DZIEŃ 1 (22 MAJA, WTOREK)

III spotkanie praktyków

Financial planning&analysis

Kontroling jako Partner Biznesu

22-23 maja 2018, Centrum Konferencyjne Zielna, Warszawa

9:30 PORANNA KAWA I REJESTRACJA

9:55 POWITANIE UCZESTNIKÓW

10:00 Planowanie i analizy, jak być prawdziwym partnerem

 

 

Prelegenci

 • Jakub Ogórek Group Operations Systems Director Stock Spirits Group

10:20 High-Performing Finance Team -jak stworzyć efektywny zespół kontrolingowy

 • Analityk czy księgowy – jak określić kompetencje i umiejętności miękkie w zespole
 • Podział ról i odpowiedzialności
 • Zarządzanie wiekiem w zespole

 

 

 

Prelegenci

 • Anna Latoszek Finance Manager Danone

11:00 Cykl budżetowania– dobre praktyki

 • Jak zaplanować cykl budżetowania; przykładowe harmonogramy
 • Jak podzielić prace w zespole; delegacja odpowiedzialności
 • Ryzyka w cyklu - jak zarządzać ryzykiem w procesie budżetowania
 • Współpraca z biznesem – co jest ważne; jak efektywnie komunikować się z organizacją i optymalizować czas przygotowania budżetu po stronie controllingu

Prelegenci

 • Sandra Siwińska-Mucha Starszy Specjalista ds. Controllingu Produkcji MAN Trucks

12:00 PRZERWA NA KAWĘ

12:20 Jak standardy IBCS® skracają czas spotkań zarządczych?

 • Controlling w oczach managementu
 • Przykłady raportów i analiz zarządczych wg IBCS
 • Praktyki stosowania standardów IBCS przez światowych liderów

Prelegenci

 • Edyta Szarska Prezes Controlling Partner

13:00 Finansiści-superbohaterowie na miarę naszych czasów - o ryzyku i zaufaniu w erze cyfrowej

Prelegenci

 • Marcin Kieszczyński Marketing Comunications Manager ACCA

13:30 LUNCH

14:15 Formatka budżetowa - najlepsze praktyki. Jak sprawić, żeby użytkownik pokochał system do budżetowania, a controlling uwolnił swój potencjał.

 • Formatka budżetowa jako kluczowy element, przez który postrzegany jest system budżetowy.
 • Elastyczność i dopasowanie do oczekiwań uczestników procesu - „zwykły użytkownik” vs zaawansowane potrzeby controllingu.
 • Nie tylko pomiar, ale i ocena.

Prelegenci

 • Radosław Kozieja Wiceprezes Zarządu Codec Polska

14:55 Nowa generacja raportów i dashboardów

 • Jak zapewnić przejrzystość raportów i jakich błędów unikać
 • Jak różnicować raporty dla różnych grup odbiorców
 • Dashboard jako specyficzny raport
 • Kluczowe elementy nowoczesnego dashboard’u

Prelegenci

 • Andrzej Ogrodowczyk Dyrektor ds. Kontrolingu Amica

15:40 ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA WYDARZENIA

DZIEŃ 2 (23 MAJA, ŚRODA)

 

 

9:30 PORANNA KAWA, REJESTRACJA

10:00 Jak inicjować zmiany w podejściu do budżetowania

Prelegenci

 • Paweł Wolski Dyrektor finansowy Ariston Thermo Polska

11:00 Efektywna Polityka Handlowa (Standard Trading Terms)

 • Dlaczego planowanie Topline stało się tak skomplikowane ?
 • Typologia umów handlowych w branży FMCG/Pharma
 • Rozliczanie płatności off-invoice
 • IFRS 15: konsekwencje dla Standard Trading Terms

Prelegenci

 • Sebastian Król Kontroler Finansowy Nutricia Advanced Medical Nutrition

12:00 PRZERWA NA KAWĘ

12:20 Planowanie finansowe z wykorzystaniem modelowania matematycznego

 

 

Prelegenci

 • Magda Milewska Financial Planning & Analysis Manager Huuuges Games

13:00 LUNCH

13:45 Kluczowe Wskaźniki Efektywności – jak stworzyć zestaw efektywnych KPI przy pomocy zrównoważonej karty wyników

 • Spójność z celami strategicznymi
 • Proces ustalania efektywnych KPI
 • Nadzór nad realizacją celów

Prelegenci

 • Dawid Robak Dyrektor Finansowy Lafarge

14:30 Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe (SSF) – czy jest potrzebne?

 • Sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych – czy tylko wymóg prawny?
 • Odbiorcy SSF
 • Podstawowe zasady konsolidacji sprawozdań finansowych
 • Jak czytać SSF / błędy popełniane w procesie analizy SSF
 • Wpływ systemu rachunkowości (polskie zasady, MSSF) na SSF
 • Dane skonsolidowane a dane zarządczePrelegenci

 • Monika Karniewska-Mazur IndigoAccounting

15:15 ZAKOŃCZENIE DRUGIEGO DNIA WYDARZENIA I WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW