Warsztat poprowadzi:

  • Agnieszka Krajewska Project Manager Trio Management Actuarial Consulting

    Agnieszka jest konsultantem w Trio Management Actuarial Consulting, gdzie pracuje od roku 2011. Jest odpowiedzialna za część praktyczną oraz koordynację projektów wycen aktuarialnych dla kluczowych klientów. Absolwentka Wojskowej Akademii Technicznej, kierunek zarządzanie

  • Marcin Kukulski Dyrektor Trio Management Actuarial Consulting

    W roku 2005 dołączył do zespołu Trio Management. Kieruje zespołem Delivery i wspiera go w sprawach merytorycznych.
    Kluczowe obszary ekspertyzy to: wyceny aktuarialne rezerw na świadczenia pracownicze, konstruowanie i wycena programów motywacyjnych dla zarządu i kluczowych pracowników (opcje menedżerskie), wycena spółek oraz składników ich majątku (wartości niematerialne, znaki towarowe, marki, aktywa trwałe) oraz modelowanie finansowe.