Prelegenci

 • Joanna Affre Adwokat, Wspólnik Zarządzający Affre&Wspólnicy Sp. k.

  Od 15 lat specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie konkurencji.
  Doradza klientom z branży FMCG, spożywczej, motoryzacyjnej, chemicznej, budowlanej oraz sektorów mediów i reklamy, a także bankowego w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji, kształtowania polityki dystrybucyjnej, przeciwdziałania porozumieniom antykonkurencyjnym i nadużywaniu pozycji dominującej, fuzji i przejęć, prawa konsumenckiego. W tym zakresie prowadzi audyty i szkolenia dla przedsiębiorców, a także reprezentuje klientów zarówno w postępowaniach przed organami administracji państwowej, jak i sądami w sprawach gospodarczych. Reprezentowała sieci handlowe w sporach z dostawcami z zakresu prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji, m.in. przed Sądem Najwyższym i Sądem Apelacyjnym w Warszawie.
  Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu nauk politycznych (IEP Strasbourg Francja), prawa wspólnotowego (Lyon III Francja) i prawa konkurencji (King's College, Londyn, Wielka Brytania). Współautorka publikacji naukowych dotyczących relacji w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz zjawiska pobierania tzw. opłat półkowych.

 • Katarzyna Górna Adwokat Affre&Wspólnicy Sp. k.

  Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół zagadnień dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów oraz sporów sądowych i prawa cywilnego. Specjalizuje się również w prawie administracyjnym, w szczególności w zakresie regulacji rynku FMCG.
  Posiada doświadczenie związane z prowadzeniem postępowań sądowych oraz przed organami administracji, w tym przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Prezesem UOKiK. Reprezentowała sieci handlowe w sporach z dostawcami z zakresu prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie. Opiniowała również umowy na dostawy towarów do sieci handlowej. Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu prawa antymonopolowego i ochrony konsumentów. Wspiera również zespół kancelarii w bieżącym doradztwie na rzecz podmiotów gospodarczych.
  Ukończyła Wydział Prawa i Administracji UW oraz studiowała na wydziale prawa Københavns Universitet w Danii. Jest również absolwentką International Legal Skills Programme na Uczelni Łazarskiego we współpracy z Center of International Legal Studies w Salzburgu. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa konkurencji w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

 • Przemysław Rybicki Radca Prawny Affre&Wspólnicy Sp. k.

  Specjalizuje się w prawie konkurencji oraz prawie konsumenckim. Doradza przedsiębiorcom w prowadzeniu spraw z zakresu polskiego i europejskiego prawa ochrony konkurencji i konsumentów, w tym spraw dotyczących kontroli koncentracji przedsiębiorców, porozumień ograniczających konkurencję oraz nadużyć pozycji dominującej. Uczestniczy w projektach związanych z oceną i wprowadzaniem polityki dystrybucyjnej oraz oceną zgodności regulaminów i wzorów umów z prawem konsumenckim.
  Posiada ponad ośmioletnie doświadczenie w prawie ochrony konkurencji i konsumentów, zapoczątkowane pracą w UOKiK. Reprezentuje klientów zarówno w postępowaniach przed Prezesem UOKiK, jak i sądami. Doradzał klientom z branż FMCG, chemicznej, energii, usług finansowych, księgarskiej i multimediów, telekomunikacyjnej, handlu detalicznego i hurtowego oraz sprzedaży internetowej.
  W 2016 roku został laureatem ogólnopolskiego rankingu Dziennika Gazety Prawnej Rising Stars prawnicy – liderzy jutra.
  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na UW oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego organizowanego przez UW we współpracy z Uniwersytetem w Cambridge. Studiował także na wydziale prawa Cardiff University w Walii. Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji oraz OIRP w Warszawie.

 • Piotr Skołubowicz Aplikant Adwokacki Affre&Wspólnicy Sp. k.

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW. Aplikant adwokacki II roku – aplikacja prowadzona przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Interesuje się problematyką zwalczania nieuczciwej konkurencji. Współautor publikacji naukowych dotyczących relacji w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz zjawiska pobierania tzw. opłat półkowych.
  Posiada doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, obejmujące reprezentację w postępowaniu sądowym.