POKOLENIA BB, X, Y, Z W PRAKTYCE TECHNIK SPRZEDAŻY

Metody, narzędzia, techniki sprzedaży

28-29.05.2019 r., Warszawa, Centrum Konferencyjne Zielna

 • Według szacunków, w 2025 roku przedstawiciele pokolenia Y zdominują rynek pracy i będą stanowić około 75% osób aktywnych zawodowo na świecie.
 • W tej grupie znajdą się również reprezentanci pokolenia Z, a ich odsetek wyniesie ok. 20%.
 • Pokolenia Y i Z w sposób diametralny różnią się od pokoleń BB i X. Różne są postawy, sposób myślenia, metody komunikacji i sposoby budowania relacji.
 • Nieuchronnie przestają działać dotychczasowe techniki sprzedaży i „stare” standardy obsługi i sprzedaży.
 • Potrzebna jest nowa, unikalna umiejętność sprzedażowa: dostosowanie obsługi do konkretnego pokolenia.

 

Ile osób z Twojego działu zna metody, narzędzia, sposoby, techniki sprzedaży dostosowane do poszczególnych pokoleń?

Jeśli Twoi handlowcy nie znają tych technik, to niech się ich nauczą!

 

W trakcie warsztatów trener stosuje zasadę PBL (Problem Based Learning) pozwalającą na twórczą pracę zespołową i poszukiwanie rozwiązań zdefiniowanych problemów. Dodatkowo praca oparta jest na podejściu Kolba do zdobywania wiedzy przez dorosłych a większość programu warsztatów przebiega według następującej dynamiki:

 • ćwiczenia otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość)
 • mini wykłady o zasadach, technikach, taktykach i narzędziach (wiedza)
 • ćwiczenie nowych technik przy zastosowaniu narzędzi projektowych (umiejętność)

 

HOT TOPICS

W trakcie szkolenia:

 • Wypracujemy bazę argumentów sprzedażowych dostosowanych do poszczególnych pokoleń
 • Przeprowadzimy przegląd technik radzenia sobie z obiekcjami - ich odmiany w zależności od pokoleń
 • Wypracujemy/przedstawimy techniki domykania sprzedaży, dostosowanych do specyfiki i potrzeb poszczególnych pokoleń
 • Określimy szanse i zagrożenia sprzedażowe oraz wygenerujemy pomysły, jak je z jednej strony wykorzystać (szanse), a z drugiej, jak im zapobiegać (zagrożenia).

 

Pobierz agendę

Aby pobrać ten plik, podaj swój adres e-mail

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Trio Conferences Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 9 (dalej zwana Trio Conferences), w celu korzystania z prowadzonej przez Trio Conferences usługi„Newsletter Trio Conferences” oraz informacji o produktach Trio Conferences.Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listydystrybucyjnej usługi „Newsletter Trio Conferences”.