Metody pracy

PROCES SZKOLENIOWY

Szkolenie nie stanowi jednorazowego wydarzenia w firmie, jest zaledwie elementem złożonego procesu, którego efektem ma być określony CEL, taki jak: wzrost efektywności, poprawa komunikacji, skuteczniejsze planowanie, efektywne delegowanie, motywowanie.


Aby szkolenie przyniosło spodziewane efekty, musi być zachowana kolejność poszczególnych etapów procesu opracowanego i dopasowanego do Państwa potrzeb. 

I ANALIZA

Przeprowadzimy szczegółową analizę potrzeb wyznaczonej grupy oraz firmy, jej celów, jakie musimy osiągnąć. Indywidualne podejście do każdego projektu szkoleniowego wymaga dokładnej analizy bieżących i oczekiwanych sposobów działania firmy i dopracowania pod tym kątem programu, materiałów szkoleniowych i ćwiczeń. Wierzymy, że gruntowne podejście do przygotowania daje szanse na trwały efekt. Stałym jej elementem są wywiady, obserwacje, nagrania oraz ankiety.   Najczęściej stosowanymi przez nas narzędziami badawczymi w procesie rozpoznawania oraz analizy potrzeb szkoleniowych są m.in.:
 • wywiad bezpośredni (badanie opinii),
 • wywiad zogniskowany,
 • badanie ankietowe,
 • techniki socjometryczne (socjogram, obserwacja uczestnicząca),
 • opis stanowiska,
 • testy,
 • analiza wtórnych źródeł informacji (prasa branżowa, materiały promocyjne, foldery, raporty, wyniki analiz z wcześniejszych audytów),
 • obserwacja lub symulacja,
 • studium przypadku, arkusz diagnostyczny.
W procesie weryfikacji potrzeb szkoleniowych dokonujemy pomiarów, wykorzystując różne narzędzia oraz metody badawcze jednocześnie, w celu uzyskania jak najbardziej trafnej diagnozy sytuacji.

II KONCEPCJA

step2

Żeby zaoferować Państwu szkolenia "szyte na miarę", dostosowane do potrzeb, aktualnej sytuacji firmy, zespołu, każdy projekt szkoleniowy przygotowujemy indywidualnie, zarówno od strony programu, jak i wykorzystanych ćwiczeń, dopasowanych do specyfiki szkolonej grupy. Dzięki takiemu dopasowaniu podejściu uczestnicy otrzymują konkretne narzędzia, rozwiązania, odpowiedzi, dużo łatwiej jest im wdrażać wiedzę i umiejętności w codzienną pracę (eliminujemy konieczność samodzielnego przekładania z ćwiczeń np. zarządzania w kompletnie innych strukturach niż Państwa). Cały materiał będzie realizowany na przykładach odnoszących się do realiów w których funkcjonuje Państwa organizacja oraz w opraciu o grę symulacyjną sytuacji opracowaną specjalnie dla Państwa. 

III SZKOLENIE

step3

Szkolenia, w większości przypadków, prowadzone
są w małych grupach (8 - 16 osób) w formie warsztatów, obejmujących symulacje i ćwiczenia zespołowe, studia przypadków, prezentacje, odgrywanie ról. Wybrane zadania są wykonywane przed kamerą wideo, tak, ażeby każdy z uczestników miał możliwość dokonania obiektywnej oceny własnych zachowań. Dbamy o to, aby nasze szkolenia były skuteczne a ich skutki i dały faktyczne odzwierciedlenie w codziennej pracy. Wnioski

z ćwiczeń są podstawą do przygotowywania (w trakcie zajęć przez każdą osobę uczestniczącą w warsztatach) indywidualnych planów doskonalenia wybranych kompetencji.


Blisko 80 % szkolenia to warsztaty, scenki, analiza nagrań wideo, gry strategiczne oraz ćwiczenia oparte na studium przypadku. Szkolenia są WARSZTATEM kształtującym PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI.

 

Stosowane metody:

 • dyskusja moderowana
 • prezentacje trenerskie
 • gry symulacyjne
 • testy autodiagnostyczne
 • akwarium
 • studium przypadku
 • praca z kamerą i mikrofonem
 • odgrywanie ról

IV KONTROLA

step4

Zarówno w trakcie przygotowywania szkolenia, jak i po jego zakończeniu, ściśle współpracujemy z firmą, doradzając naszym Klientom w zakresie utrwalania i jak najbardziej efektywnego wykorzystania umiejętności nabytych podczas zajęć. Również uczestnicy szkoleń mogą uzyskać pomoc, radę czy odpowiedź na nurtujące ich pytania.