacji i materiałów zawartych na Stronie Internetowej chroniona jest prawem autorskim. Użytkownik może korzystać z tych informacji i materiałów, jedynie w zakresie dozwolonego użytku określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie treści zawartych na Stronie Internetowej w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Trio Conferences.

W związku z powyższym, dostępu użytkownika do Strony Internetowej nie należy traktować jako udzielenia jakiejkolwiek licencji przez Trio Conferences

4. Prawo właściwe

Korzystanie ze Strony Internetowej podlega prawu polskiemu. Jakiekolwiek działania prawne odnoszące się do dostępu, użycia lub pobierania materiałów ze Strony Internetowej i ich dalszej eksploatacji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Trio Conferences.