Zgłoś udział

Strategie HR na rynku centrów usług wspólnych

27 marca, Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa

Dynamiczny rozwój i silna konkurencja w sektorze SSC, wymusza na rynku usług wspólnych niestandardowe podejście do kwestii zarządzania zasobami ludzkimi. Dodatkowo, rozwój technologii nieuchronnie determinuje przesunięcie w zakresie niezbędnych kompetencji, a liderzy poszukują nowych, efektywnych strategii, które zapewnią im przewagę w nowej rzeczywistości.

Spotkanie Praktyków

Aby bliżej poznać te zagadnienia i wymienić doświadczenia z praktykami branży, zapraszamy do udziału w tym jednodniowym spotkaniu. Wśród prelegentów znajdziesz m.in. przedstawicieli firm Volvo, International Paper i Franke, a program będzie poruszał najważniejsze dla sektora kwestie.

 

Daj się zainspirować do wprowadzania nowych pomysłów w obszarze optymalizacji procesów HR w centrach usług wspólnych!

Formuła Praktycy – Praktykom

W związku z formułą praktycy-praktykom, będziesz miał okazję zadać pytania oraz wymienić się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami z przedstawicielami innych firm.

Dla kogo?

Wydarzenie kierowane jest do wszystkich osób związanych z zarządzaniem procesami HR w shared services center

W programie m.in.:

Pokolenie alpha, XYZ i millenialsi – rekrutacja i motywacja

Innowacje w onboardingu

Automatyzacja i digitalizacja w HR

Social media w rekrutacji

Benefity i wynagrodzenia w centrach usług wspólnych

Knowledge management&transfer

Zarządzanie talentami w SSC

Modern employer branding w SSC

Swoim doświadczeniem podzielą się:

Broszura do pobrania

Agenda

Zapraszamy do udziału

Przejdź
Marta Pawlikowska
Project Director
kom. +48 880 124 108
Robert Szpindler
Business Development Manager
kom. +48 519 407 698