ZAPYTANIA OFERTOWE – OMEGA HR

Szanowni Państwo,

W związku z planem rozwoju narzędzia Omega HR www.omegahr.pl  - narzędzia do zaawansowanej analizy danych w formie aplikacji dla kadry zarządzającej zasobami ludzkimi w firmach, zapraszamy do składania ofert z wyceną usług doradczych. Przeznaczeniem aplikacji Omega HR będzie możliwość przeprowadzania pogłębionych analiz na podstawie danych firmowych oraz porównanie wybranych wskaźników z rynkowymi. Uzyskane w ten sposób wyniki pozwolą na analizę trendów rynkowych, łatwiejsze i sprawniejsze zarządzanie polityką wynagrodzeń i benefitów w firmach, jak również tworzenie scenariuszy dla rozwoju organizacji. Głównym celem opracowanego narzędzia będzie ułatwienie i przyśpieszenie możliwości analizowania, porównywania danych a finalnie uzyskiwania  dostępnej wizualizacji.

Projekt będzie realizowany przez okres 19 miesięcy.

Zachęcamy do zapoznania się z zapytaniami ofertowymi.

  • Do składania ofert zapraszamy firmy dysponujące odpowiednim doświadczeniem w realizacji projektów (min. 2 lata) oraz posiadające niezbędne zasoby (w tym podwykonawców).
  • Wycena usług może dotyczyć pojedynczych modułów ( w takim przypadku prosimy o wyraźne zaznaczenie, którego elementu zapytania dotyczy wycena) lub całości.

Oferty należy składać do 13 lipca 2018 r., przesyłając je na adres mailowy  kontakt@trioconferences.pl  i wskazując numer zapytania.

W razie pytań, zapraszam do kontaktu: