Reklamacje w transporcie & reklamacje w łańcuchu chłodniczym

Skuteczne dochodzenie roszczeń w prawie przewozowym

17-18 czerwca, Centrum Konferencyjne Zielna, Warszawa

17 czerwca, poniedziałek

9:30 Rejestracja uczestników, poranna kawa

9:55 Przywitanie uczestników i rozpoczęcie warsztatów

10:00 Odpowiedzialność cywilna uczestników procesu transportowego (przewoźnika i spedytora)

 • Umowa spedycyjna, a umowa przewozu - podobieństwa, różnice, itp.
 • Zasady odpowiedzialności przewoźnika drogowego, spedytora oraz innych podmiotów zaangażowanych w proces transportowy
 • Limity odpowiedzialności
 • Wyłączenia odpowiedzialności

11:00 Prawa i obowiązki stron umowy transportowej w kontekście procesu reklamacyjnego

REKLAMACJE W RUCHU KRAJOWYM

• Prawo przewozowe a proces dochodzenia roszczeń
• Prawa i obowiązki spedytora, nadawcy i przewoźnika
• Etapy procesu reklamacyjnego

 

REKLAMACJE W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM

 • Prawa i obowiązki stron umowy przewozu
 • Uprawniony do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych
 • Konwencja CMR a proces reklamacyjny
 • Incoterms i limity wypłat odszkodowań

 

11:45 Przerwa na kawę

12:00 Dokumentacja w procesie reklamacyjnym - znaczenie i rola dokumentów transportowych

 • Zlecenie transportowe, list przewozowy – jak zadbać o właściwą dokumentację
 • Protokół szkody – kto i kiedy przygotowuje dokument
 • Dokumentowanie szkody

12:45 Lunch

13:30 Reklamacja z punktu widzenia uczestników procesu transportowego

 • Cel i istota reklamacji
 • Tryb i zasady reklamacji do przewoźnika i spedytora
 • Terminy przedawnienia roszczeń w transporcie
 • Jak szybko i sprawnie firma zlecająca może odzyskać odszkodowanie
 • Komunikacja w procesie reklamacyjnym

14:00 Ubezpieczenia transportowe - jako instrument zarządzania ryzykiem i reklamacjami

 • Rola i funkcje ubezpieczeń,
 • Jak skutecznie się ubezpieczyć w transporcie

 

15:00 Zabezpieczenie ładunku na czas transportu lądowego i morskiego

 • Ładunki neutralne i w łańcuchu chłodnicznym

Prelegenci

 • Marek Izraelski Claims Officer Opatowicz & Waker Co.
 • Adam Opatowicz Dyrektor Zarządzający Biuro Ekspertyz Opatowicz&Waker Co.

16:00 Zakończenie warsztatów

 

 

18 czerwca, wtorek

Reklamacje w transporcie ładunków wymagających kontrolowanej temperatury przewozu

9:30 Rejestracja uczestników, poranna kawa

10:00 Definicje i aspekty prawne

 • Definicje łańcucha chłodniczego
 • Zakres i konieczność stosowania łańcucha chłodniczego
 • Istotne kwestie w podziale ładunków mrożonych, chłodzonych i ogrzewanych
 • Akty prawne – ustawy, rozporządzenia, konwencje

11:00 Czynniki ryzyka

 • Czynniki i rodzaje ryzyka w procesie transportowym łańcucha chłodniczego
 • Jak minimalizować ryzyko szkody transportowej?
 • Innowacje w monitorowaniu przesyłek

12:00 Przerwa na kawę

12:20 Określanie wielkości szkody w reklamacjach

 • Weryfikacja zasadności roszczenia
 • Zdarzenia i szkody w procesie transportowym łańcucha chłodniczego
 • Określanie wielkości szkody

13:30 Lunch

14:30 STUDIUM PRZYPADKÓW

 • Ładunki chłodzone
 • Mrożonki
 • Farmaceutyki
 • Poradnik eksportera jabłek
 • Poradnik eksportera mrożonek (mięsa, owoce i warzywa)
 • Poradnik importera ładunków chłodzonych i mrożonych

16:30 Zakończenie warsztatów