Śniadanie biznesowe „Pracownicze Programy Emerytalne czy Pracownicze Plany Kapitałowe?
jak podjąć optymalną decyzję dla pracodawcy i pracownika?

Zapraszamy Państwa na Śniadanie biznesowe poświęcone omówieniu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) i alternatywy jaką dają przedsiębiorcom Pracownicze Plany Emerytalne (PPE).

W związku z uchwaleniem przez Sejm RP i podpisaniem przez Prezydenta RP Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych proponujemy analizę zasadności utworzenia Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) jako alternatywy do rządowego programu – Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Oznacza to wzrost kosztów pracy na poziomie 1,5 – 3,5% rocznie. Kluczowa jest odpowiedź na pytanie które z rozwiązań (PPE czy PPK) będzie korzystniejsze dla Państwa Grupy? W największych firmach system PPK ruszy już 1 lipca 2019 r.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy reprezentantów działów HR i kadrowo-płacowych, finansowych oraz przedstawicieli zarządów firm dużych firm.

HOT TOPICS

  • Aktualny stan prawny zawarty w ustawie o PPK oraz PPE
  • PPK vs. PPE porównanie najważniejszych założeń formalnych i finansowych
  • Kogo obejmie obowiązek utworzenia PPK i kto może utworzyć PPE
  • Na czym polega różnica między programami – jakie są korzyści i wady obu programów?
  • Jakie są terminy i warunki utworzenia PPK lub PPE
  • Wdrożenie, komunikacja oraz obsługa PPK/PPE 

Warsztaty odbędą się w dniu 22 stycznia 2019 r. w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 9.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Zachęcamy Państwa do udziału i rejestracji swojej obecności na to inspirujące wydarzenie już dziś.

 

Prelegenci

Zapraszamy
do kontaktu: