Data science w biznesie

III spotkanie praktyków

13-14 września 2018, Centrum Konferencyjne Zielna, Warszawa

        Głównym wyzwaniem współczesnej analityki biznesowej nie jest już wybór i poznanie samej technologii, która stała się dostępna jak nigdy wcześniej, ale realne, praktyczne zastosowania, które optymalizują kluczowe dla organizacji procesy biznesowe. Jak zorganizować proces analityczny w firmie? Jak budować business case’y dla praktycznego zastosowania algorytmów? Czy sztuczna inteligencja ma intuicję?

To tylko nieliczne z tematów, które zostaną omówione przez ekspertów reprezentujących m.in.: mBank, PKO BP, Onet, iTaxi, Bank Zachodni WBK, Schneider Electric, Freshmail i inni.

HOT TOPICS:

  • Applied data science, czyli o zastosowaniach komercyjnych
  • Natural language processing – maszynowa analiza tekstu w praktyce
  • Optymalizacja algorytmów metodami symulacyjnymi
  • Data science i chatboty – praktyczne doświadczenia
  • Czy sztuczna inteligencja ma intuicję
  • Funkcjonalności API od Google Maps Platform
  • Nieefektywne praktyki data science, czyli czego nie robić

Formuła praktycy-praktykom zapewnia, że będziesz miał okazję do dyskusji z ekspertami różnych firm.

Do udziału zapraszamy osoby zajmujące się zaawansowaną analityką biznesową i data science.

Program spotkania

Aby pobrać ten plik, podaj swój adres e-mail

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Trio Conferences Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 9 (dalej zwana Trio Conferences), w celu korzystania z prowadzonej przez Trio Conferences usługi„Newsletter Trio Conferences” oraz informacji o produktach Trio Conferences.Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listydystrybucyjnej usługi „Newsletter Trio Conferences”.