Przeciwdziałanie nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej

 Co zmieni nowa ustawa i jak przygotować się na zmiany?

warsztaty

26 kwietnia 2017 r., Centrum Konferencyjne Zielna, Warszawa

 

Szanowni Państwo,

28 grudnia 2016 r. Prezydent podpisał ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, której zadaniem będzie uporządkowanie sytuacji na rynku dostawców i nabywców. Zdaniem Centrum Informacyjnego Rządu (z 19 lipca 2016 r.): "Supermarkety często wymuszają na dostawcach żywności obniżanie cen za sprzedawane produkty i nakładają dodatkowe opłaty, w rezultacie pogarszają sytuację finansową producentów żywności. Narzucają wzory umów bez możliwości negocjowania ich treści z dostawcami, jednostronnie je zrywają oraz wydłużają terminy płatności za dostarczone towary".

Kary przewidziane dla podmiotów, którym udowodni się stosowanie nieuczciwych praktyk, mogą sięgnąć 3% rocznych obrotów

Przeciwko komu może toczyć się postępowanie? Co zmieni nowa ustawa? Jak przygotować się do zmian? Wyczerpujących odpowiedzi dostarczy Państwu wiedza zdobyta podczas warsztatów "Przeciwdziałanie nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej", które odbędą się 26 kwietnia br. w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie.

Będzie to dla Państwa doskonała okazja, aby przygotować się do zmian, zanim nowe przepisy wejdą w życie!

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy reprezentantów przedsiębiorców działających w branży retail, nabywców i dostawców rynku rolno-spożywczego oraz przedsiębiorców zainteresowanych zmianami w ww. obszarach.

 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, o czym poinformuje uczestnika drogą mailową w ciągu 2 dni roboczych od daty rejestracji.

Ważne zagadnienia

  • ♦  Nowe przepisy dotyczące relacji nabywców i dostawców produktów rolnych i spożywczych
  • ♦  Nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej – czego zakazuje nowa ustawa?
  • ♦  Co grozi za naruszenie przepisów?
  • ♦  Jak dostosować relacje z dostawcami do nowych przepisów – konieczne zmiany w umowach
  • ♦  Czy dostawcy produktów rolnych i spożywczych będą traktowani przez nabywców inaczej niż pozostali dostawcy?

Program warsztatów

Aby pobrać ten plik, podaj swój adres e-mail

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Trio Conferences Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 9 (dalej zwana Trio Conferences), w celu korzystania z prowadzonej przez Trio Conferences usługi„Newsletter Trio Conferences” oraz informacji o produktach Trio Conferences.Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listydystrybucyjnej usługi „Newsletter Trio Conferences”.

Formularz kontaktowy

Jeśli masz pytania napisz do nas!