Umowy z PKP PLK na modernizację infrastruktury

Szanowni Państwo,

Zgodnie z ubiegłorocznymi zapowiedziami rok 2016 będzie stał pod znakiem dużych nakładów
inwestycyjnych – łącznie PKP PLK zamierza w ramach przetargów z funduszy UE przeznaczyć
na nie 5 mld złotych.

W związku z licznymi zapytaniami kontynuujemy w tym roku warsztaty poświęcone w całości
tej tematyce. Dzięki udziałowi w nich uzyskacie Państwo odpowiedzi na kluczowe pytania
nie tylko związane z ubieganiem się o udzielenie zamówienia, ale również z jego realizacją:

 • Zmiany w prawie zamówień publicznych – które z nowelizowanych przepisów mają istotny
  wpływ z punktu widzenia przyszłych wykonawców
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – jak formułować pytania o wyjaśnieni treści,
  jakie są możliwości i zakres skarżenia
 • Podwykonawcy – jakie są konsekwencje ich zmiany lub rezygnacji z nich, jak wygląda kwestia
  roszczeń
 • Roszczenia wykonawcy o przedłużenie czasu na ukończenie i dodatkowe koszty – jak wybrać
  prawidłową podstawę prawną i przygotować roszczenie
 • Klauzule kontraktowe – analiza, przygotowanie i dochodzenie roszczeń
 • Gwarancja zapłaty – jak w praktyce dochodzić swoich praw

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w tych jednodniowych warsztatach, podczas których Eksperci
z kancelarii JARA, DRAPAŁA & PARTNERS na konkretnych przykładach przedstawią Państwu
skuteczny proces pozyskiwania zamówienia i jego efektywnej realizacji.

Prelegenci

Ubieganie się o udzielenie zamówienia • Posługiwanie się podwykonawcami • Prawidłowe przygotowanie roszczeń o przedłużenie czasu na ukończenie i dodatkowe koszty • Ochrona przed roszczeniamio kary umowne • Żądanie gwarancji zapłaty

Formularz kontaktowy

Jeśli masz pytania napisz do nas!

Pliki do pobrania

Aby pobrać ten plik, podaj swój adres e-mail

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Trio Conferences Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 9 (dalej zwana Trio Conferences), w celu korzystania z prowadzonej przez Trio Conferences usługi„Newsletter Trio Conferences” oraz informacji o produktach Trio Conferences.Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listydystrybucyjnej usługi „Newsletter Trio Conferences”.