Revenue management for consumer goods

Dobre praktyki w zarządzaniu przychodami

1-2 marca, hotel Airport Okęcie, Warszawa

1 marca, wtorek

9:30 Poranna kawa i rejestracja

9:55 Przywitanie uczestników i rozpoczęcie warsztatów

10:00 Revenue management governance, czyli od czego zacząć

 • Miejsce działu w strukturze firmy - jak efektywnie zorganizować jego pracę
 • Pozycja revenue management w organizacji – jak zapewnić wsparcie zarządu i senior managementu
 • KPI, które należy stosować, aby mierzyć efektywność pracy działu
 • Jak zapewnić sprawny przepływ informacji pomiędzy działem RevM a innymi działami: finanse, category management, trade marketing - jakie znaczenie ma sprawna komunikacja i współpraca pomiędzy działami na podejmowanie decyzji w firmie
 • Revenue management jako usługa, nie produkt – wymaga ciągłego doskonalenie i zaangażowania;
 • Internal pricing policy: edukacja i zarządzanie zmianą dla wewnętrznych klientów

Prelegenci

 • Agnieszka Hansdorfer Revenue Finance Manager Discovery

10:50 Narzędzia Revenue Management/ Elementy efektywnej strategii Revenue Management

 • Strategia cenowa a revenue management (kompetencje RevM: sezonowość, okazje do sprzedaży; pricing: zmiany ceny, zmiany rynkowe, behavioral pricing)
 • Techniki optymalizacji revenue management : polityka handlowa&pricinig, zapasy, kanały
 • Efektywność sieci dystrybucji i jej wpływ na revenue management
 • Które modele przychodów warto znać (revenue models)

Prelegenci

 • Mateusz Chołaściński Założyciel Netious.com

11:45 Przerwa na kawę

12:10 Optymalizacja działań promocyjnych - perspektywa retailera

Promocje cenowe są szczególnie chętnie wykorzystywanym elementem polityki dystrybutorów. Dla wielu segmentów klientów stanowią również bardzo istotny magnes przyciągający do sklepów. Praktyka pokazuje jednak 60% promocji nie przynosi zakładanych wyników. Podczas warsztatu szczegółowo omówimy najczęściej popełniane błędy oraz najlepsze praktyki w zakresie:

 • Doboru produktów na potrzeby promocji
 • Optymalnego zarządzania mechanizmami promocyjnymi
 • Klasycznych wrogów działań promocyjnych takich jak kanibalizacja i nie wykorzystany cross selling
 • Strategii komunikacji wspierających działania promocyjne
 • Oceny skuteczności działań i skutecznego prognozowania efektów przyszłych promocji

Prelegenci

 • Maciej Kroenke Dyrektor PwC

13:00 Optymalizacja działań promocyjnych - perspektywa producenta

 • Racjonalizacja inwestycji handlowych na poziomie grup klientów 
 • Przegląd mechanizmów promocyjnych kontraktowych i pozakontraktowych – rabaty frontowe, rabaty retro, pakiety, usługi marketingowe, itd. 
 • Popyt bazowy jako podstawa zrozumienia efektywności działań promocyjnych 
 • Dodatkowe składowe modeli analizy efektywności działań promocyjnych – efekt popromocyjny, kanibalizacja produktów substytucyjnych, utracona marża w okresie towarowania, itd. 
 • Preferowane narzędzia promocyjne z perspektywy producenta 

Prelegenci

 • Grzegorz Łaptaś Dyrektor w dziale doradztwa biznesowego PwC

13:45 Lunch

14:30 Sztuka czy nauka? Analiza danych w procesie zarządzania przychodami

 • Rola danych i analiz w procesie zarządzania przychodami w FMCG
 • Analiza od kuchni (integracja danych i narzędzia analityczne)
 • Szybkość podejmowania decyzji jest równie istotna jak ich trafność – jak uniknąć zbędnej biurokracji

Prelegenci

 • Michał Madej Revenue Management Director, Sales Effectivness Europe Nielsen

15:30 Zarządzanie ceną –podejście bazujące na informacji

 • Rola informacji w bieżącym i strategicznym zarządzaniu ceną 
 • W jaki sposób zaangażować analitykę w proces decyzji cenowych
 • Pricing intelligence – w jaki sposób zapewnić odpowiedni poziom cen, odpowiednim klientom we właściwym czasie

Prelegenci

 • Piotr Maciejewski Dyrektor Przedstawicielstwa w Polsce PRICEF(X).AG

16:15 Zakończenie I dnia warsztatów

2 marca, środa

9:30 Poranna kawa i rejestracja

10:00 STREFA INTERAKCJI

Revenue Management – praktyczne ćwiczenia

Business Case’y do rozwiązania i zaproponowania rozwiązań przez uczestników z tematów związanych z zarządzaniem przychodami:

 • Strategia negocjacji z klientem – wyznaczenie górnych granic rabatów
 • Wybór modelu przychodu dla produktu/usługi
 • Plan wzrostu przychodów (revenue plan)
 • Dostosowanie systemu motywacyjnego sprzedaży

Prelegenci

 • Mateusz Chołaściński Założyciel Netious.com

11:00 S&OP jako narzędzie usprawniające proces zarządzania przychodami

 • Podstawowe zasady sales&operational planning: co, kiedy i dlaczego
 • Rola procesu prognozowania w strategii S&OP
 • Dlaczego podjeście cross funkcyjne jest niezbędne
 • Demand planning excellence – jak osiągnąć
 • Innowacyjne podejście do planowania promocyjnego
 • Analiza ABC/XYZ jako narzędzie wspierające prognozowanie i optymalizację poziomu zapasów

Prelegenci

 • Magdalena Brzózek Global Planning & Sales Forecast Manager Danone

11:45 Smarter pricing - praktyczna wiedza, badania i analizy wspomagająca decyzje cenowe

Prelegenci

 • Grzegorz Furtak Właściciel pricingLAB

12:15 Przerwa na kawę

12:30 Monitoring cen i trendów rynkowych – jak zbudować metodologię i proces analityczny

 • Kogo monitorujemy, jak często – identyfikacja konkurencji, metody zbierania informacji
 • Metodologia analiz cenowych
 • Analizy cenowe a strategia i polityka cenowa firmy
 • Powiązanie wyników analiz z procesem ustalania i rewizji cen

Prelegenci

 • Łucja Sławianowska-Prywata Senior Pricing&Business Intelligence Specialist Oriflame

13:10 Lunch

14:00 Efektywne systemy motywacyjne powiązane z zarządzaniem generacjami – jak je stworzyć i skutecznie wdrożyć?

 • Inne generacje, różne motywacje – jak je diagnozować i dopasowywać?
 • Jak skutecznie tworzyć systemy motywacyjne na bazie zebranych informacji
  i celów organizacji?
 • Jakie są czynniki sukcesu skutecznego wdrożenia systemów motywacyjnych i ich weryfikowania?

Prelegenci

 • Dominika Matczak CEO, EvoKids, Akademia Menedżerów Muzycznych, KnowBOX, Treco

14:45 Negocjacje cenowe i systemy motywacyjne receptą na zysk

 • Price customization – do jakiego poziomu cen handlowcy mogą stosować rabaty
 • Optimal price point – w jaki sposób można pomóc zespołom sprzedażowym osiągnąć OPP
 • Polityka rabatowa a podejście oparte na wartości
 • System motywacyjny dla handlowców– jak stworzyć system motywujący handlowca do uzyskania OPP

Prelegenci

 • Bartłomiej Sędłak Project & Transformation Manager Kompania Piwowarska

15:30 Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów