Prelegenci

 • Izabela Bieńkowska Senior Compensation and Benefits Consultant Siemens Sp. z o.o.

  Odpowiada za obszar wynagrodzeń i benefitów w Siemensie w Polsce i wspiera region Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie systemu wycen stanowisk. Drogę zawodową zaczynała od branży IT i usług outsourcingu personalnego. Doświadczenie w Siemensie zdobywała między innymi w obszarach Talent Acquisition i wspracia HR dla biznesu. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych z obszaru Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz Coachingu w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

 • Wiesława Czarnecka – Stańczak HR Country Head Siemens Sp. z o.o.

  Odpowiada za całokształt działań personalnych w firmie zarówno w zakresie udziału w kształtowaniu strategii personalnej, doradztwa personalnego dla managerów liniowych, jak i usprawniania procesów związanych z zarządzaniem personelem w firmie. Specjalizuje się w projektach związanych z szeroko rozumianymi zmianami strukturalnymi i kulturowymi, wprowadza kulturę mentoringową w organizacji. Jest aktywnym mentorem. Wcześniejsze doświadczenia z zakresu zarządzania personelem zdobyła w firmie ABB. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, kierunków pedagogika i socjologia oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy.

 • Lidia Dłużeń EMEA Senior Compensation Analyst Citi Service Center Poland

  Dołączyła do Citi Service Center Poland w 2015 roku jako wsparcie przy projekcie badania elementów wynagrodzeń w 12 krajach MENA. W 2016 koordynowała taki sam projekt dla działu Wynagrodzeń w 10 krajach SSA oraz w 2017 w 9 krajach WE dla całego Departamentu Wynagrodzeń, Benefitów i Mobilności Globalnej. Umiejętności zarządzania projektami zostały certyfikowane przez PMI. Na stanowisku Starszego Analityka ds. Wynagrodzeń zajmuje się tworzeniem ścieżek karier, sporządzaniem raportów, analizą danych rynkowych i badaniem elementów płacowych w regionie EMEA.

 • Eryk Gągała Ekspert ds. Efektywności HR Orange Polska

  Posiada ponad 20-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych oraz eksperckich zdobyte w międzynarodowych firmach. W swojej praktyce zawodowej m.in. tworzył systemy kontrolingowe w projektach transformacyjnych, wspierał procesy fuzyjne w sektorze bankowości oraz wdrażał narzędzia IT w obszarze zarządzania nieruchomościami. W ostatnich latach zajmuje się strategią i efektywnością zatrudnienia w Orange Polska, wyzwaniami wynikającymi ze zmian na rynku pracy oraz wykorzystaniem potencjału BIG DATA w obszarze HR.

 • Iwona Gloc Total Rewards Manager Grupa Pracuj

  Tworzy strategię wynagrodzeń i benefitów w konkurencyjnym otoczeniu firmy technologicznej, odpowiada za informację zarządczą dotyczącą zasobów ludzkich, prowadzi działania edukacyjne dla menedżerów z zakresu wynagrodzeń. Wcześniej przez wiele lat związana z jedną z największych korporacji w branży retail – METRO Group, właściciela m.in. Makro Cash & Carry oraz MediaMarkt, gdzie prowadziła wiele projektów z obszaru HR, zarówno lokalnych jak i międzynarodowych.

 • Joanna Jeziorowska Dyrektor HR Oknoplast

  Z obszarem HR związana jest od roku 2010. Swoją karierę zawodową zaczynała od doradztwa personalnego, przez okres 6 lat zarządzała jako Dyrektor Personalny procesami HR w firmie produkcyjno-dystrybucyjnej - Grupa Kolastyna. Pełniła również funkcję Dyrektor Personalnego w Grupie FoodCare. Od 2011 roku związana jest z branżą okołobudowlaną - rozwijała procesy HR w firmie Valvex, a obecnie jako dyrektor Personalny/Członek Zarządu zarządza polityką personalną w Grupie Oknoplast. Zdobyła doświadczenie w kreowaniu polityki personalnej firm, przygotowaniu i wdrożeniu wielu projektów z zakresu HR. Była odpowiedzialna za projekt wdrożenia wartościowania stanowiska pracy a następnie przeprowadzenia i wdrożenia siatek płac oraz systemów pozafinansowych ( flota, opieka medyczna). Prowadziła procesy rekrutacyjne na większość stanowisk szczebla menedżerskiego oraz specjalistycznego. Brała również udział w operacyjnych działaniach przy fuzji dwóch firm, negocjacjach układu zbiorowych oraz zarządzaniu procesami zmian.

 • Patryk Kosiorek IT Analityk/Programista Hendrickson Poland

  Od 3 lat związany z firmą produkcyjną z branży produkcyjnej. Jako Analityk/Programista odpowiada za poprawę funkcjonowania firmy poprzez prowadzenie projektów w obszarze Business Intelligence oraz wykonywanie prac deweloperskich. Aktywnie uczestniczy w projektach wdrożeń systemów informatycznych. Entuzjasta analizy danych i nowoczesnych narzędzi analitycznych. Absolwent studiów Informatycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

 • Anna Kostrzewska HR Manager/Trener biznesu Hendrickson Poland

  Od 2010 w firmie produkcyjnej z branży motoryzacyjnej, obecnie jako HR Manager odpowiada za opracowanie strategii personalnej, rozwijanie standardów hr-owych oraz ich wdrażanie. Na co dzień wspiera menadżerów, od mistrzów po Zarząd, w rozwijaniu kultury zarządzania i podnoszenia efektywności biznesowej. Wcześniej, przez 12 lat, pracowała dla jednej z uznanych firm doradztwa personalnego jako Senior Consultant realizując z powodzeniem projekty rekrutacyjne oraz rozwojowe, pracując jako assessor podczas Assessment / Development Center oraz prowadząc warsztaty o tematyce hr. Absolwentka studiów Filologicznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej. Na drodze rozwoju zawodowego ukończona z wyróżnieniem Akademia Trenera Biznesu.

 • Maciej Kowaluk HR Program Country Lead Santander Bank Polska

  Z wykształcenia socjolog ze specjalizacją w obszarze stosowanych nauk społecznych. Z doświadczenia HR-owiec z ponad dwunastoletnim stażem zarówno w obszarach miękkich (rekrutacje, rozwój, diagnoza kompetencji) jak i wynagrodzeniowych (projektowanie kompleksowych systemów wynagrodzeń w sektorze przemysłowym oraz finansowym). W 2018 roku pełnił rolę funkcję Menedżera odpowiedzialnego za realizację zadań HR w dużym projekcie M&A a od 2019 w roli Country Leada odpowiada za realizację globalnego projektu HR-owego z ramienia Santander Bank Polska. Poza bieżącymi zadaniami zgłębia tematykę zarządzania zmianą, negocjacji i rozwiązywania konfliktów, zwłaszcza tych trudno rozwiązywalnych.

 • Izabela Morawska HR Manager Poland & Baltics Whirlpool Poland

  Doświadczenie zawodowe zdobywała w Samsung Poland R&D Center, gdzie przez 8 lat była odpowiedzialna za rozwój talentów, rekrutację, business partnering oraz szkolenia z zakresu różnic kulturowych. Przed objęciem stanowiska HR Manager Poland & Baltics w firmie Whirlpool, odpowiedzialna była za całokształt działań z zakresu HR w firmie DuPont Polska. Absolwentka Wydziału Koreanistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Yonsei w Seoulu. Ukończyła studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Leona Koźmińskiego.

 • Marta Pawlak-Dobrzańska CEO/Strateg i Analityk HR Great Digital

  Posiada 15-letnie doświadczenie w branży HR (w tym ponad 11 lat w Pracuj.pl). Wspiera firmy w zwiększaniu efektywności procesów HR m.in. poprzez realizację badań candidate i employee experience oraz wdrożenia nowych technologii w HR. Prelegent na konferencjach HR i wykładowca na studiach podyplomowych Talent Management in Tech Companies na AGH. O innowacyjnym podejściu do HR pisze na http://greatdigital.pl/blog/

 • Sławomir Sobula Specjalista ds. Wynagrodzeń i Benefitów Oknoplast

  Z obszarem HR związany od ponad 10 lat. Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach będących liderami w swojej branży, m.in. FMCG i produkcja. W firmie Oknoplast od 2012 roku. Specjalista w obszarze wynagrodzeń odpowiadający za analizy HR, budżety wynagrodzeń, controlling personalny. Jako lider projektu współtworzył i wdrażał w organizacji systemy wynagrodzeń i systemy motywacyjne na wydziałach produkcyjno-logistycznych, godząc interesy pracodawcy i pracowników. Obecnie w organizacji koncentruje się głównie na budowaniu właściwej motywacji wśród pracowników operacyjnych, zarządzaniu wynikami oraz ich komunikacji. Absolwent WSZiB w Krakowie na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

 • Barbara Szulc HR Manager Polska Wavin Polska

  Od 3 lat HR Manager PL w firmie Wavin Polska. Wcześniej przez 3 lata zdobywała doświadczenie w magazynie logistycznym H&M w Gądkach jako Payroll Manager, a w latach 2007- 2012 w firmie konsultingowej TPA Horwath jako konsultant kadrowo-płacowy. Wieloletni praktyk i szkoleniowiec w zakresie zarówno twardego jak i miękkiego HR. Od 2012 r. licencjonowany doradca podatkowy. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego Specjalizacja Ekonomika Pracy i Zarządzanie Kadrami.

 • Bartosz Waligóra Group HR Director eSky

  Od ponad 12-stu lat buduje swoje doświadczenie w Human Capital Management w organizacjach o kulturze: francuskiej, szwedzkiej, niemieckiej, duńskiej czy polskiej. Pracował dla międzynarodowych korporacji z sektora produkcyjnego liczących do 200 tys. pracowników na świecie, z silnymi zespołami sprzedażowymi. Zarządzający HR w organizacjach liczących w Polsce do 700 pracowników. Doświadczony w budowaniu HR Business Partneringu od początków istnienia w Polsce, po wdrażanie nowoczesnych HCM w organizacjach. Od 3 lat związany z międzynarodową firmą nowych technologii – ecommerce z kapitałem polskim, działającą na ponad 30 rynkach - eSky.pl. S.A. Zarządza obszarami HR-u miękkiego i twardego dla Grupy (centrala w Polsce oraz HUB-y kompetencyjne w Brazylii, Rumunii i Bułgarii). Zbudował i zarządza międzynarodowym zespołem ekspertów HR, który wspierają organizację w dynamicznym wzroście w środowisku VUCA.

 • Elżbieta Warszycka EMEA Senior Compensation Analyst Citi Service Center Poland

  Od 3 lat związana z Citi Service Center Poland, gdzie wspiera wybrane kraje i biznesy w regionie EMEA w obszarze wynagrodzeń. Oprócz współpracy z lokalnym i regionalnym HR w celu wdrażania i kształtowania polityki wynagrodzeń, koordynuje projekt pozyskiwania danych rynkowych dla ponad 50 krajów w regionie EMEA. Wcześniej przez wiele lat pracowała w firmie doradczej Korn Ferry Hay Group, gdzie wspierała klientów głównie z sektora finansowego w zakresie zarządzania wynagrodzeniami, pracy z danymi rynkowymi, przeprowadzania badań opinii pracowników oraz dostarczania narzędzi rekrutacyjnych oraz z obszaru rozwoju przywództwa.

 • Beata Więckiewicz Starszy Specjalista ds. Efektywności i Kontrolingu HR Grupa Pracuj

  Posiada ponad 10 lat praktyki zawodowej w obszarze twardego HR. Obecnie na stanowisku Starszego Specjalisty ds. Efektywności i Kontrolingu HR. W ramach swojej roli odpowiada za analizę kluczowych wskaźników HR, kontroling personalny, analizy absencji. Prowadzi również proces corocznej weryfikacji wynagrodzeń jak również budżetowanie wynagrodzeń oraz prognozy zatrudnienia. Odpowiada również za kontrolę wykonania budżetu zarówno wynagrodzeniowego jak i personalnego.