Energetyka

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w szkoleniu przedstawicieli firm sektora energetycznego. Szkoliliśmy zarówno kadrę kierowniczą wyższego i niższego szczebla, jak również pracowników szeregowych. Dzięki temu, że korzystamy z wiedzy i doświadczenia najlepszych ekspertów z branży nasze szkolenia są efektywne. Programy poszczególnych szkoleń powstają w ścisłej kooperacji z Zamawiającym, co przekłada się na realizację postawionych celów. Podczas szkoleń teorię ograniczamy do niezbędnego minimum koncentrując się na praktycznej wiedzy popartej case study.

 

 

Przeprowadziliśmy

Przeszkoliliśmy Zrealizowaliśmy
Ponad 500 h dydaktycznych
w formule otwartej i zamkniętej
Ponad 1100 uczestników w formule otwartej i zamkniętej

Ponad 60 dni szkoleniowych
w formule otwartej i zamkniętej

 

Przykłady zrealizowanych przez nas szkoleń i warsztatów:

 • Aspekty środowiskowe w energetyce
 • Handel energią – bilansowanie, narzędzia, zmiany rynkowe
 • Kluczowe zmiany prawne na rynku gazu
 • Liberalizacja handlu gazem
 • Nowy model rynku energii elektrycznej
 • Prognozowanie cen energii
 • Prognozowanie cen gazu
 • Project management w energetyce
 • Strategie zawierania umów gazowych
 • Surowce energetyczne a ich ceny - strategie zawierania kontraktów
 • Zakup gazu – przegląd dostawców, oferty cenowe, alternatywne źródła
 • Zapotrzebowanie na energię a możliwości inwestycyjne
 • Efektywność energetyczna
 • Energetyka – podstawy wiedzy
 • Zasady audytu energetycznego przedsiębiorstwa
 • Rynek Energii w Polsce
 • Rynek mocy
 • Obrót gazem w dobie liberalizacji rynku


Szkolenia:

Zainteresował Państwa któryś z powyższych tematów?

A może nie udało się znaleźć szkolenia odpowiedniego dla specyfiki Państwa organizacji?

Proszę o kontakt, a my postaramy się sprostać Państwa indywidualnym

oczekiwaniom i potrzebom.