Spotkanie Praktyków

DataViz

Informacja zarządcza i wizualizacja danych

12-13 grudnia 2019 r.

Centrum Konferencyjne Zielna, Warszawa


Biznes od lat gromadzi ogromne ilości danych, ale wciąż wyzwaniem pozostaje przełożenie ich na sprawny proces decyzji biznesowych. Wizualizacja jawi się jako rozwiązanie, które łączy analityków z decydentami, dostarczając kluczowych insightów dla organizacji sterowanej danymi. Podczas praktycznego spotkania w ciągu dwóch dni zaprezentujemy dobre praktyki prezentacji danych i możliwości popularnych narzędzi do wizualizacji. Wśród prelegentów znajdziesz przedstawicieli: Grupa Żywiec, AXA XL, Żabka, TVN, Accenture, GATX Rail Europe, Alcon, Grupa Samlerhuset, JLL.


 

FORMUŁA PRAKTYCY-PRAKTYKOM

W związku z formułą praktycy-praktykom, będziesz miał okazję zadać pytania oraz wymienić się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami z przedstawicielami innych firm.

DLA KOGO?

Wydarzenie kierowane jest do wszystkich osób związanych z wizualizacją, zarządzaniem i analizą danych. 

Dzięki udziałowi poznasz najskuteczniejsze działania związane z:

  • Storytelling & narrative desing w prezentacji danych
  • Wykorzystaniem wizualizacji do komunikowania kluczowych insightów
  • Wizualizacją danych w Power BI w praktyce (custom visuals, język R & Python)
  • Estetyką wizualizacji w Tableau
  • Excel BI w praktyce
  • Wizualizacją i raportowaniem danych w Qlik Sense
  • Tworzeniem interaktywnych map – narzędzia i zasady
  • Integracją PowerBI oraz Excel
  • Wizualizacją "customer journey" w Power BI
  • Etyka w wizualizacji

Swoim doświadczeniem podzielą się:

Broszura do pobrania

Aby pobrać ten plik, podaj swój adres e-mail

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Trio Conferences Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 9 (dalej zwana Trio Conferences), w celu korzystania z prowadzonej przez Trio Conferences usługi„Newsletter Trio Conferences” oraz informacji o produktach Trio Conferences.Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listydystrybucyjnej usługi „Newsletter Trio Conferences”.