IV Polish Manufacturing Excellence Summit

Optymalizacja procesów produkcyjnych

25-26 września 2018, Hotel Airport Okęcie, Warszawa

 

Produkcja przemysłowa jest motorem napędowym polskiej gospodarki. Zanotowany w tym roku wg. GUS, blisko 10% wzrost produkcji w stosunku do roku 2017  jest wynikiem nie tylko dobrej koniunktury, lecz także doskonale zoptymalizowanych procesów produkcyjnych.

Zapraszam na czwartą już edycję „Polish Manufacturing Excellence Summit”  gdzie podczas dwóch dni konferencji pełnej praktycznych doświadczeń, nie będą milkły rozmowy na temat tego jak:

  • efektywnie wdrażać rozwiązania Industry 4.0
  • dostosować system planowania i zarządzania produkcją do potrzeb konkretnej fabryki
  • produkować elastycznie w czasach zmieniającego się zapotrzebowania? 
  • zarządzać ERP w chmurze – praktyczne doświadczenia
  • zarządzać operacjami produkcyjnymi zachowując najwyższą jakość?
  • sprawnie wdrożyć nowego pracownika i zarządzać jego kompetencjami?
  • zarządzać, by być Liderem nie tylko z nazwy?
  • budować świadomość i angażować pracowników w proces ciągłego dążenia do doskonałości?
  • finansować innowacje i rozwój?
  • połączyć wirtualny świat produkcji z rzeczywistym?


Konferencja jest idealną okazją do wymiany doświadczeń i rozmów kuluarowych pomiędzy uczestnikami oraz nawiązania nowych kontaktów zawodowych.

Do udziału zapraszamy dyrektorów i kierowników ds. produkcji, technicznych, ciągłego doskonalenia, optymalizacji procesów produkcyjnych, a także wszystkich praktyków związanych ze zwiększeniem efektywności zakładu produkcyjnego

 

Stawiamy przede wszystkim na praktykę, jeżeli Ty także, to nie może Cię tu zabraknąć!

Widzimy się we wrześniu! Wszystkiego dobrego na drodze do nowych usprawnień!

Prelegenci

Optymalizacja procesów produkcyjnych  pod takim hasłem odbyła się kolejna, trzecia już edycja, Polish Manufacturing Excellence Summit.

Wydarzenie przyciągnęło grono ponad 150 praktyków w tym m.in. dyrektorów fabryk i zakładów produkcyjnych, inżynierów, kierowników operacyjnych oraz osób odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu oraz ciągłe doskonalenie procesów.

Masz pytania? Napisz do nas!

Jeśli masz pytania napisz do nas!

Pliki do pobrania

Aby pobrać ten plik, podaj swój adres e-mail

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Trio Conferences Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 9 (dalej zwana Trio Conferences), w celu korzystania z prowadzonej przez Trio Conferences usługi„Newsletter Trio Conferences” oraz informacji o produktach Trio Conferences.Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listydystrybucyjnej usługi „Newsletter Trio Conferences”.