Supply chain analytics

IV spotkanie praktyków

22-23 października, Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa

TU ŁAŃCUCH DOSTAW SPOTYKA DIGITALIZACJĘ!!!

Łańcuchy dostaw w digitalowym świecie przechodzą nieuchronną transformację, umożliwianą przez coraz łatwiej dostępną technologię. Automatyzacja i cyfryzacja powodują zakłócenia w tradycyjnych modelach operacyjnych, które muszą dostosować się do zmieniającego się w dynamicznym tempie rynku.

Zmienia się również podejście biznesu do operacji, dlatego też efektywny i elastyczny łańcuch dostaw, staje się w wielu przypadkach główną przewagą konkurencyjną.

Już po raz czwarty, podczas dwudniowego spotkania nasi eksperci-praktycy, przedstawią Państwu najciekawsze projekty z obszaru digitalizacji i analityki łańcucha dostaw.

 

Formuła praktycy-praktykom zapewnia, że będziesz miał okazję do dyskusji z ekspertami różnych firm.

Do udziału zapraszamy osoby zajmujące się optymalizacją łańcuchów dostaw i procesów logistycznych.

HOT TOPICS:

 • data management - jak zarządzać danymi w logistyce
 • fundamenty funkcjonowania elastycznego łańcucha dostaw
 • benefity wykorzystania statystyki w procesach logistycznych
 • techniki usprawniania procesu prognozowania
 • od tradycyjnego modelu do organizacji demand driven
 • zasady nowoczesnego demand planningu
 • sposoby pomiaru efektywności łańcucha dostaw
 • dobre praktyki z obszaru optymalizacji sieci dystrybucji
 • skuteczne metody obniżenia zapasu, poprawy obsługi klienta i eliminacji strat
 • sposoby podnoszenia efektywności operacji w łańcuchu
 • kompetencje niezbędne w nowoczesnym zespole supply chain management

W TYM ROKU INSPIROWAĆ BĘDĄ:

 

Agenda do pobrania

Aby pobrać ten plik, podaj swój adres e-mail

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Trio Conferences Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 9 (dalej zwana Trio Conferences), w celu korzystania z prowadzonej przez Trio Conferences usługi„Newsletter Trio Conferences” oraz informacji o produktach Trio Conferences.Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listydystrybucyjnej usługi „Newsletter Trio Conferences”.