Spotkanie Praktyków

Zarządzanie i motywowanie zespołu zakupowego

5-6 września 2018 r., Centrum Konferencyjne Zielna, Warszawa

Zarządzający zespołami zakupowymi są jak negocjatorzy, trenerzy i przywódcy. To oni motywują, wspierają, analizują postępy negocjacji kontraktów i tworzą strategie zakupowe. Zapraszamy Państwa na spotkanie w gronie szefów działów zakupów. To unikalna okazja do wymiany doświadczeń popartych praktyką zarządzania zespołami kupców.

Zapraszamy do rejestracji swojego uczestnictwa już dzisiaj!


POZNASZ odpowiedź na pytanie: Jak współpracować i budować relację w zespołach zakupowych? od przedstawiciela firmy STOCK SPIRITS GROUP

POWIESZ STOP ROTACJI - na przykładzie doświadczeń POLSKIEGO HOLDINGU REKRUTACYJNEGO

ZROZUMIESZ rolę menedżera w zbudowaniu i zarządzaniu zespołem zakupowym w SAWEX FOODS Sp z o.o.

DOWIESZ SIĘ, jakie są pułapki w procesach zakupowych obniżające motywację od ENEA CENTRUM Sp. z o.o.

ZAPOZNASZ SIĘ  z narzędziami do pomiaru wielkości poszczególnych KPI na przykładzie firmy INDYKPOL S.A.

PRZEKONASZ SIĘ jak zarządzać zmianą w zespołach zakupowych poprzez doświadczenia firmy INTER EUROPOL PIEKARNIA SZWAJCARSKA S.A.

ZWERYFIKUJESZ czy wdrażasz transparentny proces zakupowy na przykładzie firmy BAKALLAND S.A.

ODKRYJESZ jaka jest rola menedżera w motywowaniu poza finansowym zespołu zakupowego - o tym opowie przedstawiciel CARREFOUR POLSKA Sp. z o.o.

DOWIESZ SIĘ, jakie innowacyjne technologie w dziale zakupów pomogą w zarządzaniu bazą dostawców od MARKETPLANET Otwarty Rynek Elektroniczny S.A.

Wśród prelegentów przedstawiciele firm t.j.: Carrefour Polska Sp. z o.o., Sawex Sp. zo.o., Inter Europol Piekarnia Szwajcarska S.A., Bakalland S.A., STOCK Spirits Group, Enea Centrum Sp. z o.o., Polski Holding Rekrutacyjny, Marketplanet - Otwarty Rynek Elektroniczny S.A.

W programie m. in.:

 • Rekrutacja a dalsza droga do utrzymanie kupca w zespole – powiedz stop dla rotacji
 • Współpraca z trudnym kupcem– kreowanie pozycji „ważnego kupca”
 • Rola managera – co wspiera, co motywuje a co blokuje kupców
 • Mierniki procesowe vs projektowe, mierniki strategiczne -  narzędzia do pomiaru wielkości poszczególnych KPI
 • Presja środowiska i otoczenia a motywacja? 
 • Innowacje technologiczne usprawniające procesy zakupowe
 • Delegowanie zadań wykraczających poza podstawowe obowiązki kupca
 • Minimalizacja działań nieetycznych

Prelegenci

 

Do udziału w spotkaniu zapraszamy:

Dyrektorów, Kierowników, Menedżerów ds. Zakupów, Specjalistów ds. Zakupów, Konsultantów ds. Zakupów.

Szefów, którzy na co dzień mają zadanie motywować i zarządzać zespołem zakupowym.

 

 • Zapraszam do kontaktu!
  Agnieszka Piśniak Conference Coordination Director
  M. +48 500 435 956
  T. +48 22 45 25 100

Program spotkania

Aby pobrać ten plik, podaj swój adres e-mail

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Trio Conferences Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 9 (dalej zwana Trio Conferences), w celu korzystania z prowadzonej przez Trio Conferences usługi„Newsletter Trio Conferences” oraz informacji o produktach Trio Conferences.Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listydystrybucyjnej usługi „Newsletter Trio Conferences”.