DZIEŃ 1 (14 MAJA, WTOREK)

Spotkanie praktyków

INFORMACJA ZARZĄDCZA I WIZUALIZACJA DANYCH

14-15 maja, Centrum Konferencyjne Golden Floor (Chłodna 51), Warszawa

9:30 PORANNA KAWA I REJESTRACJA

9:55 POWITANIE UCZESTNIKÓW

10:00 Manager Kontrolingu jako Partner Biznesu i Zarządu

 • Rola kontrolera w procesie digitalizacji biznesu
 • Skuteczny kontroling manager – czyli jaki?
 • Interesariusze wewnętrzni/ biznes – jak ułożyć z nimi współpracę
 • Jak wygląda przyszłość kontrolingu – AI (sztuczna inteligencja), boty oraz rozwiązania typu mobile self-service

Prelegenci

 • Andrzej Ogrodowczyk ACCA, Dyrektor ds. Kontrolingu Amica

10:40 Budowanie świadomości kosztowej – jak stworzyć efektywny system raportowania

 • Ewolucja wizualizacji danych od Excela do BI
 • Analiza efektywności pracowników w oparciu o hurtownię danych
 • Zarządzania rentownością procedur  – dylematy Dyrektora Finansowego
 • Raportowanie wg IBCS – pierwsze kroki

Prelegenci

 • Miłosz Piontek Dyrektor ds. Finansowych Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy

11:20 PRZERWA NA KAWĘ

11:40 Dodatki Excel BI w wizualizacji danych - optymalne wykorzystanie MS Excel

 • Narzędzia bazodanowe i analityczne MS Excel (Pivot, Query, SQL, OLAP)
 • Język DAX i budowa modeli w Power Pivot
 • Przetwarzanie danych Power Query
 • Wizualizacja danych z Power Map i Power View

Prelegenci

 • Grzegorz Chojnacki Kierownik Działu Wsparcia Sprzedaży Colian

12:30 Projektowanie nowoczesnych raportów - jak tworzyć przejrzyste raporty dla różnych odbiorców na przykładzie

 • Co to znaczy skuteczny raport
 • Jakich błędów unikać w przygotowywaniu raportów
 • Jak różnicować raporty dla różnych grup odbiorców
 • Dobre i złe przykłady raportów
 • Jakie narzędzia wykorzystać do projektowania i dystrybucji raportów
 • Jakie informacje są istotne dla odbiorcy, a które pominąć – jak umiejętnie segregować posiadane informacje

Prelegenci

 • Wojciech Olszówka Kierownik ds. Systemów Raportowych IT nc+

13:20 LUNCH

14:20 Różne kraje, różne narzędzia, jeden język komunikacji biznesowej

Od lat nie zmienia się jedno: zbyt wiele czasu poświęcamy na liczby, a za mało na dyskusje, co z tych liczb wynika, jaka
jest ich wartość dla biznesu.Prezentacje i raporty dla Zarządu powstają w formie, jaką często narzucają dostawcy systemów
BI. A oni przekonują, że wszelkie nowinki wizualne, propozycje wykresów czy formatów tabel, których jeszcze
nikt nie ma, uczynią z naszej firmy lidera innowacji. A my wpasowujemy w nie nasze liczby. Tymczasem prawdziwie
innowacyjne organizacje podążają w innym kierunku: informacja zarządcza ma nieść konkretny przekaz dla zarządu.
Od analityka zależy forma tego przekazu, a nie od możliwości systemu BI. Analityk znający standardy IBCS® wie JAK
PRZEDSTAWIĆ swój komunikat w sposób zrozumiały. Narzędzie informatyczne ma w tym pomagać, ma być łatwe w
obsłudze i dokładnie spełniać oczekiwania.

Prelegenci

 • Piotr Biliński IBCS® Certified Analyst, Członek Zarządu Controlling Partner

15:00 Raportowanie i organizacja danych

 • Praca z danymi przechowywanymi w różnych formatach,
 • Budowa optymalnych modeli danych wykorzystywanych pod raportowanie
 • Wykorzystanie hurtowni danych w raportowaniu

Decyzje podejmowane podczas prowadzenia działalności biznesowej wymagają solidnej podstawy i wiedzy teoretycznej. Zakładamy, że nie powinny się opierać na przeczuciu lub przepuszczeniach. Z drugiej strony wykazujemy się ambicją do wzrostu i rozwoju naszej działalności. Wraz z rozwojem napływ informacji do przedsiębiorstwa jest coraz intensywniejszy i równomiernie rośnie zapotrzebowanie na odpowiednie przetwarzanie danych. Sposoby przechowywania i przetwarzania danych są podatne na ograniczenia. Również źródła pochodzenia danych mogą być różnorodne. Podczas mojego wystąpienia opowiem na przykładzie raportu zarządczego jak radzić sobie z ciągłym napływem informacji, jak przechowywać dane, jak uzupełniać brakujące zasoby danych, a co najważniejsze jak optymalizować proces przygotowywania raportowania, aby zyskać więcej czasu na czytanie i wyciąganie wniosków z danych, a nie tylko ich przygotowanie.

 

 

Prelegenci

 • Rafał Płończak Controlling Manager Dr. Max Polska

15:45 ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA WYDARZENIA

DZIEŃ 2 (15 MAJA, ŚRODA)

9:30 PORANNA KAWA, REJESTRACJA

10:00 Story Telling w wizualizacji danych

 • Przejście między skomplikowanymi danymi finansowymi a zarządzalną wiedzą
 • Jak praktycznie wyniki analizy danych są przedstawiane w agile user stories
 • Jak wyniki analizy danych mogą trafić do work breakdown structure (planu) projektu

Prelegenci

 • Marcin Nowakowski Program manager / Change Manager BNP Paribas Securities Services

11:00 Sztuka komunikacji analiz i raportów dla Zarządu

 • Jakich informacji potrzebuje zarząd
 • Jak zadbać o atrakcyjną formę prezentacji wyników dla decydentów
 • Rola kontrolera w procesie kształtowania informacji zarzadczej w organizacji
 • Błędy kontrolerów, przykłady

Prelegenci

 • Maciej Kulesza Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu McCormick Polska

11:40 PRZERWA NA KAWĘ

12:00 Planowanie w chmurze – alternatywa dla Excel’a

W trakcie prelekcji, na przykładzie SAP Analytics Cloud zwrócimy uwagę na korzyści płynące z wykorzystania alternatywnego dla arkusza Excel, systemu do planowania, funkcjonującego w formule Software as a Service. Uporządkowanie procesu, mechanizmy weryfikacji i akceptacji, śledzenie historii zmian, walidacje, alokacje, wersjonowanie, łączenie danych z wielu źródeł (nie tylko z SAP), plan i wykonanie dostępne w jednym miejscu, współpraca wielu osób nad dokumentem wraz z zarządzaniem dostępem. Wszystko to i więcej oczami power user’a z działu controllingu.

Prelegenci

 • Bartosz Woźniak Lider zespołu Business Intelligence SNP Poland

12:40 Kontroling jako partner Zarządu i Biznesu – Perspektywa CFO

Prelegenci

 • Dawid Robak Dyrektor Finansowy Lafarge

13:20 LUNCH

14:10 Kluczowe Wskaźniki Efektywności – jak stworzyć zestaw efektywnych KPI

 • Od czego zacząć tworzenie KPI
 • Kolejne etapy procesu ustalania celów i mierników
 • Jak monitorować cele

Prelegenci

 • Małgorzata Ścierska Dyrektor Kontrolingu Operacji i Inwestycji Orange

14:50 Po pierwsze komunikat. Po drugie wzmocnienie wizualizacją

Różnorodność form raportów i analiz sprawia, że ich czytanie jest czasochłonne i może być niejednoznaczne. Warto
wiedzieć, jak unikać błędów w wizualnym odbiciu przekazu, który chcemy wypowiedzieć. Podczas wystąpienia bazując
na realnych przykładach opowiem, jak według IBCS® wyrazić, co mówią liczby. Podpowiem, jak dobrać sposób
prezentowania informacji zarządczej do słów, do składni.

Prelegenci

 • Edyta Szarska IBCS® Certified Consultant Prezes Controlling Partner

15:30 ZAKOŃCZENIE DRUGIEGO DNIA WYDARZENIA I WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW