Praktyczny warsztat

Excel Business Intelligence

Analiza danych i raportowanie z dodatkiem Power

13 września, Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa (Chłodna 51)

Dodatki Excel BI oferują użytkownikom zaawansowane możliwości zarządzania danymi. To proste i dostępne narzędzie, którego możliwości nie do końca są wykorzystywane. Podczas praktycznego warsztatu uczestnicy będą mieli okazję, by bliżej poznać poszczególne funkcje dodatków Power i zacząć praktycznie je wykorzystywać w codziennej pracy.

Szkolenie skupi się na funkcjonalnościach dodatku Power Query. Pokażemy jak pozyskiwać, transformować, modelować i ładować dane z różnych źródeł do Excel czy modelu danych. Przedstawione zostaną również możliwości automatyzacji operacji na danych.

Podczas szkolenia pokazane zostaną również funkcjonalności oraz możliwości dodatków Power Pivot oraz Power Map.

 

 

 

 

Po ukończeniu warsztatu będziesz potrafił:

  • Importować dane z wielu różnych źródeł
  • Czyścić i transformować dane według własnych potrzeb
  • Poruszać się po interfejsie dodatku Power Query
  • Pisać funkcje w języku M
  • Zbudować zautomatyzowany raport

 

 

Spotkanie będzie świetną okazją, by zapoznać się z dobrymi praktykami wykorzystania dodatków Excel BI w codziennej pracy.

Do udziału zapraszamy osoby zajmujące się: kontrolingiem, analizami, finansami, informacją zarządczą, wizualizacją danych.

Szkolenie poprowadzi: Grzegorz Chojnacki,

Kierownik Działu Wsparcia Sprzedaży, Colian

 

Program

Aby pobrać ten plik, podaj swój adres e-mail

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Trio Conferences Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 9 (dalej zwana Trio Conferences), w celu korzystania z prowadzonej przez Trio Conferences usługi„Newsletter Trio Conferences” oraz informacji o produktach Trio Conferences.Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listydystrybucyjnej usługi „Newsletter Trio Conferences”.