Sales&Operations Planning w praktyce

Spotkanie praktyków

30-31 maja, Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa (Chłodna 51)

Stabilny proces S&OP gwarantuje organizacjom synchronizację planów operacyjnych z prognozowanym popytem, a co za tym idzie efektywną realizację celów biznesowych i konkurencyjność na rynku. Istnieje wiele zasad rządzących właściwym podejściem do procesu, dlatego też część wdrożeń zakończyła się niepowodzeniem lub nie spełniło oczekiwań biznesowych.

Multidyscyplinarne podejście w dynamicznych warunkach rynkowych jest niezbędne, by wszystkie elementy procesu prognozowania/ demand planningu wspierały proces S&OP. Podczas dwudniowego spotkania przyjrzymy się bliżej dobrym praktykom, zapewaniającym, że proces będzie działał sprawnie i stanowił wartość dodaną dla organizacji. Swoim doświadczeniem podzielą się przedstawiciele firm: Pepsico, Nestle, Nutricia, Pernod Ricard, CeDO, Cargill czy Versatile.

 

POZNASZ CASE STUDIES PRAKTYKÓW:

  • S&OP w strukturze firmy vs. organizacyjne silosy
  • Demand Planning vs. Forecasting – jak badać powiązania pomiędzy procesami
  • Komunikacja w procesie S&OP
  • Zasady efektywnego procesu planowania popytu
  • Algorytmy sztucznej inteligencji w procesie planowania
  • Jak zbudować mutlidyscyplinarny zespół S&OP
  • Elastyczny dobór miar jakości prognozy a charakterystyka parametrów logistycznych
  • Techniki forecastingu
  • Jak zapewnić wsparcie top managementu

 

 

Spotkanie będzie świetną okazją, by w gronie praktyków zapoznać się z dobrymi praktykami S&OP, porównać stosowane techniki forecastingu czy innowacje w zakresie planowania.

Do udziału zapraszamy osoby zajmujące się: S&OP, supply chain, demand planning, forecasting czy planowanie

Program

Aby pobrać ten plik, podaj swój adres e-mail

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Trio Conferences Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 9 (dalej zwana Trio Conferences), w celu korzystania z prowadzonej przez Trio Conferences usługi„Newsletter Trio Conferences” oraz informacji o produktach Trio Conferences.Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listydystrybucyjnej usługi „Newsletter Trio Conferences”.