Spotkanie Praktyków – Employee Experience Management

24-25 października, Centrum Konferencyjne Zielna Warszawa

Umiejętne zarządzanie doświadczeniami pracowników to kolejny krok transformacji działów HR w kierunku utrzymania zmotywowanych i zadowolonych pracowników. Spojrzenie na pracownika jako indywidualną jednostkę, wykorzystanie głosu pracownika w kształtowaniu strategii rozwoju zasobów ludzkich, zarządzanie wiedzą czy analiza ścieżki pracowniczej, dostarczają organizacjom niesamowite efekty biznesowe.

Podczas dwudniowego spotkania praktyków omówione zostaną kluczowe filary strategii employee experience management, a także przedstawimy najciekawsze dobre praktyki kształtujące pozytywne doświadczenia pracowników. Wśród prelegentów przedstawiciele firm: Leroy Merlin, Toyota Motor Poland, Interia, Billenium, Orange Polska, Grupa Żywiec, Colliers International i inni.

 

 

HOT TOPICS

 • Candidate experience – czyli doświadczenia zaczynają się już podczas rekrutacji
 • Learning culture – jak stworzyć strategię zarządzania i dzielenia się wiedzą
 • Jak zachęcać pracowników do zaangażowania w rozwiązywanie problemów i tworzenie innowacji
 • Employer branding jako paliwo strategii Employee Experience
 • Kultura autentyczności i zaanagżowania
 • Digitalizacja doświadczeń – jak wykorzystać trendy digital do komunikacji z pracownikami
 • Voice of internal customer – czyli pracownik jako klient zewnętrzny
 • Employee Value Proposition (EVP) – zasady tworzenia autentycznych wartości i kultury organizacji

UNIKALNE CASE STUDIES

FORMUŁA PRAKTYCY-PRAKTYKOM

OKAZJA NETWORKINGOWA

Program spotkania

Aby pobrać ten plik, podaj swój adres e-mail

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Trio Conferences Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 9 (dalejzwana Trio Conferences), w celu korzystania z prowadzonej przez Trio Conferences usługi„Newsletter Trio Conferences” oraz informacji o produktach Trio Conferences.Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listydystrybucyjnej usługi „Newsletter Trio Conferences”.

TYLKO podczas tych dwudniowych warsztatów nasi eksperci – praktycy przedstawią filary strategii employee experience managament, najlepsze praktyki w tym obszarze, a także narzędzia wspierające funkcję HR.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli działów:

 • Employee Experience Management
 • HR
 • Employer Branding
 • CSR

Formularz kontaktowy

Jeśli masz pytania napisz do nas!